• 2% dane

  • Pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2 % z dane.

   Milí rodičia a priatelia školy,

   opäť prišiel čas roka, kedy sa máte možnosť rozhodnúť, akým spôsobom zúročíte percentá dane z vašich príjmov za uplynulý rok. Znovu máte šancu premeniť časť prostriedkov na konkrétnu pomoc pre spoločnosť, ktorej sme všetci súčasťou.  Venujte 2 % zo svojich daní na podporu plnenia poslania a cieľov zriaďovateľskej organizácii Súkromnej spojenej školy European English School. Vaše presne identifikované finančné čiastky budú výlučne použité na úhradu školských a voľnočasových potrieb žiakov školy.

   Darovaním 2 % zaplatenej dane z príjmov rozhodnete o hodnotnejšom a kvalitnejšom živote vašich detí a o tom, že podiel z Vašej zaplatenej dane bude využitý adresne, transparentne, efektívne a zmysluplne, t.j. pre kvalitatívny rozvoj výchovno-vzdelávacieho procesu. Obraciame sa na Vás s prosbou o podporu vytvárania lepších, nadštandardných výchovno-vzdelávacích podmienok ale aj o podporu mimoškolských aktivít a činností školy.         
    

   PROSÍME VÁS O ODOVZDANIE 2 % ZAPLATENEJ DANE Z PRÍJMOV.

   Z týchto finančných prostriedkov sa podporujú:

   • odmeňovanie žiakov za školskú a mimoškolskú činnosť, 
   • vecné ceny v rôznych záujmových súťažiach a mnohé iné aktivity,
   • skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu na škole,
   • skvalitnenie vybavenia školy,
   • nákup IT techniky,
   • nákup školského nábytku.
     

   Ak sa rozhodnete podporiť našu organizáciu, Vaše rozhodnutie bude správne a podporíte naozaj dobré činy za čo Vám úprimne ďakujeme.

    

   TLAČIVÁ NÁJDETE TU:

   Vyhlásenie 2-3 % za rok 2019

   Potvrdenie o zaplatení dane

    

   • Názov: Europska vzdelávacia agentúra, n.o.
   • Adresa: Solivarská 28, 080 05 Prešov
   • IČO: 45731047
   • Právna forma: Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
   • IBAN číslo účtu: SK 62 0200 0000 0026 8019 2251
    kód banky: 0200 (Všeobecná úverová banka, a.s.)

     

   https://szs-presov.edupage.org/photos/skin/slide/ifxa475e6d731a4dcd9_2percent.png 

    

  • Ako postupovať

   Ste zamestnanec a ročné zúčtovanie dane za Vás robí zamestnávateľ?
   1. Do 15.2.2021 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň
   2. Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil Potvrdenie o zaplatení dane
   3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
   4. Stiahnite si a vyplňte Vyhlásenie o poukázaní 2% z dane.
   5. Údaje, ktoré potrebujete v tlačivách uviesť:
    Obchodné meno alebo názov: Európska vzdelávacia agentúra, n.o.
    Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: Solivarská 28, 08005 Prešov
    Právna forma: Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
    Identifikačné číslo (IČO/SID): 45731047
   6. Obe tieto tlačivá (Vyhlásenie spolu s Potvrdením), doručte do 30. apríla 2021 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.
   Podávate si daňové priznanie sami?
   1. Riadne vyplňte daňové priznanie.
   2. Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať, minimálne však 3 Eura.
   3. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 1 prijímateľa (typ A VIII. Oddiel priznania, typ B XII. Oddiel priznania). Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:
    Obchodné meno alebo názov: Európska vzdelávacia agentúra, n.o.
    Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: Solivarská 28, 08005 Prešov
    Právna forma: Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
    Identifikačné číslo (IČO/SID): 45731047
   4. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2021) na daňový úrad podľa Vášho bydliska.
   Postup pre právnické osoby
   1. Riadne vyplňte daňové priznanie.
   2. Vypočítajte si Vaše 1% z dane z príjmov právnickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať. Môžete určiť jedného alebo viacerých prijímateľov s uvedením príslušných súm (každému však najmenej 8 Eur).
   3. V daňovom priznaní pre právnické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 1% z dane v prospech 3 prijímateľov (IV. časť priznania). Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:
    Obchodné meno alebo názov: Európska vzdelávacia agentúra, n.o.
    Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: Solivarská 28, 08005 Prešov
    Právna forma: Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
    Identifikačné číslo (IČO/SID): 45731047
   4. Pokiaľ ste si vybrali viac ako troch prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu.
   5. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.
  • Kontakty

   • Súkromná spojená škola European English School, organizačná zložka Súkromná základná škola
   • skola@sgpo.sk
   • Pevná linka: 051/771 32 63 Mobil: 0948 134 538
   • Solivarská 28, 080 05 Prešov
   • IČO: 42384010
 • Fotogaléria

  • Koniec školského roka
  • Rozlúčka s ôsmakmi
  • Vysvedčenie pre rodičov
  • Opäť v škole
  • Sranda Banda show na KARNEVALE
  • Vrabčekova básnička
  • Hviezdoslavov Kubín
  • Lyžiarsky výcvikový kurz
  • Vyhodnotenie výtvarnej súťaže “Môj knižný hrdina”
  • Všetkovedko
  • Športová olympiáda prvého stupňa
  • Hodnotenie tried - Vianočná výzdoba