• Triedy

    • I.A
    • I.ATriedny učiteľ Annamária Blichárová
    • I.B
    • I.BTriedny učiteľ Mária Sontagová
    • II.A
    • II.ATriedny učiteľ Mária Valenčinová
    • II.B
    • II.BTriedny učiteľ Bibiána Novacká
    • III.A
    • III.ATriedny učiteľ Mária Cisková
    • IV.A
    • IV.ATriedny učiteľ Martina Novická
    • V.A
    • V.ATriedny učiteľ Zuzana Bednárová
    • VI.A
    • VI.ATriedny učiteľ Alena Removčíková
    • VII.A
    • VII.ATriedny učiteľ Júlia Pavelová
    • VIII.A
    • VIII.ATriedny učiteľ Ivana Kližanová