• DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ PRE BUDÚCICH PRVÁKOV

    Nezabudnite si svoj termín zapísať už dnes do Vášho kalendára a vyplniť svoju prihlášku prostredníctvom on-line formulára.

    •  

       KEDY ?  

     19.3.2024 (utorok)
      

     • 08:30 - 09:00 Úvodné informácie o škole s vedením školy
       
     • 09:00 - 11:30 Otvorené hodiny tried 1. stupňa SZŠ
       

       KDE ?  

     • Adresa: Súkromná spojená škola European English School, Solivarská 28, 080 05 Prešov
       
     • Učebňa: AULA - úvodné informácie, 1. STUPEŇ SZŠ - otvorené hodiny
       
     • Kontakt: sekretariát školy - 0948 134 538


       ČO VÁS ČAKÁ ?  

     • "DOD" je akcia určená pre rodičov predškolákov a predškolákov
       
     • možnosť absolvovať EXKURZIU školy a prehliadku tried (otvorené vyučovacie hodiny)
       
     • prezentácia o škole, jej aktivitách a možnostiach s vedením školy
       
     • INFORMÁCIE o metóde vyučovania "CLIL" (anglický jazyk) v triedach s posilneným vyučovaním anglického jazyka
       
     • INFORMÁCIE O ŠPORTOVEJ TRIEDE v 1. ročníku s rozšíreným vyučovaním všeobecnej pohybovej prípravy

       

       

      

  • Kontakty

   • Súkromná spojená škola European English School, organizačná zložka Súkromná základná škola
   • Sekretariát: Pevná linka: 051/771 32 63 Mobil: +421 948 134 538 Vrátnica školy: +421 950 462 455
   • Solivarská 28, 080 05 Prešov Slovakia
   • IČO: 42384010
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje