Prihlásenie

Zoznam tried

Názov
I.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Annamária Blichárová
I.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Mária Sontagová
II.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Mária Valenčinová
II.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Bibiána Novacká
III.A Rozvrh
Triedny učiteľ PaedDr. Mária Cisková
IV.A Rozvrh
Triedny učiteľ PaedDr. Martina Novická
V.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Zuzana Bednárová
VI.A Rozvrh
Triedny učiteľ PaedDr. Alena Removčíková
VII.A Rozvrh
Triedny učiteľ PaedDr. Júlia Pavelová
VIII.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Ivana Kližanová

© aScAgenda 2018.0.1073 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 14.11.2017