• Informácie o strave

    "V zdravom tele, zdravý duch."
    • PODMIENKY ORGANIZÁCIE REŽIMU STRAVOVANIA V SÚKROMNEJ VÝDAJNEJ ŠKOLSKEJ JEDÁLNI A PODMIENKY ÚHRADY NÁKLADOV NA STRAVOVANIE V ŠK. ROKU 2022/2023
      

     Žiadame všetkých záujemcov o stravovanie o stiahnutie a vyplnenie zápisného lístka, ktorý je potrebné vyplnený odovzdať triednemu učiteľovi do 5.9.2022, v opačnom prípade nebude mať žiak/zamestnanec možnosť prihlásiť sa na stravovanie.
      

     ZÁPISNÉ LÍSTKY

      

      

     INTERNETOVÁ STRÁNKA PRE PRIHLASOVANIE A ODHLASOVANIE SA ZO STRAVY

      

      

      

     PRIHLÁSENIE/ODHLÁSENIE ZO STRAVOVANIA

      

     • žiak prvého stupňa základnej školy má vždy predvolený obed č.1.
      Ak chcete obed zmeniť na č.2, je potrebné tak urobiť v aplikácii EduPage, prípadne na tablete v školskej jedálni a zmeniť si obed,
     • žiak druhého stupňa, študent gymnázia a učiteľ obed predvolený nemajú.
      Je potrebné si obed č.1 alebo č.2 navoliť cez aplikáciu EduPage, prípadne na tablete v školskej jedálni,
     • obed je možné prihlásiť/odhlásiť najneskôr do 15:00 hod. predchádzajúceho dňa,
     • v prípade neprítomnosti dieťaťa/žiaka v škole je povinnosťou zákonného zástupcu odhlásiť dieťa zo stravy deň vopred do 15:00 hod. prostredníctvom aplikácie EduPage, prípadne telefonicky na tel. čísle: 051/ 771 32 63 a v prípade ochorenia dieťaťa počas víkendu v pondelok od 08:00 do 08:30 hod. telefonicky - 0948 134 538 (sekretariát školy).

      

      

     PRIHLASOVACIE ÚDAJE

      

     • rovnaké prihlasovacie údaje, aké dostali žiaci na začiatku roka k prihláseniu sa do EduPage,
     • noví žiaci dostanú prihlasovacie údaje v priebehu prvého šk. týždňa.

      

      

     VÝDAJ OBEDOV

      

     • v pracovné dni od 11,30 hod. - do 14,00 hod.
     • pre výdaj obeda je nutné v školskej jedálni označiť výber stravy v daný deň  KARTOU ISIC/EURO26.

      

      

     INFORMÁCIE

      

     Na účet školskej jedálne je potrebné uhradiť do 25. dňa mesiac vopred zálohový príspevok na stravovanie, ktorý bude tvoriť rezervu platieb za obedy - podľa kategórie stravníka (I. stupeň, II. stupeň, gymnázium / podľa zápisného lístka.) pre nasledujúci mesiac.

      

     • v mesiaci september je potrebné uhradiť dva mesiace (aktuálny september a nasledujúci mesiac október), ďalej len pre nasledujúci mesiac.
      • základná škola 1. stupeň: 35,00 eur/mesiac
      • základná škola 2. stupeň: 35,00 eur/mesiac
      • gymnázium: 32,00 eur/mesiac
      • zamestnanec: 30,00 eur/mesiac
        
     • preplatky sa vracajú 1x ročne, v júli/auguste po ukončení školského roka.

      

      

     ÚDAJE POTREBNÉ K REALIZÁCII PLATBY + VARIABILNÝ SYMBOL

      

     • Účet školskej jedálne/IBAN: SK86 0200 0000 0043 4106 0157
     • Správa pre prijímateľa: Meno a priezvisko žiaka, trieda
     • Variabilný symbol: Každý žiak/zamestnanec má svoj vlastný, automaticky vygenerovaný kód, ktorý nájde v aplikácii EduPage v sekcii platby/moje platby, alebo po prihlásení sa na webstránku školy v sekcii platby.

      

      

     VÝŠKA PRÍSPEVKU STRAVNÍKOV URČENÁ ZRIAĎOVATEĽOM OD 01.02.2022

      

     STRAVOVANIE
     OBED / deň

     Spolu

     Dotácia MÚ PO

     Príspevok školy

     Úhrada zákonného zástupcu

     Základná škola
     I. stupeň

     2,78 €

     0,90

     0,07 €

     1,75 €

     Základná škola
     II. stupeň

     2,98 €

     0,90

     0,33 €

     1,75 €

      

     STRAVOVANIE
     OBED / deň

     Spolu

     Dotácia PSK

     Príspevok školy

     Úhrada zákonného zástupcu

     Gymnázium

     3,32 €

     1,70

     -

     1,62 €

      

     DODÁVATEĽ STRAVY
      

     • Stravovanie pre Vás zabezpečuje SMŠ ELBA - Súkromná školská jedáleň 
      prevádzka: SMŠ ELBA - Súkromná školská jedáleň, Smetanova 2, 080 05 Prešov

       

     KONTAKTY
      

     • Vedúca Súkromnej školskej jedálne ELBA (dodávateľ stravy): Jana Myšíková / tel.: 0948 043 652
     • Vedúca Súkromnej výdajnej školskej jedálne SSŠ EES: Mgr. Simona Poníková / tel.: 0948 134 538

      

  • Kontakty

   • Súkromná spojená škola European English School, organizačná zložka Súkromná základná škola
   • skola@sgpo.sk
   • Pevná linka: 051/771 32 63 Mobil: 0948 134 538
   • Solivarská 28, 080 05 Prešov Slovakia
   • IČO: 42384010
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje