• Písomky / DÚ

  • 24. - 30. september

   Trieda:
   Typ:
   • Pon24. 09.
   • III.A
    ·
    domáca úloha
    Anglický jazyk
    :
    D.ú. učiť sa čísla 1 -20 písať slovom. Vedieť mesiace.
   • III.A
    ·
    domáca úloha
    Matematika
    :
    PZ s.13/celá, s.14/1. D.ú. učeb. s. 7/cv. 1.
   • III.A
    ·
    domáca úloha
    Slovenský jazyk a literatúra
    :
    Oprava vstupného testu. Začali sme Abecedu. D.ú. nie je.
   • Uto25. 09.
   • I.A
    ·
    domáca úloha
    Anglický jazyk
    :
    Uč.str.5
   • I.A
    ·
    domáca úloha
    Matematika
    :
    str.13
   • I.A
    ·
    domáca úloha
    Slovenský jazyk a literatúra
    :
    str.17, 18 písanie - str.18
   • III.A
    ·
    domáca úloha
    Matematika
    :
    Počítali sme príklady z učebnice. D.ú. PZ s. 14/3,4,5.
   • III.A
    ·
    domáca úloha
    Slovenský jazyk a literatúra
    :
    Malá veľká čitateľka.
   • III.A
    ·
    domáca úloha
    Vlastiveda
    :
    Učeb. s.4-5: Obec. D.ú.učeb. s.5/1. (Zábudlivci si majú urobiť aj d.ú. z minulej hodiny s. 3/cv.4.)
   • IV.A
    ·
    domáca úloha
    Matematika
    :
    DÚ: PZ str. 8/všetko, 9/1, 2 vypracovať do 1.10. Učivo: učebnica str. 8/1 - 5, PL - AJ písomné sčítanie štvorciferných čísel
   • IV.A
    ·
    domáca úloha
    Slovenský jazyk a literatúra
    :
    DÚ: pracovný list odovzdať do pondelka 1.10. Učivo: učebnica str. 10/ celá strana, 11/5
   • Str26. 09.
   • I.A
    ·
    domáca úloha
    Slovenský jazyk a literatúra
    :
    Šlabikár str.19, písanie str.19
   • Štv27. 09.
   • I.A
    ·
    domáca úloha
    Anglický jazyk
    :
    str.6, dole si zopakovať slovíčka
   • I.A
    ·
    domáca úloha
    Matematika
    :
    PZ str.14 celá strana
   • I.A
    ·
    domáca úloha
    Slovenský jazyk a literatúra
    :
    Šlabikár str.20, písanie 20,21
   • Pia28. 09.
   • IV.A
    ·
    domáca úloha
    Prírodoveda
    :
    DÚ: Vyhľadať informácie o vesmíre, doplniť obrázkami. (V škole si z prinesených materiálov vytvoríme skupinové projekty na tému vesmír.) Doniesť do 2.10.
   • IV.A
    ·
    domáca úloha
    Vlastiveda
    :
    Učivo: Uč. str. 12 -15 príroda Slovenska, opakovanie Slovensko na mape
  • Kontakty

   • Súkromná spojená škola European English School, organizačná zložka Súkromná základná škola
   • skola@sgpo.sk
   • 051/771 32 63
   • Solivarská 28, 080 05 Prešov
   • IČO: 42384010
   • Webmaster: simona.ponikova@elbaci.sk
 • Fotogaléria

  • Otvorenie školského roka
  • Vyhodnotenie školského roka vo "VČA"
  • Výlet do Bardejova
  • Chodník korunami stromov
  • Športová olympiáda na EES
  • Beh olympijského dňa
  • Krúžok "anglický jazyk hrou"
  • 3. miesto na medzinárodnej výtvarnej súťaži
  • Vyhodnotenie matematickej súťaže "Klokan"
  • Škola v prírode - Nový Smokovec
  • Športová akadémia Mateja Tótha
  • Čítam, čítaš, čítame...