• Čo sa u nás deje?

    • Deň matiek
     • Deň matiek

     • Srdiečka, kvety a pralinky sú najčastejšie darčeky na Deň matiek, ktoré sa tešia obľube na celom svete. Aby však nedošlo k nejakému podozreniu: nie, Deň matiek si naozaj nevymysleli kvetinárstva ani výrobcovia čokoládových cukríkov

      Kedy je Deň matiek a kto položil základy tohto sviatku?

      Dňa 9. mája 1907, druhú nedeľu v mesiaci, rozdávala americká bojovníčka za práva žien Anna Jarvis pred jedným kostolom matkám kvety. Cieľom tohto jej počinu bolo pripomenúť si jej skvelú mamu a zaviesť sviatok pre všetky matky. O sedem rokov neskôr vyhlásil vtedajší americký prezident Woodrow Wilson druhú májovú nedeľu za sviatok. Dátum druhej májovej nedele sa rozhodli prijať za svoj takmer všetky krajiny na svete.

      V Československu sa Deň matiek začal oslavovať v roku 1923, a to najmä zásluhou Alice Masarykovej, dcéry prezidenta T. G. Masaryka a emancipovanej predsedníčky Československého červeného kríža.

      Je zvykom, že v tento deň dávajú deti svojim maminám, maminkám, mamičkám, mamkám malý darček ako poďakovanie za to, čo všetko pre nich obetovali. Žiaci nášho Súkromného školského klubu detí Súkromná základná škola s využívaním metódy CLIL, Solivarská 28, Prešov / Súkromná Spojená Škola EES sa už pripravili a čo vy?

    • Štvrtáci v knižnici
     • Štvrtáci v knižnici

     • Počas včerajšieho vyučovania sa žiaci 4.A a 4.B triedy zúčastnili zážitkového čítania v Krajskej knižnici P. O. Hviezdoslava na pobočke Šváby. Zážitkové čítanie je spôsob práce s literárnym textom, ktorý je na rozdiel od hlasného čítania pre deti omnoho atraktívnejší. Zážitková práca s textom je tak výbornou alternatívou na zaujatie detí literatúrou a na podporu ich čitateľských zručností. Deťom nielen uľahčuje pochopiť prečítané, ale upozorní ich aj na skryté významy textu. Pani knihovníčka našich žiakov poctila čítaním knihy od Romana Brata - Môj anjel sa vie biť. 

    • Slávik Slovenska
     • Slávik Slovenska

     • Tento rok sa konal už 31. ročník celoštátnej speváckej súťaže detí a mládeže v interpretácii ľudovej piesne SLÁVIK SLOVENSKA.

      Na okresnom kole, ktoré sa konalo dňa 5. mája 2023 v ABC centre voľného času v Prešove, nás reprezentovala naša žiačka VII.A Laura Pavelová. Na akordeóne Lauru hudobne sprevádzal Gabriel Dzugas z ĽH Dzugasovci. Jej spevácky prejav zaujal porotu aj obecenstvo. Aj keď sme nestáli na stupni víťazov, odchádzali sme s pocitom radosti zo spevu.

      Blahoželáme a ďakujeme Laura.

    • Stavanie "Mája"
     • Stavanie "Mája"

     • Posledný školský aprílový deň sa každoročne viaže s ľudovou tradíciou "stavania mája".

      Pestrofarebný máj ako symbol krásy, prebúdzajúceho sa života a samozrejme lásky, dnes vyrástol aj pod oknami našej školy.

      Máj je pôvodne mladý stromček, najčastejšie smrekový, jedľový alebo brezový, ktorý mal symbolický význam a bol výrazom prírodného mýtu o boji zimy s jarou, symbol na jar sa obnovujúcej prírody. Takmer u všetkých národov bolo zvykom nosiť máje na začiatku jari alebo leta v slávnostnom sprievode po dedine za spevu starodávnych obradných piesní ospevujúcich tvorivú silu prírody. Často sa máje rozlične ozdobovali, najmä pestrými stužkami, farebnými papiermi a podobne.

      Dnes sa náš tradičný MÁJ už hrdo týči pred bránou Súkromná základná škola s využívaním metódy CLIL, Solivarská 28, Prešov a Súkromné bilingválne gymnázium, Solivarská 28, Prešov.

    • Beseda so spisovateľkou Gabrielou Futovou
     • Beseda so spisovateľkou Gabrielou Futovou

     • Dnes prijala pozvanie na besedu v našej škole obľúbená detská spisovateľka Gabriela Futová. Na príchod pani spisovateľky sme sa nesmierne tešili. Pani spisovateľku srdečne privítala naša pani riaditeľka a potom sa už slova ujala samotná Gabriela Futová.

      Porozprávala nám o svojej práci, písaní, tvorbe kníh, záľubách, inšpiráciách, ale aj trošku o svojom súkromí a zvieratkách, ktoré doma chová a nevie si bez nich predstaviť svoj život. Žiakov zaujímalo nielen odkiaľ spisovateľka čerpala námety pre napísanie svojich kníh, ale aj jej ďalšie spisovateľské plány.

      V závere besedy sme si nenechali újsť autogramiádu a fotenie. Pani spisovateľka nám na pamiatku nechala v našej školskej kronike aj krásny odkaz a autogram. Ďakujeme.

    • Vesmír je náš svet
     • Vesmír je náš svet

     • Ukážka nočnej oblohy a významných súhvezdí, rozprávanie antických mýtických príbehov... Tretiakom a štvrtákom našej základnej školy v Hvezdáreň a planetárium v Prešove počas včerajšieho a dnešného dňa názorne vysvetlili striedanie dňa a noci, výšku Slnka napoludnie a v priebehu striedajúcich sa ročných období. Zaujímavá bola rovnako ukážka oblohy pozorovateľnej zo severného pólu, z rovníka a z južného pólu. V závere sa žiaci dozvedeli ako vznikajú fázy Mesiaca a čo je jeho viazaná rotácia.

    • McDonald's Cup
     • McDonald's Cup

     • McDonald's Cup už takmer štvrťstoročie hostí na futbalových ihriskách žiakov a žiačky I. stupňa základných škôl z celého Slovenska. Tento rok sa koná na Slovensku už 24. ročník. Štvrtáci našej základnej školy, sa 18.4.2023 umiestnili na krásnom 4. mieste v školskom kole McDonald cupu, ktorý hostila Základná škola Lesnícka. Veríme, že turnaj dokáže nájsť a podporiť nové talenty a v dievčatách, samozrejme aj u chlapcov, vzbudí celoživotnú radosť a lásku k futbalu, športu a pohybu. Blahoželáme.

    • Triedny aktív
     • Triedny aktív

     • Súkromná spojená škola European English School, Solivarská 28 v Prešove pozýva rodičov a zákonných zástupcov žiakov na triedny aktív

      Súkromného gymnázia, 19. apríl 2023 (streda),
      gymnázium: o 16:00 hod.

      Súkromnej základnej školy, 19. apríl 2023 (streda),
      1. stupeň: o 15:30 hod.
      2. stupeň: o 16:00 hod.

      Tešíme sa na Vašu účasť

    • Hviezdoslavov Kubín - okresné kolo
     • Hviezdoslavov Kubín - okresné kolo

     • Máme 2. miesto !
      69. ročník súťaže v prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín

      Hviezdoslavov Kubín je najstaršou recitačnou súťažou na Slovensku, ktorá si už 69 rokov nachádza priaznivcov od najmladších po najstarších recitátorov. Prešovský okres je plný malých recitátorov, ktorí sa od triednych, cez školské kolá zapájajú do tejto súťaže a najlepší z nich reprezentujú svoju školu na okresnom kole súťaže. Organizátorom tohto kola bolo aj v tomto roku Divadlo J. Záborského – útvar osvetovej činnosti, ktoré usporiadalo 28. - 29. marca 2023 okresnú súťaž.

      Súkromná Spojená Škola EES / Súkromná základná škola s využívaním metódy CLIL, Solivarská 28, Prešov reprezentovali žiaci Veronika Olearníková a Laura Jankaničová. Veronike sa podarilo vysúťažiť nádherné 2. miesto v kategórii próza, k čomu jej srdečne blahoželáme.

      Obom dievčatám ďakujeme za reprezentáciu našej školy na okresnej súťaži Hviezdoslavov Kubín.

    • Knižný detektív
     • Knižný detektív

     • Keďže marec je mesiacom knihy, ani tento rok preto nesmela v Súkromná základná škola s využívaním metódy CLIL, Solivarská 28, Prešov chýbať súťaž KNIŽNÝ DETEKTÍV pre žiakov prvého stupňa. Počas piatich dní odpovedali na rôzne otázky, ktoré preverili ich vedomosti z oblasti detskej literatúry. Úspešní riešitelia získali diplomy aj knižné ceny. Tento školský rok pribudla aj nová úloha, a to vytvorenie ilustrácie knižnej obálky.

      Úspešným riešiteľom a víťazom blahoželáme.

    • ZÁPIS DO 1. ROČNÍKA
     • ZÁPIS DO 1. ROČNÍKA

     • Súkromná základná škola s využívaním metódy CLIL, Solivarská 28, Prešov organizuje prezenčný administratívny zápis do 1. ročníka základnej školy (povinný), ktorý bude prebiehať v dňoch:

      • 3. apríla 2023 (pondelok) od 14:00 do 17:00 hod. v priestoroch školy
      • 4. apríla 2023 (utorok) od 14:00 do 17:00 hod. v priestoroch školy.

      ČO TREBA SO SEBOU PRINIESŤ NA ZÁPIS?

      • vytlačený vyplnený on-line formulár (PRIHLÁŠKU) do 1. ročníka našej ZŠ
       Nájdete TU: https://szs-presov.edupage.org/register/
      • občiansky preukaz zákonného zástupcu
      • rodný list dieťaťa – originál aj kópia
      • orientačné zhodnotenie školskej pripravenosti/spôsobilosti dieťaťa (ak ho rodič má)
      • v prípade zdravotne postihnutého dieťaťa aj doklad o jeho zdravotnom postihnutí.

      Tešíme sa na vás!

      Dieťa môžete prihlásiť aj počas celého mesiaca APRÍL 2023, (termín po telefonickej dohode - sekretariát školy 0948 134 538.)

    • Talent základných škôl regiónu Šariš
     • Talent základných škôl regiónu Šariš

     • Celoslovenská iniciatíva Rozumieme nadanými vyhlásila prostredníctvom projektu Nadané dieťa súťaž Talent základných škôl regiónu Šariš. Do Talentu, ktorý svoju premiéru zažil v roku 2015, sa tentoraz zaregistrovali školy z Bardejova, Fintíc, Giraltoviec, Kapušian, Lipian, Pečovskej Novej Vsi, Prešova, Sabinova, Svidníka, Šarišských Michalian aj Širokého. Súťaž prebieha vo dvoch súťažných kategóriách: 1. stupeň ZŠ a 2. stupeň ZŠ. Celkovo sa prihlásilo 1800 detí, z toho 800 z 1. stupňa, kým z 2. stupňa ZŠ viac ako 1000 detí. Z každej základnej školy, teda zo školského kola postupujú traja víťazi v každej kategórii. Finále súťaže sa po ukončení školských kôl po prvýkrát uskutoční na Súkromnom gymnáziu DSA v Sabinove, ktorý tak vystrieda tradičný Prešov. Držme si palce!

    • Matematický klokan
     • Matematický klokan

     • Dnes našou školou preskakuje klokan. Nie však ten austrálsky, ale matematický. Matematický klokan je jedna z najpopulárnejších matematických súťaží na Slovensku. Do boja s ľahšími aj ťažšími úlohami sa práve dnes zapojili žiaci prvého stupňa. Na úlohy sa naozaj poriadne sústredili a aké budú výsledky ich snaženia sa dozvieme už čoskoro.

    • Deň vody
     • Deň vody

     • Už tridsať rokov si každoročne 22. marca pripomíname dôležitosť vody v našich životoch v rámci Svetového dňa vody, ktorý sa nepretržite oslavuje od roku 1993.

      Cieľom tohto dňa je zvyšovať povedomie o skutočnosti, že stále 2,2 miliárd ľudí nemá prístup k nezávadnej pitnej vode. Voda má obrovskú hodnotu pre naše domácnosti, potraviny, kultúru, zdravie, vzdelanie, ekonomiku a integritu nášho prírodného prostredia.

      Bez komplexného pochopenia skutočnej viacrozmernej hodnoty vody nebudeme schopní zabezpečiť tento kritický zdroj v prospech všetkých. Voda je nenahraditeľnou základnou ľudskou potrebou, a preto by sme si ju mali vážiť a efektívne chrániť pre všetkých.

  • Kontakty

   • Súkromná spojená škola European English School, organizačná zložka Súkromná základná škola
   • Sekretariát: Pevná linka: 051/771 32 63 Mobil: +421 948 134 538 Vrátnica školy: +421 950 462 455
   • Solivarská 28, 080 05 Prešov Slovakia
   • IČO: 42384010
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje