• Čo sa u nás deje?

    • McDonald's Cup
     • McDonald's Cup

     • McDonald's Cup už takmer štvrťstoročie hostí na futbalových ihriskách žiakov a žiačky I. stupňa základných škôl z celého Slovenska. Tento rok sa koná na Slovensku už 24. ročník. Štvrtáci našej základnej školy, sa 18.4.2023 umiestnili na krásnom 4. mieste v školskom kole McDonald cupu, ktorý hostila Základná škola Lesnícka. Veríme, že turnaj dokáže nájsť a podporiť nové talenty a v dievčatách, samozrejme aj u chlapcov, vzbudí celoživotnú radosť a lásku k futbalu, športu a pohybu. Blahoželáme.

    • Triedny aktív
     • Triedny aktív

     • Súkromná spojená škola European English School, Solivarská 28 v Prešove pozýva rodičov a zákonných zástupcov žiakov na triedny aktív

      Súkromného gymnázia, 19. apríl 2023 (streda),
      gymnázium: o 16:00 hod.

      Súkromnej základnej školy, 19. apríl 2023 (streda),
      1. stupeň: o 15:30 hod.
      2. stupeň: o 16:00 hod.

      Tešíme sa na Vašu účasť

    • Hviezdoslavov Kubín - okresné kolo
     • Hviezdoslavov Kubín - okresné kolo

     • Máme 2. miesto !
      69. ročník súťaže v prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín

      Hviezdoslavov Kubín je najstaršou recitačnou súťažou na Slovensku, ktorá si už 69 rokov nachádza priaznivcov od najmladších po najstarších recitátorov. Prešovský okres je plný malých recitátorov, ktorí sa od triednych, cez školské kolá zapájajú do tejto súťaže a najlepší z nich reprezentujú svoju školu na okresnom kole súťaže. Organizátorom tohto kola bolo aj v tomto roku Divadlo J. Záborského – útvar osvetovej činnosti, ktoré usporiadalo 28. - 29. marca 2023 okresnú súťaž.

      Súkromná Spojená Škola EES / Súkromná základná škola s využívaním metódy CLIL, Solivarská 28, Prešov reprezentovali žiaci Veronika Olearníková a Laura Jankaničová. Veronike sa podarilo vysúťažiť nádherné 2. miesto v kategórii próza, k čomu jej srdečne blahoželáme.

      Obom dievčatám ďakujeme za reprezentáciu našej školy na okresnej súťaži Hviezdoslavov Kubín.

    • Knižný detektív
     • Knižný detektív

     • Keďže marec je mesiacom knihy, ani tento rok preto nesmela v Súkromná základná škola s využívaním metódy CLIL, Solivarská 28, Prešov chýbať súťaž KNIŽNÝ DETEKTÍV pre žiakov prvého stupňa. Počas piatich dní odpovedali na rôzne otázky, ktoré preverili ich vedomosti z oblasti detskej literatúry. Úspešní riešitelia získali diplomy aj knižné ceny. Tento školský rok pribudla aj nová úloha, a to vytvorenie ilustrácie knižnej obálky.

      Úspešným riešiteľom a víťazom blahoželáme.

    • ZÁPIS DO 1. ROČNÍKA
     • ZÁPIS DO 1. ROČNÍKA

     • Súkromná základná škola s využívaním metódy CLIL, Solivarská 28, Prešov organizuje prezenčný administratívny zápis do 1. ročníka základnej školy (povinný), ktorý bude prebiehať v dňoch:

      • 3. apríla 2023 (pondelok) od 14:00 do 17:00 hod. v priestoroch školy
      • 4. apríla 2023 (utorok) od 14:00 do 17:00 hod. v priestoroch školy.

      ČO TREBA SO SEBOU PRINIESŤ NA ZÁPIS?

      • vytlačený vyplnený on-line formulár (PRIHLÁŠKU) do 1. ročníka našej ZŠ
       Nájdete TU: https://szs-presov.edupage.org/register/
      • občiansky preukaz zákonného zástupcu
      • rodný list dieťaťa – originál aj kópia
      • orientačné zhodnotenie školskej pripravenosti/spôsobilosti dieťaťa (ak ho rodič má)
      • v prípade zdravotne postihnutého dieťaťa aj doklad o jeho zdravotnom postihnutí.

      Tešíme sa na vás!

      Dieťa môžete prihlásiť aj počas celého mesiaca APRÍL 2023, (termín po telefonickej dohode - sekretariát školy 0948 134 538.)

    • Talent základných škôl regiónu Šariš
     • Talent základných škôl regiónu Šariš

     • Celoslovenská iniciatíva Rozumieme nadanými vyhlásila prostredníctvom projektu Nadané dieťa súťaž Talent základných škôl regiónu Šariš. Do Talentu, ktorý svoju premiéru zažil v roku 2015, sa tentoraz zaregistrovali školy z Bardejova, Fintíc, Giraltoviec, Kapušian, Lipian, Pečovskej Novej Vsi, Prešova, Sabinova, Svidníka, Šarišských Michalian aj Širokého. Súťaž prebieha vo dvoch súťažných kategóriách: 1. stupeň ZŠ a 2. stupeň ZŠ. Celkovo sa prihlásilo 1800 detí, z toho 800 z 1. stupňa, kým z 2. stupňa ZŠ viac ako 1000 detí. Z každej základnej školy, teda zo školského kola postupujú traja víťazi v každej kategórii. Finále súťaže sa po ukončení školských kôl po prvýkrát uskutoční na Súkromnom gymnáziu DSA v Sabinove, ktorý tak vystrieda tradičný Prešov. Držme si palce!

    • Matematický klokan
     • Matematický klokan

     • Dnes našou školou preskakuje klokan. Nie však ten austrálsky, ale matematický. Matematický klokan je jedna z najpopulárnejších matematických súťaží na Slovensku. Do boja s ľahšími aj ťažšími úlohami sa práve dnes zapojili žiaci prvého stupňa. Na úlohy sa naozaj poriadne sústredili a aké budú výsledky ich snaženia sa dozvieme už čoskoro.

    • Deň vody
     • Deň vody

     • Už tridsať rokov si každoročne 22. marca pripomíname dôležitosť vody v našich životoch v rámci Svetového dňa vody, ktorý sa nepretržite oslavuje od roku 1993.

      Cieľom tohto dňa je zvyšovať povedomie o skutočnosti, že stále 2,2 miliárd ľudí nemá prístup k nezávadnej pitnej vode. Voda má obrovskú hodnotu pre naše domácnosti, potraviny, kultúru, zdravie, vzdelanie, ekonomiku a integritu nášho prírodného prostredia.

      Bez komplexného pochopenia skutočnej viacrozmernej hodnoty vody nebudeme schopní zabezpečiť tento kritický zdroj v prospech všetkých. Voda je nenahraditeľnou základnou ľudskou potrebou, a preto by sme si ju mali vážiť a efektívne chrániť pre všetkých.

    • Školský bedmintonový turnaj
     • Školský bedmintonový turnaj

     • Streda, 22. marca, patrila okrem testovania T9 aj žiakom druhého stupňa našej základnej školy. Pedagógovia telesnej a športovej výchovy, totiž organizovali školský bedmintonový turnaj, ktorého sa zúčastnili práve žiaci piateho, šiesteho, siedmeho a ôsmeho ročníka.

      Súťažilo sa v štvorhe. Chlapci mali 8 tímov v dvoch skupinách po 4 a následne playoff od štvťfinále. Víťazmi sa stali žiaci Samuel Hajduk a Matej Artim.

      Dievčatá mali 15 súťažných dvojích rozdelených do 4 skupín a následne ich podľa umiestnenia čakalo playoff od osemfinále. Víťazkami v kategórii dievčat sa stali žiačky Laura Pavelová a Alexandra Mižačková.

      Víťazom blahoželáme a tešíme sa na ďalší ročník školského bedmintonového turnaja.

    • Čitateľský maratón piatakov
     • Čitateľský maratón piatakov

     • „Knihy sú pre ľudí tým, čím sú pre vtákov krídla“, povedal John Ruskin - anglický spisovateľ a umelecký kritik. A z lásky ku knihám naši žiaci 5.A triedy usporiadali v priebehu pondelka ČITATEĽSKÝ MARATÓN.

      Vo svojej triede, presne od 08:04 rána čítali knihu Traja pátrači a šepkajúca múmia. Žiakov prišli podporiť aj pani riaditeľka Mgr. Jana Suráňová, pani zástupkyňa PaedDr. Slavka Tejbusová, triedna učiteľka Mgr. Ingrid Pružinská, pani učiteľka Mgr. Veronika Vargová, pani učiteľka Mgr. Eva Mikolaj, pani učiteľka Mgr. Jana Klocová, pán lektor Jonathan Paul Eddy, MA, pán učiteľ Mgr. Jakub Šoltés, pani kuchárka Katarína Palková, pani vrátnička Iveta Šechná a tiež starší spolužiaci nášho gymnázia z druhého a tretieho ročníka.

      Zvládli sme čítať bez prestávok až do 12:15 a podarilo sa nám tak prečítať nielen celú knihu, ale pripomenuli sme si tiež, že mesiac marec, je mesiacom knihy.

    • Sme tu, aby sme pomohli jednorodičovským rodinám
     • Sme tu, aby sme pomohli jednorodičovským rodinám

     • Hodina deťom je celoročná verejná zbierka, ktorá už 23 rokov nepretržite podporuje projekty zamerané na pomoc deťom a mladým ľuďom v ohrození a rôznych krízových situáciách. Vo svojom 22. ročníku podporí organizácie pomáhajúce jednorodičovským rodinám, rovnako ako aj individuálnych príjemcov z radov samoživiteľov.

      Tisícky študentov a študentiek základných a stredných škôl sa každý rok zapájajú ako dobrovoľníci do verejnej zbierky Hodina deťom a naša škola pri tom nebude chýbať ani tento rok. Veríme, že po zime načerpáme opäť energiu z jarného slnka a spoločnými silami sa nám podarí vyčariť úsmev na tvárach nielen tých, ktorým výnos poputuje, ale aj tých, ktorí nám budú pomáhať zbierku realizovať.

    • Deň svätého Patrika
     • Deň svätého Patrika

     • Určite ste už všetci počuli o írskom národnom sviatku DEŇ SVÄTÉHO PATRIKA.

      Deň svätého Patrika je kultúrny a náboženský sviatok, ktorý sa oslavuje 17. marca. Pripomína sv. Patrika, najobľúbenejšieho spomedzi patrónov Írska ktorý zároveň symbolizuje aj príchod kresťanstva do Írska.

      Typickým znakom tohto dňa je zelená farba a ďatelina. Ľudia sa zvyknú v tento deň obliekať do zelena, pripravujú nazeleno nafarbené pokrmy alebo sa prezliekajú za leprikónov, írskych škriatkov prinášajúcich šťastie.

      Dnes si žiaci a študenti viacerých tried našej školy pripomenuli prostredníctvom rôznych aktivít a diskusií význam dňa sv. Patrika. Atmosféru podčiarkli aj pedagógovia, ktorí sa zúčastnili uplynulé leto študijného pobytu ERASMUS+ v Írskom Dubline.

    • Recykluj a vyhraj
     • Recykluj a vyhraj

     • Milí žiaci!

      Naša škola sa v školskom roku 2022/2023 zapojila do 20. ročníka súťaže „Recykluj a vyhraj“. Súťažíme v zbere hliníkových viečok a tetrapakových obalov od mlieka (len od firmy Milk agro).

      Vyzbierané hliníkové viečka a tetrapakové obaly od mlieka Milk agro prineste do školy do 28. apríla 2023. Prosím označte ich menom, triedou a odovzdajte triednemu učiteľovi.

      Ďakujeme.

  • Kontakty

   • Súkromná spojená škola European English School, organizačná zložka Súkromná základná škola
   • Sekretariát: Pevná linka: 051/771 32 63 Mobil: +421 948 134 538 Vrátnica školy: +421 950 462 455
   • Solivarská 28, 080 05 Prešov Slovakia
   • IČO: 42384010
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje