• „Passport to the World.”

     Využívame učebný plán s rozšíreným vyučovaním anglického jazyka už od 1. ročníka našej základnej školy. Ponúkame Vášmu dieťaťu slovensko-anglické vzdelávanie, ktoré ho naučí myslieť, tvoriť a rozvíjať vlastný intelekt a vytvorí preň pevný základ v jeho ďalšom smerovaní. Sme organizačnou zložkou Súkromnej spojenej školy European English School.
  • Prečo si zvoliť nás?

    • Anglický jazyk od 1. ročníka
    • Vyvíjame u žiakov prirodzený cit pre anglický jazyk v maximálnej miere.
    • Triedy s nízkym počtom žiakov
    • Nízky počet žiakov v triede umožňuje vysokú kvalitu výchovy a vzdelávania.
    • Priateľská atmosféra
    • Snažíme sa o vzájomnú dôveru a rešpekt medzi učiteľom a žiakom.
    • Škola rodinného typu
    • Vytvárame priestor pre autentický rozvoj detí podľa ich individuálnych potrieb.
  • NOVINKY

   Zistite, čo je nové na Súkromnej spojenej škole European English School
    • Konzultačné hodiny s triednymi učiteľmi
    • 21. 9. 2021
    • Vážení rodičia,

     pozývame Vás na konzultačné hodiny s triednymi učiteľmi, ktoré sa pre všetky triedy uskutočnia dňa 23. septembra 2021 (štvrtok)

     OSOBNÉ STRETNUTIE v škole, prebehne s:

     • 1.A a 1.C Súkromná základná škola (bližšie info o čase u triedneho učiteľa)
     • 1.B Súkromná základná škola (term
    • Konzultačné hodiny s triednymi učiteľmi: Čítať viac
    • DÔLEŽITÉ - Microsoft Office 365 / osobné účty žiakov
    • 21. 9. 2021
    • S príchodom pandémie COVID-19 nastala v prostredí škôl výnimočná situácia, ktorá si začala vyžadovať rýchlu a efektívnu reakciu na doposiaľ nezaužívané a pre nás nové nariadenie - dištančné vzdelávanie žiakov.

     Najefektívnejšie rozhodnutie bolo mať svoje triedy zorganizované od plánovania vyučovacích hodín, až po poskytovanie spätnej väzby žiakom a byť v neustálom spojení. Bolo preto potrebné hľadať ďalšie platformy, ktoré by svojimi funkciami doplnili informačno-komunikačný systém aSc EduPage, ktorý sme v on-line prostredí už mali rokmi zaužívaný a overený.

    • DÔLEŽITÉ - Microsoft Office 365 / osobné účty žiakov: Čítať viac
    • Európsky týždeň mobility 2021 začína dnešným dňom
    • 16. 9. 2021
    • ETM prebieha každý rok od 16. do 22. septembra a umožňuje mestám či obciam vyskúšať si alternatívy trvalo udržateľnej dopravy. Motivovaním jednotlivcov, aby si volili udržateľné spôsoby dopravy, ako sú verejná hromadná doprava, pešia chôdza či cyklodoprava, môžeme znížiť emisie uhlíka, zlepšiť kvalitu ovzdušia a urobiť z mestských častí príjemnejšie miesta pre život a prácu.

    • Európsky týždeň mobility 2021 začína dnešným dňom: Čítať viac
    • OZNAM
    • 8. 9. 2021
    • Dňa 13.9.2021 (pondelok) bude výučba v Súkromnej spojenej škole EES prebiehať štandardným spôsobom, vrátane stravovania žiakov, aj v školskom klube detí.

     V deň návštevy mesta Prešov Sv. Otcom, dňa 14.9.2021 (utorok) prechádzajú žiaci Súkromnej spojenej školy EES na "dištančné" vzdelávanie z dôvodu dopravných obmedzení v meste (bližšie informácie dostanú žiaci a študenti od svojich triednych učiteľov).

    • OZNAM: Čítať viac
    • Lekvárovo-chlebíkové hody "ELBA Day"
    • 10. 9. 2021
    • Začiatkom nového školskom roka sa už tradične konal v škole ELBA - ELBA Day - varenie lekváru a pečenie chlebíka. Niesol sa hlavne v duchu udržiavania regionálnych tradícií. Autorom tejto myšlienky je zriaďovateľ škôl a školských zariadení ELBA a SSŠ EES, Ing. Emil Blicha.

     Lekvárovo-chlebíkové hody si medzi žiakmi získali veľkú popularitu. Nielen tým, že si môžu zamaškrtiť. V príjemnom prostredí relaxačného altánku si môžu vyskúšať aj varenie s dlhoročným a najosvedčenejším spôsobom prípravy lekváru, ktorý je typický hlavne pre východ Slovenska.

    • Lekvárovo-chlebíkové hody "ELBA Day": Čítať viac
    • Dopravná výchova na dopravnom ihrisku
    • 10. 9. 2021
    • V cestnej premávke nie sú ohrozené všetky kategórie jej účastníkov rovnako. Najhoršie sú na tom nesporne chodci a cyklisti, pričom najsmutnejšie následky sú hlavne v dopravnej nehodovosti detí, mládeže, žiakov. Je veľmi dôležité si uvedomiť skutočnosť, že stupeň biologického a psychického vývoja detí ešte nedáva predpoklady k tomu, aby sa sami, bez rizika mohli zúčastňovať cestnej premávky.

    • Dopravná výchova na dopravnom ihrisku: Čítať viac
  • Informácie pre záujemcov, rodičov a žiakov

   Pre zobrazenie Vašich známok, domácich úloh a žiackej knižky sa prosím prihláste pomocou konta, ktoré ste dostali od Súkromnej spojenej školy European English School.
  • ZÁKLADNÁ ŠKOLA & GYMNÁZIUM

   Súkromná spojená škola European English School, Solivarská 28, Prešov. Na trhu vzdelávania pôsobíme od roku 1998. Naša škola ponúka deťom možnosť bilingválne sa vzdelávať v prirodzenom slovensko – anglickom prostredí už od prvého ročníka základnej školy až po gymnaziálnu maturitu. Navštívte našu školu, stretnite sa s vyučujúcimi, obzrite si priestory, učebne, laboratóriá a získajte odpovede na všetko, čo vás v súvislosti so štúdiom zaujíma.
   • Súkromná spojená škola EES
   • Súkromné gymnázium Prešov
   • Súkromná športová hala EVA HALL
   • S CVČ Elba
   • Súkromná základná umelecká škola ELBA
   • Súkromná škola ELBA
   • EL Park
   • ŠK Slovan Solivar
   • Študentský preukaz
   • ITIC
   • INSTAGRAM
   • FACEBOOK
   • Kontakty

    • Súkromná spojená škola European English School, organizačná zložka Súkromná základná škola
    • skola@sgpo.sk
    • Pevná linka: 051/771 32 63 Mobil: 0948 134 538
    • Solivarská 28, 080 05 Prešov
    • IČO: 42384010
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje