• Koordinátori a vedúci PK

    "Len učiteľ, ktorý má rád učenie, môže naučiť deti, aby mali rady učenie."
     • PK slovenského jazyka a cudzích jazykov
      Mgr. Mária Horváthová
       
     • PK spoločenskovedných predmetov
      Mgr. Lenka Krajňáková
       
     • PK prírodovedných predmetov
      PaedDr. Júlia Pavelová
       
     • PK telesnej a športovej výchovy, hudobnej výchovy, výtvarnej výchovy
      Mgr. Miroslava Fornadľová
       
     • PK anglického jazyka
      RNDr. Martina Ďurišinová
       
     • PK matematiky, fyziky a informatiky
      Ing. Nadežda Fedorová
       
     • Výchovný poradca
      Mgr. Slavka Pavlíková
       
     • Koordinátor environmentálnej výchovy
      Mgr. Veronika Vargová
       
     • Koordinátor Súkromného školského klubu detí
      Mgr. Mária Hudáková
       
     • Koordinátor prevencie drogovej závislosti, HIV a AIDS
      Mgr. Slavomír Benč
       
     • Koordinátor výchovy k ľudským právam
      Mgr. Ján Ivančo
       
     • Koordinátor práce so Žiackou radou
      RNDr. Lenka Šarjaková
       
     • Koordinátor práce s Radou rodičov základnej školy
      PaedDr. Removčíková Alena
       
     • Koordinátor práce s Radou rodičov gymnázia
      Mgr. Mária Horváthová
       
     • Koordinátor IKT
      PaedDr. Viliam Nehila
       
     • Koordinátor krúžkovej činnosti
      Mgr. Annamária Blichárová
       
     • MZ 1. – 4. ročník
      Mgr. Mária Valenčinová
  • Kontakty

   • Súkromná spojená škola European English School, organizačná zložka Súkromná základná škola
   • skola@sgpo.sk
   • Pevná linka: 051/771 32 63 Mobil: 0948 134 538
   • Solivarská 28, 080 05 Prešov
   • IČO: 42384010
 • Fotogaléria

  • Koniec školského roka
  • Rozlúčka s ôsmakmi
  • Vysvedčenie pre rodičov
  • Opäť v škole
  • Sranda Banda show na KARNEVALE
  • Vrabčekova básnička
  • Hviezdoslavov Kubín
  • Lyžiarsky výcvikový kurz
  • Vyhodnotenie výtvarnej súťaže “Môj knižný hrdina”
  • Všetkovedko
  • Športová olympiáda prvého stupňa
  • Hodnotenie tried - Vianočná výzdoba