• Často kladené otázky (FAQ)

    „Predstavivosť je všetkým. Je dokonca dôležitejšia ako vedomosti. Naše poznanie je obmedzené, ale predstavivosť obklopuje celučičký svet, stimuluje pokrok a stojí za zrodom evolúcie.“

   • Koľko rokov trvá štúdium na základnej škole?

    Štúdium trvá 8 rokov.

    Aké je číslo a kód vašej školy?

    • kód školy 710252862
    • číslo školy 570714
    • register č. školy 710252544

    Aké cudzie jazyky sa vyučujú na škole?

    Anglický jazyk v procese výučby:

    • 2. až 4. ročník ZŠ vo vyučovacích predmetoch matematika, prírodoveda a výtvarná výchova
    • 6. ročník ZŠ vo vyučovacích predmetoch dejepis, geografia a biológia
    • 7. až 8. ročník ZŠ vo vyučovacích predmetoch biológia, fyzika, chémia a dejepis

    Od 5. ročníka si žiak môže zvoliť ďalší cudzí jazyk: nemecký, rusky, španielsky a francúzsky

    Je možné prihlásiť sa na strednú školu aj z ôsmeho ročníka?

    Vzdelávací proces smerujeme k bilingválnemu vzdelávaniu, v ktorom môžu pokračovať žiaci na Súkromnom bilingválnom gymnáziu našej Súkromnej spojenej školy EES, vďaka kontinuálnej nadväznosti vzdelávacích programov už z 8. ročníka.

    Disponuje škola detským ihriskom?

    Naša škola nemá detské ihrisko, ale plnohodnotne nám ho vynahrádza multifunkčná športová hala a dostatok detských ihrísk a plôch v blízkom okolí.

    Je štúdium na vašej škole spoplatnené?

    Áno, platí sa príspevok na rozvoj školy, organizácie zriaďovateľa a vzdelávania. Je to príspevok zákonného zástupcu študenta/rodiča za obdobie štúdia jeho dieťaťa. Príspevok je využívaný na rozvoj výchovno-vzdelávacích aktivít školy, inováciu a modernizáciu učební, kultiváciu sociálnych priestorov, zviditeľňovanie aktivít školy a výsledkov jej žiakov, podporu vzdelávacích aktivít a stimuláciu vzdelávacieho procesu. Viac informácií nájdete v sekcii Financovanie.

    Navštevujú vašu základnú školu aj žiaci inej, ako slovenskej národnosti?

    Áno, na škole máme žiakov talianskej, vietnamskej, ukrajinskej a čínskej národnosti.

   • Kontakty

    • Súkromná spojená škola European English School, organizačná zložka Súkromná základná škola
    • skola@sgpo.sk
    • Pevná linka: 051/771 32 63 Mobil: 0948 134 538
    • Solivarská 28, 080 05 Prešov
    • IČO: 42384010
  • Fotogaléria

   • Koniec školského roka
   • Rozlúčka s ôsmakmi
   • Vysvedčenie pre rodičov
   • Opäť v škole
   • Sranda Banda show na KARNEVALE
   • Vrabčekova básnička
   • Hviezdoslavov Kubín
   • Lyžiarsky výcvikový kurz
   • Vyhodnotenie výtvarnej súťaže “Môj knižný hrdina”
   • Všetkovedko
   • Športová olympiáda prvého stupňa
   • Hodnotenie tried - Vianočná výzdoba