• „Passport to the World.”

     Využívame učebný plán s rozšíreným vyučovaním anglického jazyka už od 1. ročníka našej základnej školy. Ponúkame Vášmu dieťaťu slovensko-anglické vzdelávanie, ktoré ho naučí myslieť, tvoriť a rozvíjať vlastný intelekt a vytvorí preň pevný základ v jeho ďalšom smerovaní. Sme organizačnou zložkou Súkromnej spojenej školy European English School.
  • Prečo si zvoliť nás?

    • Anglický jazyk od 1. ročníka
    • Vyvíjame u žiakov prirodzený cit pre anglický jazyk v maximálnej miere.
    • Triedy s nízkym počtom žiakov
    • Nízky počet žiakov v triede umožňuje vysokú kvalitu výchovy a vzdelávania.
    • Priateľská atmosféra
    • Snažíme sa o vzájomnú dôveru a rešpekt medzi učiteľom a žiakom.
    • Škola rodinného typu
    • Vytvárame priestor pre autentický rozvoj detí podľa ich individuálnych potrieb.
  • NOVINKY

   Zistite, čo je nové na Súkromnej spojenej škole European English School
    • Medzinárodný deň hrania

    • 28. 9. 2023
    • Aký bol Medzinárodný deň hrania v našom Súkromnom školskom klube detí?

     ...deň plný zábavy, hier a dobrej nálady.. Všetci sme si to užili

    • Medzinárodný deň hrania: Čítať viac
    • Deň mlieka

    • 26. 9. 2023
    • Koncom septembra si každý rok v našej skole pripomíname Svetový deň mlieka v školách. Tento rok pripadol tento deň na stredu, 27.9.2023.

     Mlieko a mliečne výrobky predstavujú jednu z najdôležitejších a nenahraditeľných zložiek ľudskej výživy. Mlieko obsahuje mnohé významné látky, hlavne bielkoviny, tuky, cukry, vitamíny a minerálne látky. Mlieko a mliečne produkty sú najlepším prírodným zdrojom vápnika, ktorý má význam pre zdravý rast kostry a zubov.

    • Deň mlieka: Čítať viac
    • Medzinárodný deň hrania v S ŠKD

    • 22. 9. 2023
    • Svetový deň hrania vznikol v USA pred deviatimi rokmi a jeho zámerom bolo podnietiť deti a rodičov, aby vypli televízory a hrali sa, hlavne vonku. Na Slovensku sa po prvý raz tento deň oslavoval v roku 2010 a jeho cieľom je propagovať význam hrania a hier v živote detí i dospelých.

    • Medzinárodný deň hrania v S ŠKD: Čítať viac
    • Biela pastelka

    • 22. 9. 2023
    • Biela pastelka je verejná zbierka, ktorá aj vďaka vašej pomoci zlepšuje životy tých, ktorí sa ocitli v neľahkej životnej situácii. Cieľom zbierky je získanie finančných prostriedkov na podporu ľudí so zrakovým postihnutím.

     Výnos Bielej pastelky je každoročne použitý na poskytovanie sociálneho poradenstva a sociálnej rehabilitácie, teda na financovanie aktivít, ktoré nevidiacim a slabozrakým ľuďom pomáhajú začleniť sa do bežného života.

    • Biela pastelka: Čítať viac
    • Triedny aktív

    • 10. 9. 2023
    • Súkromná spojená škola European English School, Solivarská 28 v Prešove pozýva rodičov a zákonných zástupcov žiakov na triedny aktív

     Súkromného gymnázia: 12. september 2023 (utorok) o 16:00 hod.

     Súkromnej základnej školy: 12. september 2023 (utorok),1. stupeň: o 15:30 hod., 2. stupeň: o 16:00 hod.

    • Triedny aktív: Čítať viac
    • Didaktické hry v prírode

    • 13. 9. 2023
    • Každoročne sa na našej škole konajú didaktické hry v prírode pre žiakov prvého stupňa. Inak tomu nebolo ani tohto roku. Za krásneho slnečného počasia sa žiaci vybrali do prírody, kde boli žiakom podané názorné ukážky ako poskytnúť prvú pomoc, prípadne ošetriť povrchové poranenia kože. V závere si žiaci zasúťažili a zahrali si rôzne hry.

    • Didaktické hry v prírode: Čítať viac
    • Lekvárovo - chlebíkové hody "Elba Day"

    • 13. 9. 2023
    • Začiatkom nového školskom roka sa už tradične konal v škole ELBA - ELBA Day - varenie lekváru a pečenie chlebíka. Niesol sa hlavne v duchu udržiavania regionálnych tradícií. Autorom tejto myšlienky je zriaďovateľ škôl a školských zariadení ELBA a SSŠ EES, Ing. Emil Blicha.

     Lekvárovo-chlebíkové hody si medzi žiakmi získali veľkú popularitu. Nielen tým, že si môžu zamaškrtiť. V príjemnom prostredí relaxačného altánku si môžu vyskúšať aj varenie s dlhoročným a najosvedčenejším spôsobom prípravy lekváru, ktorý je typický hlavne pre východ Slovenska.

    • Lekvárovo - chlebíkové hody "Elba Day": Čítať viac
    • Študuj v Akadémii veľkých diel!

    • 8. 9. 2023
    • Dobre využi svoj čas a vstúp do diskusie s veľkými autormi literatúry, hudby, filmu a výtvarného umenia. Odhaľ nový pohľad na seba a svet a poď diskutovať so svojimi spolužiakmi. Lepšie ich spoznaj a zaži pohodové debaty o večných témach. Nauč sa lepšie sústrediť a rozumne argumentovať.

     • Preberáme
    • Študuj v Akadémii veľkých diel!: Čítať viac
    • Otvorenie školského roka 2023/2024

    • 30. 8. 2023
    • Vážení rodičia, milí žiaci.

     Riaditeľstvo školy oznamuje, že slávnostné otvorenie školského roka 2023/2024 sa uskutoční

     4.9.2023 (pondelok) o 8:15 hod. vo veľkej telocvični školy - Solivarská 28, Prešov.

     Vstup do budovy školy je možný od 7:45 hod.

     • Po slávnostnom otvorení budú triednické hodi
    • Otvorenie školského roka 2023/2024: Čítať viac
    • "Obedy zadarmo" - NÁVRATKA do 21.7.2023

    • 7. 7. 2023
    • V zmysle § 4 ods. 3 písm. a) zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov, je možné dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa (ďalej len „dotácia na stravu“) poskytnúť na dieťa, ktoré navštevuje základnú školu (ďalej len „ZŠ“), ak rodič dieťaťa alebo fyzická osoba, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti rozhodnutím súdu požiada o poskytnutie dotácie na stravu.

    • "Obedy zadarmo" - NÁVRATKA do 21.7.2023: Čítať viac
    • Slávnostné ukončenie školského roka 2022/2023

    • 30. 6. 2023
    • Pre našich žiakov, pedagógov ale i rodičov sa skončil opäť ďalší školský rok.

     Čísla v kalendári neúprosne odkrajovali deň za dňom, až nastal deň, keď sme slávnostne oblečení a nastúpení v areáli škôl Elba ocenili najlepších žiakov či už v súťažiach alebo olympiádach. Vďaka zanietenosti všetkých, sme dosiahli krásne úspechy a zorganizovali niekoľko úspešných podujatí. Chceme sa poďakovať všetkým, ktorí sa podieľali na živote našej školy v školskom roku 2022/2023. Ďakujeme učiteľom za ich trpezlivosť a podporu, rodičom za ich motiváciu a žiakom za skvelé spomienky.

    • Slávnostné ukončenie školského roka 2022/2023: Čítať viac
    • Rozlúčka s ôsmakmi

    • 30. 6. 2023
    • Opäť nastal čas, kedy naši ôsmaci opúšťajú brány školy a odovzdávajú žezlo svojim nasledovníkom. Nikdy nezabudnú ako prvýkrát prekročili prah školy plní očakávania, čo všetko sa naučia a zažijú. Všetky veľké kroky v živote sa skladajú z malých krokov a aj oni sa malými krôčikmi dostali k tomu poslednému, v ich životoch dosiaľ najdôležitejšiemu - odchádzajú zo základnej školy.

    • Rozlúčka s ôsmakmi: Čítať viac
    • “Spelling Bee”

    • 28. 6. 2023
    • Hláskovanie slov v anglickom jazyku je v našej škole veľmi obľúbenou súťažou. Ani tento školský rok preto nesmela chýbať naša tradičná súťaž pod názvom “Spelling Bee”.

     Súťaž „Spelling Bee“ je národnou súťažou v USA od roku 1925. Každoročne sa približne 11 miliónov študentov zapojí do súťaže, aby získali titul „Majster v hláskovaní.“ Táto súťaž sa stala inšpiráciou aj pre našu školu. Čo je vlastne „Spelling Bee“? Spelovanie je hláskovanie jednotlivých slov po písmenách. Súťaž sa zameriava na správne vyslovenú hlásku a rýchlosť. Vedieť „spellovať" je nevyhnutnou súčasťou v anglicky hovoriacich krajinách. Táto súťaž je medzi žiakmi veľmi populárna a to, že toľko žiakov našlo odvahu zúčastniť sa tejto súťaže aj v našej škole nás veľmi teší.

    • “Spelling Bee”: Čítať viac
    • Ukončenie školského roka 2022/2023

    • 27. 6. 2023
    • Vážení rodičia, milí žiaci.

     Riaditeľstvo školy oznamuje, že slávnostné ukončenie školského roka 2022/2023 sa uskutoční 30.6.2023 (piatok), na nádvorí škôl ELBA (Smetanova 2, Prešov) - spoločný odchod zo SSŠ EES.

     ČASOVÝ HARMONOGRAM

     • 08:00 Spoločný odchod zo Súkromnej spojenej školy E
    • Ukončenie školského roka 2022/2023: Čítať viac
    • Olympijský deň

    • 23. 6. 2023
    • Olympijský deň je celosvetová oslava športu. Na základe olympijských hodnôt „Uč sa, hýb sa, objavuj! Spoločne pre lepší život!“ sa žiaci Súkromnej základnej školy EES zapojili do športových atletických aktivít.

     Triednym a školským kolom bolo za 1. stupeň vybraných spolu 12 žiakov od 1. do 4. ročníka. Preteky boli náročné, keďže najväčší počet účastníkov aj z iných škôl bol v kategórii Nádeje II. – chlapci 2014, 2015 a Nádeje II. - dievčatá 2014, 2015. Pretekalo sa v atletickom areály Fakulty športu PU v Prešove na 300m okruhu.

    • Olympijský deň: Čítať viac
  • Informácie pre záujemcov, rodičov a žiakov

   Pre zobrazenie Vašich známok, domácich úloh a žiackej knižky sa prosím prihláste pomocou konta, ktoré ste dostali od Súkromnej spojenej školy European English School.
  • ZÁKLADNÁ ŠKOLA & GYMNÁZIUM

   Súkromná spojená škola European English School, Solivarská 28, Prešov. Na trhu vzdelávania pôsobíme od roku 1998. Naša škola ponúka deťom možnosť bilingválne sa vzdelávať v prirodzenom slovensko – anglickom prostredí už od prvého stupňa základnej školy až po gymnaziálnu maturitu. Navštívte našu školu, stretnite sa s vyučujúcimi, obzrite si priestory, učebne, laboratóriá a získajte odpovede na všetko, čo vás v súvislosti so štúdiom zaujíma.
   • Súkromná spojená škola EES
   • Súkromné gymnázium Prešov
   • Súkromná športová hala EVA HALL
   • S CVČ Elba
   • Súkromná základná umelecká škola ELBA
   • Súkromná škola ELBA
   • EL Park
   • ŠK Slovan Solivar
   • Študentský preukaz
   • ITIC
   • INSTAGRAM
   • FACEBOOK
   • Kontakty

    • Súkromná spojená škola European English School, organizačná zložka Súkromná základná škola
    • Sekretariát: Pevná linka: 051/771 32 63 Mobil: +421 948 134 538 Vrátnica školy: +421 950 462 455
    • Solivarská 28, 080 05 Prešov Slovakia
    • IČO: 42384010
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje