• Koordinátori a vedúci PK

    "Len učiteľ, ktorý má rád učenie, môže naučiť deti, aby mali rady učenie."
     • PK slovenského jazyka a cudzích jazykov
      Mgr. Slavka Pavlíková
       
     • PK spoločenskovedných predmetov
      Mgr. Lenka Krajňáková
       
     • PK prírodovedných predmetov
      PaedDr. Júlia Pavelová
       
     • PK telesnej a športovej výchovy, hudobnej výchovy, výtvarnej výchovy
      Mgr. Miroslava Fornadľová
       
     • PK anglického jazyka
      RNDr. Martina Ďurišinová
       
     • PK matematiky, fyziky a informatiky
      Ing. Nadežda Fedorová
       
     • MZ 1. – 4. ročník
      Mgr. Mária Valenčinová
       
     • Výchovný poradca
      Mgr. Veronika Vargová
       
     • Koordinátor environmentálnej výchovy
      Mgr. Jarmila Mariňáková
       
     • MZ Súkromný školský klub detí
      Mgr. Mária Hudáková
       
     • Koordinátor vo výchove a vzdelávaní
      Mgr. Jakub Šoltés
       
     • Koordinátor výchovy k ľudským právam
      Mgr. Ján Ivančo
       
     • Koordinátor finančnej gramotnosti
      Mgr. Zuzana Bartková
       
     • Koordinátor čitateľskej gramotnosti
      Mgr. Dominika Hovanová Suchárová
       
     • Koordinátor DofE (The Duke of Edinburgh)
      Mgr. Veronika Vargová
       
     • Koordinátor pre SOČ (stredoškolská odborná činnosť)
      Mgr. Eva Mikolaj
       
     • Školský digitálny koordinátor
      Ing. Branislav Blicha
       
     • Koordinátor Študentského parlamentu
      Mgr. Juraj Beňačka
       
     • Koordinátor práce s Radou rodičov základnej školy
      Mgr. Mária Kundríková
       
     • Koordinátor práce s Radou rodičov gymnázia
      Mgr. Bibiána Mihoková
  • Kontakty

   • Súkromná spojená škola European English School, organizačná zložka Súkromná základná škola
   • Sekretariát: Pevná linka: 051/771 32 63 Mobil: +421 948 134 538 Vrátnica školy: +421 950 462 455
   • Solivarská 28, 080 05 Prešov Slovakia
   • IČO: 42384010
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje