• Čo sa u nás deje?

    • Slávnostné ukončenie školského roka 2021/2022
     • Slávnostné ukončenie školského roka 2021/2022

     • Pre našich žiakov, pedagógov ale i rodičov sa skončil opäť jeden netradičný školský rok. AJ tento rok sa časť školského vyučovania odohrávala v online priestore... Môžeme však konštatovať, že aj napriek všetkým ťažkostiam sme školský rok zvládli na výbornú. 

      Vďaka zanietenosti všetkých, sme dosiahli krásne umiestnenia v predmetových olympiádach, zorganizovali sme niekoľko úspešných podujatí a vďaka možnostiam a podpore od pána zriaďovateľa sme opäť o čosi viac zdokonalili svoje technické zručnosti. 

      Čísla v kalendári však neúprosne odkrajovali deň za dňom, až nastal deň, keď sme slávnostne oblečení a nastúpení v areáli škôl Elba ocenili najlepších žiakov či už v súťažiach alebo olympiádach.

      Milí naši študenti, prajeme vám krásne prázdniny, veľa slnečných lúčov a nezabudnuteľných zážitkov. Tešíme sa na vás opäť v septembri - zdraví, oddýchnutí a plní entuziazmu.

    • Rozlúčka s ôsmakmi a deviatakmi
     • Rozlúčka s ôsmakmi a deviatakmi

     • Opäť nastal čas, kedy naši ôsmaci a deviataci opúšťajú brány školy a odovzdávajú žezlo svojim nasledovníkom. Nikdy nezabudnú ako prvýkrát prekročili prah školy plní očakávania, čo všetko sa naučia a zažijú. Všetky veľké kroky v živote sa skladajú z malých krokov a aj oni sa malými krôčikmi dostali k tomu poslednému, v ich životoch dosiaľ najdôležitejšiemu - odchádzajú zo základnej školy.

      Však každý koniec nesie v sebe nový začiatok a s väčšinou sa uvidíme opäť v novom školskom roku na našom Súkromné bilingválne gymnázium, Solivarská 28, Prešov, kde sa žiaci rozhodli pokračovať v bilingválnom vzdelávaní a zároveň sa časť ôsmakov rozhodla pokračovať v historicky prvom deviatom ročníku Súkromná základná škola s využívaním metódy CLIL, Solivarská 28, Prešov v školskom roku 2022/2023.

    • Záver školského roka 2021/2022
     • Záver školského roka 2021/2022

     • Vážení rodičia, milí žiaci.

      Riaditeľstvo školy oznamuje, že slávnostné ukončenie školského roka 2021/2022 sa uskutoční 30.6.2022 (vo štvrtok), na nádvorí škôl ELBA (Smetanova 2, Prešov) - spoločný odchod zo SSŠ EES.

      ČASOVÝ HARMONOGRAM

      • 08:00              Spoločný odchod zo Súkromnej spojenej školy EES, Solivarská 28, Prešov
      • cca 08:45        Spoločný návrat do Súkromnej spojenej školy EES, Solivarská 28, Prešov
      • do 10:00         Slávnostná triednická hodina, odovzdávanie vysvedčení
      • od 10:00         Školské stravovanie
      • do 13:30         Činnosť Súkromného školského klubu detí - družiny
    • Kaštieľ a Archeopark Hanušovce
     • Kaštieľ a Archeopark Hanušovce

     • Kto by nechcel cestovať v čase? Prekročiť obmedzujúce hranice a na vlastnej koži zažiť skutočnosti poznané len z kníh? Nie úplne, ale dosť reálne takúto možnosť ponúka Archeopark Živá archeológia. Po prekročení brány palisády, oddeľujúcej 21. storočie od troch stoviek storočí, ktoré postihuje toto jedinečné archeologické múzeum zážitku, nájdete inú realitu. Archeopark ponúka poznanie piatich základných období praveku a včasného stredoveku prostredníctvom piatich obydlí a ich vybavenia, ako aj prostredníctvom rôznych technologických zariadení a políčok. Hlavne však poskytuje živú aktivitu ľudí, dotyk s matériou i fantáziou a obrovský priestor na interaktívne činnosti. Treba vidieť a treba zažiť. My sme tak urobili práve počas včerajšieho školského výletu a neoľutovali sme ani jednu sekundu.

    • Detská železnica Košice
     • Detská železnica Košice

     • Dnešná návšteva Košickej detskej historickej železnice v Košiciach. Detská železnica je v skutočnosti historickou muzeálnou železnicou. Nielen čo do jej povahy a jedinečnosti, ale aj čo do veku dochovaných dráhových vozidiel a dopravných zariadení. Iba máloktorá muzeálna železnica v susedných krajinách sa vyrovná práve tej v Košiciach. Podobná ako tá košická je iba na Ukrajine a v Rusku.

      Viac info TU: 

    • Didaktické hry v prírode
     • Didaktické hry v prírode

     • Každoročne sa na našej škole konajú didaktické hry v prírode pre žiakov prvého stupňa. Inak tomu nebolo ani tohto roku. Za krásneho slnečného počasia sa žiaci vybrali do prírody, kde boli žiakom podané názorné ukážky ako poskytnúť prvú pomoc, prípadne ošetriť povrchové poranenia kože. V závere si žiaci zasúťažili a zahrali si rôzne hry. Veríme, že sa žiakom aj tento rok akcia páčila.

    • Beh olympijského dňa
     • Beh olympijského dňa

     • Žiaci našej školy sa dnes zúčastnili Behu olympijského dňa, ktorý sa uskutočnil v areáli atletického štadióna TJ Slávia PU Prešov, pod taktovkou Fakulty športu Prešovskej univerzity v Prešove, Olympijského klubu Prešov a atletického klubu TJ Slávia PU Prešov. Najlepší jednotlivci boli ocenení vecnými cenami. Srdečne blahoželáme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy.

    • Čo budú robiť naši učitelia počas leta?
     • Čo budú robiť naši učitelia počas leta?

     • Učiť sa! Počas júla si 10 z našich učiteľov vymenia svoje miesta spoza katedry a opäť zasadnú do lavíc, aby boli potom v septembri ešte lepšie pripravení na vzdelávanie našich študentov.

      To všetko je možné vďaka realizácií projektu ErasmusPlus, na ktorom už viac ako rok pracuje naša koordinátorka projektu a zapojení účastníci.

      Erasmus+ je program EÚ na podporu vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu v Európe. Jednotlivcom a organizáciám poskytuje príležitosti na štúdium, odbornú prípravu, získavanie skúseností a dobrovoľnícku prácu v zahraničí.

      Naši učitelia sa zapojili do Erasmu+ cez ich projekt krátkodobej mobility jednotlivcov s názvom Digitálne technológie ako nástroj zavedenia inovácií vo výučbe. (2021-1-SK01-KA122-SCH-000015001). Na projekt bol Európskom úniou schválený plný grant vo výške 24 305€, vďaka čomu naši učitelia nadobudnú nové znalosti v oblasti využívania IKT a výučby cudzích jazykov, čím sa ešte viac skvalitní vzdelávací proces na našej škole.

      Do odborných kurzov sú zapojení učitelia z každej zo zložiek našej školy – t.j. z prvého a druhého stupňa základnej školy a učitelia gymnázia.

      • 6 našich učiteliek sa zúčastní odborného vzdelávania na univerzite ETI Executive Training Institute na Malte
      • 3 učitelia sa budú vzdelávať na InterEducation v Dubline
      • 1 učiteľ vycestuje do španielskej Malagy na Cervantes Escuela Internacional

      Držme im palce!

       

      Súkromné bilingválne gymnázium, Solivarská 28, Prešov

      Súkromná základná škola s využívaním metódy CLIL, Solivarská 28, Prešov

    • Súťaž s Oxford Reading Club
     • Súťaž s Oxford Reading Club

     • Prázdniny už klopú na dvere, a preto sme pre vašich žiakov pripravili letnú čitateľskú súťaž s našou digitálnou knižnicou Oxford Reading Club!

      Študenti angličtiny majú toto leto jedinečnú príležitosť zažiť dobrodružstvá s hrdinami e-kníh, posunúť svoje jazykové zručnosti na vyššiu úroveň a vyhrať prístup k celej kolekcii Oxford Reading Club na 12 mesiacov.

      Bližšie informácie v škole u p. učiteľky Martiny Ďurišinovej.

    • Známka ISIC 2022/2023
     • Známka ISIC 2022/2023

     • Milí študenti!

      Aby ste mohli aj v ďalšom školskom roku využívať svoj Preukaz žiaka ISIC/EURO<2 na všetky zľavy a výhody doma a v zahraničí, je potrebné predĺžiť jeho platnosť.

      Zakúpte si známku ISIC v hodnote 10€. Úhradu urobte priamo na našej škole a to na SEKRETARIÁTE.

      Pokiaľ tak spravíte ešte tento týždeň, už budúci týždeň si ju môžete vyzdvihnúť na škole.

      V prípade, že si známku objednáte neskôr, cez e-shop https://www.objednaj-preukaz.sk/produkt/znamka-isiceuro/, známka vám bude doručená domov s kuriérskym poplatkom 3€.

    • Vyhodnotenie súťaže English Star
     • Vyhodnotenie súťaže English Star

     • ENGLISH STAR je medzinárodná súťaž v anglickom jazyku pre žiakov základných škôl. Jej hlavným poslaním je propagovať a popularizovať anglický jazyk ako vyučovací predmet, ale aj zábavnou formou motivovať žiakov k úspešnému riešeniu písomných testov a skúšok. Súťaž umožní žiakom zábavnou formou porovnávať svoje vedomosti s rovesníkmi z iných škôl, predviesť okoliu svoje schopnosti a dosiahnuť za ne uznanie, prispievať k vyhľadávaniu talentovaných žiakov, poskytovať učiteľom anglického jazyka materiály využiteľné na zatraktívnenie a skvalitnenie vzdelávania.

      Práve dnes prebehlo v našej škole vyhodnotenie tejto súťaže. Všetkým zúčastneným blahoželáme.

    • Youtuber Moon dnes navštívil EES
     • Youtuber Moon dnes navštívil EES

     • YouTuber Samuel William Miščík alias MOON dnes spôsobil v našej škole silné emócie a euforické stavy...
      Hviezdu kanálu YouTube mohli dnes vidieť, zažiť a počuť naživo žiaci Súkromnej spojenej školy European English School. Moon patrí k jedným z najsledovanejších minecraftových youtuberov na slovenskej YouTube scéne. 

      MOON na svojej besede prezradil čosi o sebe, o žiackych rokoch i o svojej závratnej kariére. Aj v jeho prípade platí, že začiatky boli veľmi ťažké. Na začiatku mal MOON túžbu pre svoj kanál získať sto odberateľov. Spočiatku ich bolo len veľmi málo. K tomu sa pridali nepríjemné komentáre. Pustil sa do spolupráce s ďalšími youtubermi, počet jeho odberateľov stúpol na stovku, potom na tisícku. Dnes je ich vyše 800 tisíc. Za 100 000 odberateľov získal svoj prvý "youtube button".

      Youtube ho naučil zodpovednosti za svoje konanie... S veľkou slávou a vplyvom podľa neho prichádza aj veľká zodpovednosť. MOON povzbudil žiakov, aby išli za svojimi snami, aj keby boli pred nimi prekážky. Človek sa každým jedným nárazom stáva silnejší a odolnejší.

       

    • Výtvarná súťaž "Povolania"
     • Výtvarná súťaž "Povolania"

     • Naši žiaci veľmi radi kreslia a maľujú. Práve preto pre nich naše panie učiteľky vymýšľajú rôzne výtvarné súťaže. Medzi tie posledné patrila výtvarná súťaž na tému "Povolania". Žiaci sa vo svojich prácach snažili zachytiť ich vnímanie svojej budúcnosti, čím by sa raz chceli stať, prípadne akú prácu by vo svojej budúcnosti chceli vykonávať. Byť hasičom, lekárkou, chemičkou, ba dokonca tanečnou inštruktorkou by vôbec nebolo zlé...

    • Deň detí ako sa patrí
     • Deň detí ako sa patrí

     • Môže sa niekto pýšiť tým, že prespal v škole? My už áno… Pre našich tretiakov sa stal utorok, 31. máj celkom neobyčajným dňom. Do školy si balili karimatky, spacáky, ba dokonca aj zubné kefky. Čakala ich totiž rozprávková noc plná zážitkov a dobrodružstva priamo v Súkromná Spojená Škola EES. Zasúťažiť si so spolužiakmi a pánom riaditeľom v našej športovej hale pri západe slnka, blúdiť tmavými chodbami s baterkou v ruke, rozložiť si karimatku vedľa svojho najlepšieho kamaráta a na raňajky si dať pizzu na školskej lavici,… toto sú zážitky, o ktorých sa budeme ešte dlho rozprávať. Bola to jednoducho “paráda”.

    • Vedeli ste?
     • Vedeli ste?

     • Každá krajina vo svete oslavuje Medzinárodný deň detí v iný deň. Napríklad v Argentíne je to druhá nedeľa v auguste, v Nemecku, je to ako u nás 1. jún, hoci aj tam sa v bývalom NDR oslavoval Medzinárodný deň detí 1. júna a v NSR 20. septembra a tento sviatok sa nazýval Svetový deň detí. Po zjednotení Nemecka sa Medzinárodný deň detí oslavuje už len 1. júna. V Maďarsku sa od roku 1950 oslavuje Deň detí poslednú nedeľu v máji. V Japonsku sa Medzinárodný deň detí oslavuje 5. mája, v Mexiku 30. apríla, v Poľsku 1. júna, vo Venezuele tretiu júlovú nedeľu a v moslimských krajinách 4. júla.

      U nás sa Medzinárodný deň detí slávi od roku 1950. Pri jeho zrode stáli organizácie, ktorých poslaním bolo hájiť práva detí - Medzinárodná federácia žien, Odborové združenie učiteľov a Svetová federácia demokratickej mládeže. Už dávno to nie je sviatok spojený s komunistickou minulosťou Slovenska, pretože v období predošlých rokov po páde komunizmu u nás naberá jeho význam úplne nové rozmery. Je to deň venovaný naším najmenším. Deň, ktorý dospelí venujú detskému svetu, detským hrám, radostiam a detským srdiečkam.

      Venujte tento deň Vaším deťom, alebo deťom Vašich blízkych. Venujte im deň. Ich deň...

    • Oznam - riaditeľské voľno
     • Oznam - riaditeľské voľno

     • Riaditelske_volno_maturity.pdf

      Riaditeľ Súkromnej spojenej školy European English School oznamuje, že podľa § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepisov, oznamuje,

      že v dňooch 30.5.2022 a 31.5.2022 poskytuje riaditeľ školy tzv. "riaditeľské voľno"

      • pre žiakov V., VI., VII., VIII., IX. ročníka SZŠ
      • a žiakov 1., 2., 3. ročníka SG

      Dôvodom pre udelenie riaditeľského voľna sú maturitné skúšky.

    • "Spelling Bee"
     • "Spelling Bee"

     • Hláskovanie slov v anglickom jazyku je v našej škole veľmi obľúbenou súťažou. Ani tento školský rok preto nesmela chýbať naša tradičná súťaž pod názvom “Spelling Bee”.

      Súťaž „Spelling Bee“ je národnou súťažou v USA od roku 1925. Každoročne sa približne 11 miliónov študentov zapojí do súťaže, aby získali titul „Majster v hláskovaní.“ Táto súťaž sa stala inšpiráciou aj pre našu školu. Čo je vlastne „Spelling Bee“? Spelovanie je hláskovanie jednotlivých slov po písmenách. Súťaž sa zameriava na správne vyslovenú hlásku a rýchlosť. Vedieť „spellovať" je nevyhnutnou súčasťou v anglicky hovoriacich krajinách. Táto súťaž je medzi žiakmi veľmi populárna a to, že toľko žiakov našlo odvahu zúčastniť sa tejto súťaže aj v našej škole nás veľmi teší. Víťazom blahoželáme!

    • Pomôž našej škole vyhrať výpočtovú techniku od Lidla!
     • Pomôž našej škole vyhrať výpočtovú techniku od Lidla!

     • Aj vďaka vášmu hlasu môžeme vybaviť našu školu modernými notebookmi i desktopmi, monitormi i kamerami a ďalšou technikou v hodnote až 5 000 eur! Stačí nakupovať v Lidli a zbierať balíčky nálepiek „Slovenskô ako maľované“. Vo vnútri nájdete kartičku s hlasovacím kódom, s ktorým môžete od 2. mája do 30. júna 2022 zabojovať za našu školu na stránke malovaneslovensko.sk.

      Ďakujeme za každý hlas! - HLASUJEME ZA ZÁKLADNÚ ŠKOLU

      Viac info na: https://malovaneslovensko.lidl.sk/

  • Kontakty

   • Súkromná spojená škola European English School, organizačná zložka Súkromná základná škola
   • skola@sgpo.sk
   • Pevná linka: 051/771 32 63 Mobil: 0948 134 538
   • Solivarská 28, 080 05 Prešov Slovakia
   • IČO: 42384010
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje