• Čo sa u nás deje?

    • Konzultačné hodiny s triednymi učiteľmi
     • Konzultačné hodiny s triednymi učiteľmi

     • Vážení rodičia,

      pozývame Vás na konzultačné hodiny s triednymi učiteľmi, ktoré sa pre všetky triedy uskutočnia dňa 23. septembra 2021 (štvrtok)

      OSOBNÉ STRETNUTIE v škole, prebehne s:

      • 1.A a 1.C Súkromná základná škola (bližšie info o čase u triedneho učiteľa)
      • 1.B Súkromná základná škola (termín a čas upresní triedny učiteľ)
      • 5. ročník Súkromná základná škola - 16:30 hod.
      • 1. ročník Súkromné gymnázium (bližšie info o čase u triedneho učiteľa)

      Pozn.: Pri vstupe do budovy prosíme doložte tlačivo o bezpríznakovosti rodiča/návštevníka 

      ON-LINE KONZULTAČNÉ HODINY – ostatné ročníky:

      • ON-LINE 1. stupeň Súkromnej základnej školy - 16:00 hod. 
      • ON-LINE 2. stupeň Súkromnej základnej školy - 16:30 hod.
      • ON-LINE Súkromné gymnázium - 16:30 hod.

      Bližšie informácie o spôsobe dištančných konzultácií obdržíte prostredníctvom triednych učiteľov.

      Ďakujeme.

    • DÔLEŽITÉ - Microsoft Office 365 / osobné účty žiakov
     • DÔLEŽITÉ - Microsoft Office 365 / osobné účty žiakov

     • S príchodom pandémie COVID-19 nastala v prostredí škôl výnimočná situácia, ktorá si začala vyžadovať rýchlu a efektívnu reakciu na doposiaľ nezaužívané a pre nás nové nariadenie - dištančné vzdelávanie žiakov.

      Najefektívnejšie rozhodnutie bolo mať svoje triedy zorganizované od plánovania vyučovacích hodín, až po poskytovanie spätnej väzby žiakom a byť v neustálom spojení. Bolo preto potrebné hľadať ďalšie platformy, ktoré by svojimi funkciami doplnili informačno-komunikačný systém aSc EduPage, ktorý sme v on-line prostredí už mali rokmi zaužívaný a overený.

      Túto funkciu v tom čase doplnila platforma Microsoft Office 365 pre školy s bezplatnou licenciou A1.

      Bola to pre nás nová cesta pre zjednodušenie vyučovacieho procesu. Obmedzená, avšak bezplatná platforma zahŕňala nástroje ako je Microsoft Outlook – slúžiaci pre správu e-mailov (50 GB), Microsoft One Drive – slúžiaci na ukladanie údajov, dokumentov, súborov, Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Powerpoint, Microsoft Teams – slúžiaci pre video konferenčné hovory a ďalšie.

      Vytvorili sme preto pre všetkých učiteľov a žiakov našej školy užívateľské účty v platforme Microsoft Office 365 s bezplatnou licenciou A1. Všetky účty bežali ON-LINE, teda nebolo možné plnohodnotne využívať ponuku všetkých aplikácií Office 365 bez pripojenia na internet.

      V poslednom období ale prišiel Microsoft s novou ponukou priamo pre školy.

      • AK SI ŠKOLA ZAKÚPI LICENCIU MICROSOFT OFFICE 365 A3 PRE VŠETKÝCH AKTÍVNYCH ZAMESTNANCOV ŠKOLY, ZÍSKAVA AUTOMATICKY AJ A3 LICENCIE MICROSOFT OFFICE 365 PRE VŠETKÝCH SVOJICH ŠTUDENTOV.

      To znamená, že KAŽDÝ ŽIAK/ŠTUDENT Súkromnej spojenej školy European English School, Solivarská 28 v Prešove, si tak môže S KONTOM MICROSOFT OFFICE 365, KTORÉ UŽ MÁ AKTÍVNE, NAINŠTALOVAŤ PLNOHODNOTNÉ VERZIE PROGRAMOV MICROSOFT OFFICE 365 S LICENCIOU A3 AŽ DO 5-TICH SVOJICH ZARIADENÍ BEZPLATNE. 

      Noví žiaci budú mať svoje účty v priebehu pár dní. Na váš e-mailový kontakt (žiak, prípadne rodič) odošleme prihlasovacie údaje pre vaše nové konto v Office 365 (dôležité je uchovať si ich), sledujte preto svoju e-mailovú schránku.

      Microsoft Office 365 A3 obsahuje a ponúka pre všetkých učiteľov a študentov nasledovné:

      • E-mailovú schránku s kapacitou 100 GB a všetku ochranu čo k tomu patri
      • Úložný priestor pre dokumenty a súbory s kapacitou 1TB
      • Teams a OneNote - online verzie a plnohodnotne verzie programov pre počítač
      • Word, Excel, PowerPoint, Outlook online verzie programov + plnohodnotné verzie programov na 5 zariadení používateľa (prihlásenie sa s jeho kontom)
      • SharePoint – webový portál na zdieľanie a spoluprácu

      NÁVOD NA INŠALÁCIU PLNOHODNOTNEJ PLATFORMY MICROSOFT OFFICE 365 A3

      Prihlásenie do balíka Office na webe:   

      1. Prejdite na lokalitu www.office.com a vyberte položku Prihlásiť sa.
      2. Zadajte vaše žiacke/učiteľské Microsoft konto (údaje vám boli zaslané na váš kontaktný e-mail):

       Microsoft konto
       e-mailová adresa:
       “janko.mrkvicka@elbaci.sk” a heslo, ktoré Vám bolo priradené (údaje boli rozoslané na osobné kontaktné e-maily študentov, či rodičov už v minulosti). V hlavičke sa následne zobrazí názov konta, pomocou ktorého ste prihlásení.
      3. Na domovskej obrazovke (zakliknutá ikona domčeka na ľavej strane obrazovky) kliknite na ikonu inštalácie (nainštalujte si Office).
      4. Ďalej postupujte podľa pokynov.

      Kompletnú správu nájdete vo formáte .pdf TU

    • Európsky týždeň mobility 2021 začína dnešným dňom
     • Európsky týždeň mobility 2021 začína dnešným dňom

     • ETM prebieha každý rok od 16. do 22. septembra a umožňuje mestám či obciam vyskúšať si alternatívy trvalo udržateľnej dopravy. Motivovaním jednotlivcov, aby si volili udržateľné spôsoby dopravy, ako sú verejná hromadná doprava, pešia chôdza či cyklodoprava, môžeme znížiť emisie uhlíka, zlepšiť kvalitu ovzdušia a urobiť z mestských častí príjemnejšie miesta pre život a prácu.

      Ďalšie informácie o Európskom týždni mobility v meste PREŠOV nájdete TU: https://www.presov.sk/.../europsky-tyzden-mobility-v...

      • Cena za minútu jazdy na elektrokolobežke bude minimálne do 22.9.2021 len 5 centov a používateľom nebude účtovaný ani jednorazový poplatok za odomknutie
      • Jazda na verejných bicykloch bude v termíne od 16.09. do 22.09.2021 bezplatná
    • OZNAM
     • OZNAM

     • Dňa 13.9.2021 (pondelok) bude výučba v Súkromnej spojenej škole EES prebiehať štandardným spôsobom, vrátane stravovania žiakov, aj v školskom klube detí.

      V deň návštevy mesta Prešov Sv. Otcom, dňa 14.9.2021 (utorok) prechádzajú žiaci Súkromnej spojenej školy EES na "dištančné" vzdelávanie z dôvodu dopravných obmedzení v meste (bližšie informácie dostanú žiaci a študenti od svojich triednych učiteľov).

      Žiaci opäť nastupujú na štandardný "prezenčný" spôsob vyučovacieho procesu 16.9.2021 (štvrtok).

      Ďakujeme.

    • Lekvárovo-chlebíkové hody "ELBA Day"
     • Lekvárovo-chlebíkové hody "ELBA Day"

     • Začiatkom nového školskom roka sa už tradične konal v škole ELBA - ELBA Day - varenie lekváru a pečenie chlebíka. Niesol sa hlavne v duchu udržiavania regionálnych tradícií. Autorom tejto myšlienky je zriaďovateľ škôl a školských zariadení ELBA a SSŠ EES, Ing. Emil Blicha.

      Lekvárovo-chlebíkové hody si medzi žiakmi získali veľkú popularitu. Nielen tým, že si môžu zamaškrtiť. V príjemnom prostredí relaxačného altánku si môžu vyskúšať aj varenie s dlhoročným a najosvedčenejším spôsobom prípravy lekváru, ktorý je typický hlavne pre východ Slovenska.

    • Dopravná výchova na dopravnom ihrisku
     • Dopravná výchova na dopravnom ihrisku

     • V cestnej premávke nie sú ohrozené všetky kategórie jej účastníkov rovnako. Najhoršie sú na tom nesporne chodci a cyklisti, pričom najsmutnejšie následky sú hlavne v dopravnej nehodovosti detí, mládeže, žiakov. Je veľmi dôležité si uvedomiť skutočnosť, že stupeň biologického a psychického vývoja detí ešte nedáva predpoklady k tomu, aby sa sami, bez rizika mohli zúčastňovať cestnej premávky.

      Spoločnosť zákonite a prirodzene kladie dôraz na ochranu detí a zabezpečuje ich zdravý rozvoj. Napriek tomu však počet detí, ktoré sú postihnuté negatívnymi následkami dopravy neustále rastie. Sú teda jasné rozdiely medzi zámermi spoločnosti a medzi skutočnosťou.

      Cieľom detského dopravného ihriska je umožniť žiakom základných škôl získať a upevniť základné vedomosti, zručnosti a návyky bezpečného správania sa v cestnej premávke na pozemných komunikáciách, v pozícii chodca alebo cyklistu. Dnes sa školenia v premávke zúčastnili aj žiaci našej základnej školy.

    • Stretnutie s tímom ISIC
     • Stretnutie s tímom ISIC

     • Milí žiaci, vážení rodičia!

      Srdečne Vás pozývame na online stretnutie s tímom ISIC.

      Tím rád zodpovie Vaše otázky a podiskutuje s vami o otázkach:

      • prečo by mal mať každý žiak platný preukaz ISIC,
      • čo preukaz ISIC prináša a kde vedia preukaz využiť,
      • ako postupovať, keď preukaz ISIC zatiaľ nemáte alebo
      • ako postupovať, ak preukaz ISIC máte, ale nie je platný.

      Bližšie INFO NÁJDETE TU: https://isic.sk/onlinestretnutia/

    • OZNAM
     • OZNAM

     • Žiadame rodičov žiakov 1. stupňa našej Súkromnej základnej školy, aby si nezabudli prostredníctvom aplikácie EduPage ODHLÁSIŤ stravu, ak nemajú záujem o stravu na daný deň. Žiaci prvého stupňa (1. až 4. ročník) majú automaticky v systéme EduPage navolený obed č. 1, je potrebné ho preto v prípade nezáujmu odhlásiť najneskôr deň vopred do 15:00 hod., alebo zameniť na obed č. 2.

      Ďakujeme.

    • Prvý školský deň 2021/2022
     • Prvý školský deň 2021/2022

     • Prázdniny sa skončili a brány školy sa pre našich žiakov opäť otvorili. Obzvlášť rozžiarení prichádzali prváci našej základnej školy aj gymnázia, pre ktorých sa dnešný deň určite zapíše medzi tie pamätné v ich živote. Všetkým žiakom želáme v novom školskom roku  veľa úspechov v učení a ich rodičom veľa trpezlivosti. Urobíme všetko preto, aby sa Vám dostalo čo najkvalitnejšieho vzdelania. Našim prianím je, aby ste sa v škole cítili príjemne a aby ste popri hlavnej činnosti – učeniu zažili i chvíle oddychu, zábavy, či potešenia.

    • Zahájenie nového školského roka 2021/2022
     • Zahájenie nového školského roka 2021/2022

     • Vážení rodičia, milí žiaci.

      Riaditeľstvo školy oznamuje, že slávnostné otvorenie školského roka 2021/2022
      sa uskutoční 2.9.2021 (štvrtok) o 8:30 hod. vo veľkej telocvični školy - Solivarská 28, Prešov. 
      Vstup do budovy školy je možný od 8:00 hod.
       

      • Po slávnostnom otvorení budú triednické hodiny do cca 10:00 hod.
      • Školské stravovanie je zabezpečené od 3.9.2021 (piatok) - nutné prihlásiť sa na stravu prostredníctvom EduPage do 15:00 hod. deň vopred.
      • Činnosť školského klubu detí (družina) je zabezpečená od 3.9.2021 (piatok) bez ranného schádzania - do odvolania.

      DOKUMENTY POTREBNÉ PRE VSTUP DO ŠKOLY a iné (odovzdať triednemu učiteľovi):

      - vyplnené tlačivo o bezpríznakovosti žiaka/študenta
      - vyplnené tlačivo o bezpríznakovosti rodiča/návšteva (otvorenie školského roka - rodičia prvákov)
      - zápisný lístok na STRAVU v šk. roku 2021/2022
      - zápisný lístok do ŠKD (družiny) v šk. roku 2021/2022
      - vstup do budovy školy len s ochranou horných dýchacích ciest (rúško)

       

      Tešíme sa na vás.

    • Zápisný lístok na stravu a režim stravovania v šk. roku 2021/2022
     • Zápisný lístok na stravu a režim stravovania v šk. roku 2021/2022

     • Žiadame všetkých záujemcov o stravovanie o stiahnutie a vyplnenie zápisného lístka, ktorý je potrebné vyplnený odovzdať 1. školský deň triednemu učiteľovi (najneskôr do 6.9.2021), v opačnom prípade nebude mať žiak/zamestnanec možnosť prihlásiť sa na stravovanie.

      Stravovanie bude v šk. roku 2021/2022 prebiehať od 3.9.2021 (piatok), prihlásiť sa na stravu bude možné od 1.9.2021 (streda) do 15:00 hod. v systéme EduPage.

       

      ZÁPISNÉ LÍSTKY PRE ŠK. ROK 2021/2022

      INTERNETOVÁ STRÁNKA PRE PRIHLASOVANIE A ODHLASOVANIE SA ZO STRAVY (školský web)

      PRIHLÁSENIE / ODHLÁSENIE ZO STRAVOVANIA

      • obed je možné prihlásiť/odhlásiť najneskôr do 15:00 hod. predchádzajúceho dňa
      • v prípade neprítomnosti žiaka v škole je povinnosťou zákonného zástupcu/žiaka odhlásiť dieťa zo stravy deň vopred do 15:00 hod. prostredníctvom aplikácie EduPage (prioritne), prípadne telefonicky na tel. čísle: 051/ 771 32 63.

      PRIHLASOVACIE ÚDAJE

      • rovnaké prihlasovacie údaje, aké dostali žiaci na začiatku šk. roka k prihláseniu sa do EDUPAGE
      • noví žiaci dostanú prihlasovacie údaje v priebehu prvého školského dňa od triedneho učiteľa, prostredníctvom ktorých sa môžu prihlásiť na stravu cez EDUPAGE v sekcii jedálny lístok (zatial aj bez úhrady stravy).

      VÝDAJ OBEDOV

      • v pracovné dni od 11,30 hod. - do 14,00 hod.
      • žiak I. stupňa základnej školy má vždy predvolený obed č.1. Ak chcete obed zmeniť na č.2, je potrebné tak urobiť cez prihlasovacie údaje žiaka (EDUPAGE) a zmeniť si obed
      • žiak II. stupňa ZŠ, študent gymnázia a učiteľ obed predvolený nemá. Je potrebné si obed č.1 alebo č.2 navoliť cez prihlasovacie údaje Edupage
      • pre výdaj obeda je nutné v školskej jedálni označiť výber stravy v daný deň  KARTOU ISIC/EURO26

      INFORMÁCIE

      Na účet výdajnej školskej jedálne je potrebné uhradiť do 25. dňa mesiac vopred zálohový príspevok na stravovanie, ktorý bude tvoriť rezervu platieb za obedy - podľa kategórie stravníka (I. stupeň, II. stupeň, gymnázium / podľa zápisného lístka.) pre nasledujúci mesiac.

       

      • v mesiaci september je potrebné uhradiť dva mesiace (aktuálny september a nasledujúci mesiac október), ďalej len pre nasledujúci mesiac.
       • základná škla 1. stupeň: 30,00 eur/mesiac
       • základná škla 2. stupeň: 32,00 eur/mesiac
       • gymnázium: 32,00 eur/mesiac
       • zamestnanec: 28,00 eur/mesiac
      • preplatky sa vracajú 1x ročne, v júli/auguste po ukončení školského roka.

      KATEGÓRIA STRAVNÍKA A VÝŠKA PRÍSPEVKU STRAVNÍKOV URČENÁ ZRIAĎOVATEĽOM

      • Základná škola I. stupeň - úhrada zákonného zástupcu: 1,51 eur/deň
      • Základná škola II. stupeň - úhrada zákonného zástupcu: 1,60 eur/deň
      • Gymnázium - úhrada zákonného zástupcu: 1,62 eur/deň

      ÚDAJE POTREBNÉ K REALIZÁCII PLATBY + VARIABILNÝ SYMBO

      • Účet školskej jedálne/IBAN: SK86 0200 0000 0043 4106 0157
      • Správa pre prijímateľa: Meno a priezvisko žiaka + trieda
      • Variabilný symbol: Každý žiak/zamestnanec má svoj vlastný, automaticky vygenerovaný VS, ktorý nájde v aplikácii EduPage v sekcii platby/moje platby, alebo po prihlásení sa na webstránku školy v sekcii platby

      DODÁVATEĽ STRAVY

      • Stravovanie pre Vás zabezpečuje SMŠ ELBA - Súkromná školská jedáleň prevádzka: SMŠ ELBA - Súkromná školská jedáleň, Smetanova 2, 080 05 Prešov
      • Vedúci ŠJ ELBA: Bc. Peter Mihalik

      Ďalšie informácie nájdete v sekcii MENU - O ŠKOLE - SÚKROMNÁ VÝDAJNÁ ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ

    • DÔLEŽITÉ - OZNAM PRE RODIČOV K STRAVOVANIU ŽIAKOV V ŠK. R. 2021/2022
     • DÔLEŽITÉ - OZNAM PRE RODIČOV K STRAVOVANIU ŽIAKOV V ŠK. R. 2021/2022

     • Vážení rodičia,

      od nového šk. r. 2021/2022 nastanú zmeny v poskytovaní dotácií na stravu, ktoré sme spracovali nasledovne:

      Podľa informácií z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Prešove Vám oznamujeme, že plošné poskytovanie dotácií na stravu /tzv. stravovanie detí v ZŠ zadarmo/ sa končí 31.07.2021.

      Aj naďalej však budú existovať 3 skupiny detí v ZŠ, ktoré budú mať možnosť sa stravovať za zníženú cenu od septembra 2021. Základná škola ich však musí zaradiť do zoznamu na stravu, ktorý predloží ÚPSVaR-u v Prešove.

      ÚPSVaR v Prešove nás informoval, že sú to tieto skupiny:

      Ďalšie infromácie nájdete TU:

       

    • Čo potrebujem do 1. ročníka v šk. roku 2021/2022 ?
     • Čo potrebujem do 1. ročníka v šk. roku 2021/2022 ?

     • 1. prezúvky so svetlou podrážkou

      2. plne vybavený peračník – 3 ceruzky č.2/HB, guma, strúhadlo, farbičky

      3. školská taška

      4. úbor na telesnú výchovu – tričko, tepláky/legíny, ponožky, športová obuv so svetlou podrážkou, mikina

      5. fotografia na ISIC kartu – prosím, priniesť do 27.8.2021 na vrátnicu školy

    • Slávnostné ukončenie školského roka 2020/2021
     • Slávnostné ukončenie školského roka 2020/2021

     • Za nami je ďalší rok naplnený usilovnou prácou, starosťami, ale i radosťami... Tento školský rok bol ale iný ako tie ostatné. Určite sa zapíše do histórie vďaka dištančnému vzdelávaniu, počas ktorého sme si na on-line hodinách uvedomili, akí sme si vzácni a čo pre nás škola skutočne znamená.

      Milí žiaci, študenti, aj pedagógovia, prajeme Vám krásne prázdniny, veľa slnečných lúčov a plno neopísateľných zážitkov. Vidíme sa v septembri, oddýchnutí a plní entuziazmu.

  • Kontakty

   • Súkromná spojená škola European English School, organizačná zložka Súkromná základná škola
   • skola@sgpo.sk
   • Pevná linka: 051/771 32 63 Mobil: 0948 134 538
   • Solivarská 28, 080 05 Prešov
   • IČO: 42384010
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje