• História školy

    "Prítomnosť je prítomná iba vďaka svojej minulosti."
    • Súkromná základná škola bola do siete škôl a školských zariadení v Slovenskej republike zaradená dňa 1.10. 2005 rozhodnutím MŠ SR, svoju činnosť začala 1. 9. 2006.

     Od svojho vzniku bola škola zameraná na podporu jazykového vzdelávania s dôrazom na anglický jazyk. Od septembra 2012 sa výchova a vzdelávanie v Súkromnej základnej škole začala uskutočňovať dvojjazyčne formou bilingválneho vzdelávania, kde prvým vyučovacím jazykom je jazyk slovenský, druhým vyučovacím jazykom je jazyk anglický.

     Rámcový školský vzdelávací program Súkromnej základnej školy umožnil jazykovo nadaným a talentovaným deťom plynulý prechod do gymnaziálnej formy bilingválneho vzdelávania v Súkromnom gymnáziu v pôsobnosti zriaďovateľa.

      

     REALIZOVANÉ PROJEKTY

     • Modernizácia vzdelávacieho procesu na základných školách 2008 – 2013
     • Zdravý úsmev –  rozvojový projekt Zdravie a bezpečnosť na školách 2012
     • Biela pastelka 2008 – 2012
     • Nebuď lenivý, 2012
     • EKOFIT 2011
     • Projekt NE(ANONYMNÍ), 2011 – realizovaný pod záštitou a s finančnou podporou Úradu vlády Slovenskej republiky
     • Modernizácia vzdelávacieho procesu – Počítače pre základné školy (2010)
     • Nie drogám 2008 - 2010


     ZRIAĎOVATEĽ ŠKOLY

     • 01.12.2009 - súčasnosť
      Európska vzdelávacia agentúra ELBA, n.o.
      Solivarská 28, 080 05 Prešov
     • 01.09.2006 - 31.11.2009
      PhDr. Adriána Šindleryová
      fyzická osoba


     RIADITEĽ ŠKOLY

     • 01.12.2022 - súčasnosť
      Mgr. Jana Suráňová - dočasne poverená vedením a riadením školy
     • 13.09.2022 - 30.11.2022
      PaedDr. Slavka Tejbusová - dočasne poverená vedením a riadením školy
     • 01.02.2018 - 12.09.2022
      PhDr. Martin Ďurišin, PhD.
     • 01.11.2017 - 31.01.2018
      PaedDr. Slavka Tejbusová - dočasne poverená vedením a riadením školy
     • 08.10.2014 - 31.10.2017
      PaedDr. Janka Smolejová
     • 01.09.2014 - 07.10.2014 
      PaedDr. Slavka Tejbusová - poverená vedením a riadením školy
     • 01.08.2010 - 31.08.2014
      PaedDr. Janka Smolejová
     • 01.01.2010 - 31.07.2010
      PaedDr. Milan Černaj
     • 01.09.2006 - 31.12.2009
      Mgr. Jaroslav Valaštiak
  • Kontakty

   • Súkromná spojená škola European English School, organizačná zložka Súkromná základná škola
   • Sekretariát: Pevná linka: 051/771 32 63 Mobil: +421 948 134 538 Vrátnica školy: +421 950 462 455
   • Solivarská 28, 080 05 Prešov Slovakia
   • IČO: 42384010
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje