• Žiaci

  • Zoznam žiakov

    • Kiara Centková
    • Kiara CentkováI.A
    • Thomas Fabuľa
    • Thomas FabuľaI.A
    • Sophia Feňovčík - Gabana
    • Sophia Feňovčík - GabanaI.A
    • Viktória Germušková
    • Viktória GermuškováI.A
    • David Karabinoš
    • David KarabinošI.A
    • Kristina Kolarčiková
    • Kristina KolarčikováI.A
    • Ema Končeková
    • Ema KončekováI.A
    • Klára Marková
    • Klára MarkováI.A
    • Marko Mišenčík
    • Marko MišenčíkI.A
    • Minh Tiep Nguyen Huu
    • Minh Tiep Nguyen HuuI.A
    • Stella Palčisková
    • Stella PalčiskováI.A
    • Dávid Polča
    • Dávid PolčaI.A
    • Ela Revická
    • Ela RevickáI.A
    • Tobias Rodák
    • Tobias RodákI.A
    • Karolína Vargová
    • Karolína VargováI.A
    • Tomáš Zapach
    • Tomáš ZapachI.A
    • Emily Žipajová
    • Emily ŽipajováI.A
    • Ria Cehelská
    • Ria CehelskáI.B
    • Kristína Čuhová
    • Kristína ČuhováI.B
    • Oliver Kašper
    • Oliver KašperI.B
  • Kontakty

   • Súkromná spojená škola European English School, organizačná zložka Súkromná základná škola
   • skola@sgpo.sk
   • 051/771 32 63
   • Solivarská 28, 080 05 Prešov
   • IČO: 42384010
   • Webmaster: simona.ponikova@elbaci.sk
 • Fotogaléria

  • Otvorenie školského roka
  • Vyhodnotenie školského roka vo "VČA"
  • Výlet do Bardejova
  • Chodník korunami stromov
  • Športová olympiáda na EES
  • Beh olympijského dňa
  • Krúžok "anglický jazyk hrou"
  • 3. miesto na medzinárodnej výtvarnej súťaži
  • Vyhodnotenie matematickej súťaže "Klokan"
  • Škola v prírode - Nový Smokovec
  • Športová akadémia Mateja Tótha
  • Čítam, čítaš, čítame...