• Pedagogickí zamestnanci

    • Mgr. Annamária Blichárová
    • Mgr. Annamária BlichárováUčiteľka
     Triedna učiteľka: II.A
     Fotoalbum
    • PhDr. Martin Ďurišin, PhD.
    • PhDr. Martin Ďurišin, PhD.Riaditeľ školy
     Fotoalbum
    • RNDr. Martina Ďurišinová
    • RNDr. Martina ĎurišinováUčiteľka
     Fotoalbum
    • Mgr. Miroslava Fornadľová
    • Mgr. Miroslava FornadľováUčiteľka
     Fotoalbum
    • Mgr. Lenka Krajňaková
    • Mgr. Lenka KrajňakováUčiteľka
     Triedna učiteľka: VII.A
     Fotoalbum
    • Mgr. Bibiána Novacká
    • Mgr. Bibiána NovackáUčiteľka
     Triedna učiteľka: III.B
     Fotoalbum
    • PaedDr. Júlia Pavelová
    • PaedDr. Júlia PavelováUčiteľka
     Triedna učiteľka: VIII.A
     Fotoalbum
    • PaedDr. Alena Removčíková
    • PaedDr. Alena RemovčíkováUčiteľka
     Triedna učiteľka: VII.A
     Fotoalbum
    • Mgr. Viera Šestáková
    • Mgr. Viera ŠestákováUčiteľka
     Triedna učiteľka: V.B
     Fotoalbum
    • PaedDr. Slavka Tejbusová
    • PaedDr. Slavka TejbusováZástupkyňa riaditeľa
     Fotoalbum
    • Mgr. Mária Valenčinová
    • Mgr. Mária ValenčinováUčiteľka
     Triedna učiteľka: III.A
     Fotoalbum
    • Mgr. Zuzana Bartková
    • Mgr. Zuzana BartkováUčiteľka
     Triedna učiteľka: V.A
     Fotoalbum
    • Mgr. Dominika Havrillová
    • Mgr. Dominika HavrillováUčiteľka
     Triedna učiteľka: IV.B
     Fotoalbum
    • Mgr. Dominika Hovanová Suchárová
    • Mgr. Dominika Hovanová SuchárováUčiteľka
     Triedna učiteľka: IV.A
     Fotoalbum
    • Mgr. Jarmila Mariňáková
    • Mgr. Jarmila MariňákováUčiteľka
     Fotoalbum
    • Ing. Branislav Blicha
    • Ing. Branislav BlichaŠkolský digitálny koordinátor
    • Alexandra Compelová
    • Alexandra CompelováVychovávateľka
    • Mgr. Zuzana Daňková, PhD.
    • Mgr. Zuzana Daňková, PhD.Učiteľka
     Triedna učiteľka: II.C
    • Drahomíra Eštočinová
    • Drahomíra EštočinováUpratovačka
    • Bc. Zuzana Harčarová
    • Bc. Zuzana HarčarováVychovávateľka
    • Mgr. Terézia Hlavatá
    • Mgr. Terézia HlavatáUčiteľka
     Triedna učiteľka: II.B
    • Mgr. Mária Kundriková
    • Mgr. Mária KundrikováUčiteľka
     Triedna učiteľka: VI.A
  • Kontakty

   • Súkromná spojená škola European English School, organizačná zložka Súkromná základná škola
   • skola@sgpo.sk
   • Pevná linka: 051/771 32 63 Mobil: 0948 134 538
   • Solivarská 28, 080 05 Prešov Slovakia
   • IČO: 42384010
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje