• Čo sa u nás deje?

    • Projekt Čerstvé hlavičky - KAUFLAND
     • Projekt Čerstvé hlavičky - KAUFLAND

     • Vážení rodičia, milí žiaci a žiačky,

      čerstvého ovocia a zeleniny nie je nikdy dosť. Vďaka nemu sme zdravší a s vyváženou stravou nám to aj viac myslí. A to sa v škole vždy zíde! Preto potrebujeme dostať ešte viac ovocia a zeleniny do školy.

      Kaufland tento rok organizuje 2. ročník projektu Čerstvé hlavičky a hľadá partnerské školy pre každú zo svojich predajní, ktoré od nich získajú pravidelný prísun kvalitného ovocia alebo zeleniny pre svojich žiakov na celý rok.

      Shttps://www.cerstvehlavicky.sk/tačí, ak na stránke cerstvehlavicky.sk nájdete našu školu a zahlasujete za ňu registráciou pokladničných bločkov z nákupu v Kauflande do 29. júla 2020.

      Každý nákup sa počíta a aj naša škola sa môže stať jednou zo 70 škôl, ktoré budú dostávať ovocie a zeleninu pre žiakov celý školský rok 2020/2021.

      Podporte našu školu v tomto projekte a pomôžete nám zabezpečiť pre vaše deti pravidelnú porciu zdravej a čerstvej zeleniny a ovocia.

    • Keď hodnotia naši rodičia...
     • Keď hodnotia naši rodičia...

     • "Milý pán riaditeľ,

      Rozhodli sme sa s manželom Vám takto oficiálne napísať, pretože si myslíme, že ľudia veľmi málo času venujú pochvale a neustále sa zaoberajú iba kritikou. Hlavne potom, čo koniec minulého a začiatok tohto roka boli v 5.A dosť turbulentné, sme to pokladali za dôležité.

      Chceli by sme vyzdvihnúť prácu našich učiteľov počas dištančného vzdelávania. Väčšina z nich sa k tomu postavila výborne, presne podľa našich predstáv. Avšak chceli by sme vyzdvihnúť najmä 4 učiteľov, vďaka ktorým sme vôbec nemali pocit, že by nám okrem sociálneho kontaktu, niečo chýbalo. Menovite p. učiteľka Pavelová, Vargová a Ferková. Niekedy som si náročky nechala otvorené dvere Vilkovi do izby, nie preto, že by som chcela špehovať, ale preto, lebo ich hodiny sa mi zdali veľmi zaujímavé. A to bola pre mňa napr. matematika na škole nepriateľ č. 1. Rozmanitý spôsob podania učiva (online hodiny, youtube videá, rôzne zaujímavé aktivity atď.) a ich práca s deťmi je obdivuhodná, takto si predstavujeme moderného pedagóga v 21. storočí. Bola tam tá povestná extra míľa, v ktorej bolo cítiť, že svoju prácu neberú len ako povinnosť.

      Práve tieto tri dámy a pridám k nim ešte aj p. učiteľa Benča, pretože on je ten 4. pedagóg, ktorého by sme chceli vyzdvihnúť, zareagovali veľmi rýchlo na vzniknutú situáciu. Pani učiteľka Ferková s našou triedou dokonca mala online vyučovanie ešte predtým, ako ste ako škola zriadili Teams, nahrávala im videá s novou látkou a podobne. Pán učiteľ Benč posielal videá, podľa ktorých sme často celá rodina cvičili a mali sme pri tom zábavu. Takže, aby som to uzavrela, môžete byť pyšní na takýchto učiteľov. Ale nielen na nich štyroch.

      Chceme sa poďakovať aj ostatným učiteľom, najmä za to, ako s nami komunikovali a boli vždy ochotní pomôcť.

      Veríme, že budúci školský rok sa všetko vráti do normálu, hoci nám osobne dištančná forma vyhovovala, ale predsa osobný kontakt je osobný.

      Prajeme Vám aj všetkým učiteľom krásne leto.

      S pozdravom Natália Barteková"

    • Rozlúčka s ôsmakmi
     • Rozlúčka s ôsmakmi

     • Opäť nastal čas, keď sa končí školský rok a prichádza čas prázdnin. Naši ôsmaci opúšťajú brány školy a odovzdávajú žezlo svojim nasledovníkom. Nikdy nezabudnú ako prvýkrát prekročili prah školy plní očakávania, čo všetko sa naučia a zažijú. Všetky veľké kroky v živote sa skladajú z malých krokov a aj oni sa malými krôčikmi dostali k tomu poslednému, v ich životoch dosiaľ najdôležitejšiemu - odchádzajú zo základnej školy.

      Však každý koniec nesie v sebe nový začiatok a s väčšinou sa uvidíme opäť v novom školskom roku na našom Súkromnom gymnáziu, na ktorom sa žiaci rozhodli pokračovať v bilingválnom vzdelávaní.

      Nech sa vám v živote aj v štúdiu darí, aby ste sa vždy len dobre mali, aby ste na časy strávené v základnej škole s láskou spomínali.

    • Predĺž si zľavu na DOPRAVU 2020/2021
     • Predĺž si zľavu na DOPRAVU 2020/2021

     • Blíži sa obdobie predlžovania platnosti zliav na tvojej ISIC karte cez SMS, a preto si pozorne prečítaj tieto informácie ohľadne predĺženia ZĽAVY NA DOPRAVU...

      Predĺž si platnosť zľavy na dopravu na Preukaze študenta na rok 2020/2021

      Ak pokračuješ v štúdiu a chceš naďalej využívať svoj preukaz ako dopravnú kartu, zľavu využívanú v doprave prostredníctvom čipu si predĺžiš zaslaním SMS podľa nasledujúcich krokov:

      • Na číslo 8844 pošli SMS v tvare: TC medzera priezvisko medzera číslo čipu (meno uvádzaj ako na preukaze a bez diakritiky, príklad SMS: TC Mrkvicka 1042019005).
      • Príde ti potvrdzujúca SMS, ktorá je spoplatnená sumou 3 €. Ostatné SMS sú bezplatné.
      • Po prijatí potvrdzujúcej SMS prilož kartu k terminálu na svojej škole alebo k verejnému terminálu (mapa je na www.preukazstudenta.sk). Terminál ti predĺži platnosť zľavy na dopravu na čipe preukazu.

      Viac info na www.preukazstudenta.sk alebo kontaktuj TransData, tel.: 0905 384 092 (pracovné dni 07:00-15:00), e-mail: preukazstudenta@transdata.sk.

      Informácie o predĺžení preukazu (zakúpenie známky ISIC) nájdete na www.isic.sk.

       

      Zakúpte si známku ISIC

      priamo v škole - cena 10 €,  v pracovný deň od 5.6.2020 v čase od 8:00 do 15:00 hod. alebo na www.objednaj-preukaz.sk , cena 10 € + poštovné (známka Vám bude doručená domov).

      Každý študent, ktorý si obnoví platnosť preukazu známkou ISIC 09/2021, získa v septembri už tradičnú kupónovú knižku. Nachádzajú sa v nej kupóny s extra zľavami nad rámec bežných zliav. Platia do 17.11.2020.

      Zároveň, kto si do 3.7.2020 zakúpi známku môže sa zapojiť do súťaže viď https://www.facebook.com/photo?fbid=2651037675000255&set=a.337447863025926

    • OZNAM - Koniec školského roka
     • OZNAM - Koniec školského roka

     • Vážení rodičia, milí žiaci.

      Riaditeľstvo školy oznamuje, že slávnostné ukončenie školského roka 2019/2020 sa uskutoční 30.6.2020 (v utorok) v jednotlivých triedach.

      ČASOVÝ HARMONOGRAM:

      • 08:30 Rozlúčka s ôsmakmi Súkromnej základnej školy
      • 08:30 Prvý stupeň - Slávnostná triednická hodina, odovzdávanie vysvedčení
      • 09:00 Druhý stupeň a gymnázium - Slávnostné triednické hodiny, odovzdávanie  vysvedčení
      • Činnosť Súkromného školského klubu detí je dňa 30.6.2020 zabezpečená do 13:00 hod.
      • Školské stravovanie je od 10:30 hod.

      PhDr. Martin Ďurišin, PhD.
      riaditeľ školy

       

       

    • Vysvedčenie pre rodičov
     • Vysvedčenie pre rodičov

     • Deň, kedy dostaneme naše prvé “naozajské” vysvedčenie je už predo dvermi. Veľmi sa naň tešíme a nevieme sa dočkať...

      a aby sme sa netešili len my, tak sme si VYSVEDČENIE pripravili aj pre našich rodičov, ktorí si taktiež zaslúžia hodnotenie za svoju prácu nielen počas karantény, kedy mali 100% úväzok na pozícii rodiča, učiteľa, vychovávateľa, kuchára aj najlepšieho kamaráta. Mamka, ocko, babka, dedko...

      ĎAKUJEME ❤️ Súkromná Spojená Škola

    • Vážení zákonní zástupcovia žiakov
     • Vážení zákonní zástupcovia žiakov

     • Vzhľadom na rozhodnutie epidemiológov a Úradu verejného zdravotníctva o uvoľnení podmienok pri prevádzke škôl od 15. júna 2020 sa opätovne obnovuje "ranné schádzanie" Súkromného školského klubu detí pri Súkromnej základnej škole EES, denne v čase od 06:30 hod.

      Zároveň žiadame žiakov a ich zákonných zástupcov, ktorí plánujú nástup do školy od 22. júna 2020, aby si v prípade záujmu nahlásili stravu prostredníctvom aplikácie EduPage tak, ako tomu bolo zvyčajne. 

      Ďakujeme.

    • Opäť v škole
     • Opäť v škole

     • Prvý deň "po karanténe" sme v Súkromná Spojená Škola úspešne zahájili. Krajší DEŇ DETÍ, ako medzi svojimi kamarátmi si už naši žiaci ani priať nemohli. Aj prváčikovia si rýchlo zvykli, že sú opäť v školských laviciach... veď kto by sa netešil na svoju najlepšiu pani učiteľku a spolužiakov.

    • World No Tobacco Day
     • World No Tobacco Day

     • 31. máj - tento deň bol vyhlásený Svetovou zdravotníckou organizáciou za Svetový deň bez tabaku (World No Tobacco Day). Zmyslom WNTD je zlepšiť informovanie o nepriaznivých zdravotných následkoch fajčenia v mladom veku a podporiť všetky aktivity a chrániť deti a mládež pred aktívnym, ale aj pasívnym fajčením.

     • Letný ELBA Camp a Letná škola ELBA

     • ELBA Camp 2020 prebehne len v prípade, že všetky opatrenia z dôvodu COVID-19 budú zrušené!!!!

      Miesto ELBA Campov: EL PARK, Ľ. Podjavorinskej 22, Prešov

      OD 6 DO 13 ROKOV

      1. turnus   06. 7. – 10. 7.  
      2. turnus   13. 7. – 18. 7.
      3. turnus   10. 8. – 14. 8. 
      4. turnus   17. 8. – 21. 8. 

      Cena 65 € (v cene: 3x denne strava, pitný režim, vstupy na programy, cestovné a iné...).

      Úhrada v hotovosti najneskôr 1. deň nástupu na týždenný letný pobyt.

      Harmonogram dňa:

      07.30 – 08.30    schádzanie
      08.30 – 09.00    desiata
      09.00 – 11.30     činnosť
      11.30 – 12.30     obed
      12.30 – 14.30     činnosť
      14.30 – 15.00     olovrant
      15.00 – 16.00     odchádzanie domov

      Ponúkame pestrý program, množstvo súťaží, výlety do okolia, tvorivé a športové aktivity.

      Viac informácií nájdete na: https://scvcelba.edupage.org/

    • Stravovanie v školskej jedálni od 01.06.2020
     • Stravovanie v školskej jedálni od 01.06.2020

     • Žiadame žiakov a rodičov o nahlásenie, prípadne vyhlásenie zo stravy v mesiaci jún 2020, podľa účasti na vyučovaní od 1. júna 2020.

      • žiaci prvého stupňa SZŠ majú obedy automaticky nahlásené v systéme, preto ak žiak nenastúpi, je nutné ich v EduPage odškrtnúť,
      • žiaci piateho ročníka SZŠ obedy nemajú nahlásené automaticky, preto ak ste prostredníctvom dotazníka na EduPage nahlásili nástup do školy od 1.6.2020, je potrebné sa zároveň v prípade záujmu nahlásiť cez systém aj na stravovanie.
    • Znovuotvorenie školy od 01.06.2020
     • Znovuotvorenie školy od 01.06.2020

     • Zriaďovateľ školy a riaditeľ školy na základe Usmernenia MŠVVaŠ SR o „Organizácii a podmienkach výchovy a vzdelávania základných škôl do konca školského roku 2019/2020“ zo dňa 18.05.2020 rozhodli:

      Prieskum sa realizuje ELEKTRONICKY (EduPage) u zákonných zástupcov žiakov uvedených ročníkov DO POLNOCI DNEŠNÉHO DŇA - 24.05.2020

      O výsledkoch prieskumu bude vedenie školy informovať zákonných zástupcov v najbližších dňoch.

    • Milí rodičia a budúci prváčikovia!
     • Milí rodičia a budúci prváčikovia!

     • Aj v školskom roku 2020/2021 Vám naša Súkromná základná umelecká škola  - ELBA ponúka vzdelávanie v umeleckom duchu. Činnosť SZUŠ sa rozvíja v dvoch umeleckých odboroch, a to v TANEČNOM odbore a vo VÝTVARNOM odbore. Vyučovanie sa realizuje 1 – 2krát do týždňa v priestoroch na Solivarskej ulici alebo v umeleckom ateliéri na Smetanovej ulici (cca 5 minút chôdze od základnej školy). Snažíme sa byť iní ako ostatné základné umelecké školy.

      ČO OD NÁS DOSTANETE ? 

      1. Vo výtvarnom ateliéri máme možnosť využívať hrnčiarsky kruh, grafický lis, fotoateliér, disponujeme aj vlastnou VÝSTAVNOU SIEŇOU v našich priestoroch na Smetanovej ulici a tiež máme k dispozícii veľkú multifunkčnú halu EL PARK na ulici Ľ. Podjavorinskej blízko sídla školy pre väčšie školské akcie a osobitnú tanečnú zrkadlovú sálu pre tanečný odbor.
      2. Našim žiakom zabezpečíme  šetky VÝTVARNÉ POMOCKY ZDARMA počas celého školského roka, žiakov odmeňujeme za ich usilovnú prácu počas celého školského roka (návšteva kina, detského interiérového centra, verejná prezentácia žiackych prác, výlety a exkurzie s umeleckým zameraním a pod.) Škola sa podieľa aj na čiastočnom financovaní kostýmov pre tanečný odbor.

      AKO VYUČUJEME ?

      1. Naši pedagógoia sa snažia inovovať a modernizovať vyučovací proces kreatívnym prístupom na vyučovaní.
      2. Organizujme VÝTVARNÉ a TANEČNÉ WORKSHOPY a tematické akcie, na ktorých majú žiaci možnosť spoznať umenie i ostatných žiako cez zábavné a interaktívne úlohy.
      3. Máme možnosť yučovania v plenéri (prírodnom prostredí) vo vlastnej škole v prírode v Pustom Poli.
      4. V rámci hore uedeného hesla projektu sa často so žiakmi presúvame z triednych, či školských „galérií“ do tých reálnych, navštevujeme teda so žiakmi zaujímavé výstavy a podujatia v blízkom i vzdialenejšom okolí. (Galérie a múzeá v Prešove, detské múzeum AHA! miesto detských objavov, Tatranská galéria v Poprade, Warholovo múzeum v Medzilaborciach a iné.)
      5. Ak si to situácia yžaduje zadávame žiakom online výzvy a zaujímavé výtvarné úlohy cez našu FB stránku SZUŠ-ELBA, pretože chceme ostať v kontakte so žiakmi aj počas ich neprítomnosti v škole.
      6. Zúčastňujme sa rôznych školských, miestnych, okresných či medzinárodných VÝTVARNÝCH SÚŤAŽÍ (Najkrajší kút  šírom svete, Výroba cyklo mapy pre región Dolný Šariš, Bohúňová paleta, Zázračné divadlo, Svet  okolo nás, Vesmír očami detí, Cesty za poznaním minulosti a iné.)
      7. Dejiny umenia sa snažíme žiakom sprostredkoať cez výtvarné hry, kvízy, prezentácie a projekty zamerané na spoznanie majstrov umenia (projekty Picasso očami detí, Umenie veľkých majstrov).
      8. Naši žiaci  tanečnom odbore prechádzajú počas školského roka prierezom viacerých druhov tanca a tanečných štýlov, zúčastňujú sa každoročne na celoslovenskej súťaži SHOW CUP v Košiciach, pracujú s rôznymi tanečnými rekvizitami a náčiním (šatky, krídla, kruhy, švihadlá a pod.). Niekoľkokrát do roka pripravujú sezónne vystúpenia so svojimi choreografiami pre školské aj mimoškolské akcie.

      Ak máte chuť dozvedieť sa o našej činnosti viac, kliknite si na stránky:

      https://zuselba.edupage.org/

      https://www.facebook.com/SZU%C5%A0-ELBA-116044899837484/?modal=admin_todo_tour

       

      Vyplnenú prihlášku pošlite na hore uvedenú mailovú adresu.

      Link na prihlášku: https://zuselba.edupage.org/register/

    • Pravidlá vyučovania a hodnotenia žiakov v čase mimoriadnej situácie
     • Pravidlá vyučovania a hodnotenia žiakov v čase mimoriadnej situácie

     • Na základe “Usmernenia na hodnotenie žiakov základných škôl v čase mimoriadnej situácie, spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020” vydaným Ministerstvom školstva vedy výskumu a športu SR (ďalej len MŠVVaŠ SR) dňa 20.4.2020, po prerokovaní v Pedagogickej rade Súkromnej spojenej školy - European English School (ďalej len SSŠ-EES), Solivarská 28, 080 05 Prešov, org. zložke Súkromná základná škola dňa 21.4.2020, v zmysle čl. 8 vyššie uvedeného usmernenia, rozhodol riaditeľ SSŠ-EES o spôsobe hodnotenia žiakov v čase mimoriadnej situácie v organizačnej zložke Súkromná základná škola vydaním dokumentu: Pravidlá vyučovania a hodnotenia žiakov v čase mimoriadnej situácie, ktorý tvorí prílohu tohto rozhodnutia a po nadobudnutí účinnosti sa stane prílohou Školského vzdelávacieho programu.

      Koncipovanie “Pravidiel vyučovania a hodnotenia žiakov v čase mimoriadnej situácie” je motivované snahou zabezpečiť spravodlivosť pri hodnotení každého žiaka, rešpektovaním jeho individuálnych podmienok na domácu prípravu a dištančné vzdelávanie, s cieľom sústrediť pozornosť na poskytovanie adresnej, motivačnej a konštruktívnej slovnej spätnej väzby, a na zabezpečenie alternatívnej plnohodnotnej dištančnej edukácie.

    • ELEKTRONICKÝ ZÁPIS DO 1. ROČNÍKA ZÁKLADNEJ ŠKOLY
     • ELEKTRONICKÝ ZÁPIS DO 1. ROČNÍKA ZÁKLADNEJ ŠKOLY

     • Milí rodičia predškolákov,

      ...neštandardná situácia si žiada alternatívne riešenia.

      V snahe zamedziť šíreniu vírusu COVID-19, naša Súkromná Spojená Škola European English School v Prešove, organizačná zložka Súkromná základná škola ZRUŠILA Deň otvorených dverí: "Šikovný maškrtníček", plánovaný na 19.3.2020, na ktorom sme mali v pláne zistiť predbežný záujem o zápis predškolákov do našej ZŠ v školskom roku 2020/2021.

      Vzhľadom na vývoj situácie sa však pripravujeme aj na prípadné ďalšie predĺženie karanténnych opatrení, čo by znamenalo, že zápis predškolákov (budúcich prváčikov) do základnej školy by bol zvyčajnou prezenčnou formou znemožnený.

      Pre záujmcov o štúdium na našej škole sme preto pripravili PREDBEŽNÝ ELEKTRONICKÝ FORMULÁR ZÁPISU - prihlášky na štúdium (klik), aby sme sa kapacitne a zodpovedne pripravili na štart do nového školského roka 2020/2021, ...verím že za prieznivejších okolností.

      Veľa zdravia všetkým!

  • Kontakty

   • Súkromná spojená škola European English School, organizačná zložka Súkromná základná škola
   • skola@sgpo.sk
   • Pevná linka: 051/771 32 63 Mobil: 0948 134 538
   • Solivarská 28, 080 05 Prešov
   • IČO: 42384010
 • Fotogaléria

  • Koniec školského roka
  • Rozlúčka s ôsmakmi
  • Vysvedčenie pre rodičov
  • Opäť v škole
  • Sranda Banda show na KARNEVALE
  • Vrabčekova básnička
  • Hviezdoslavov Kubín
  • Lyžiarsky výcvikový kurz
  • Vyhodnotenie výtvarnej súťaže “Môj knižný hrdina”
  • Všetkovedko
  • Športová olympiáda prvého stupňa
  • Hodnotenie tried - Vianočná výzdoba