• Čo sa u nás deje?

    • Medzinárodný deň hrania
     • Medzinárodný deň hrania

     • Aký bol Medzinárodný deň hrania v našom Súkromnom školskom klube detí?

      ...deň plný zábavy, hier a dobrej nálady.. Všetci sme si to užili

    • Deň mlieka
     • Deň mlieka

     • Koncom septembra si každý rok v našej skole pripomíname Svetový deň mlieka v školách. Tento rok pripadol tento deň na stredu, 27.9.2023.

      Mlieko a mliečne výrobky predstavujú jednu z najdôležitejších a nenahraditeľných zložiek ľudskej výživy. Mlieko obsahuje mnohé významné látky, hlavne bielkoviny, tuky, cukry, vitamíny a minerálne látky. Mlieko a mliečne produkty sú najlepším prírodným zdrojom vápnika, ktorý má význam pre zdravý rast kostry a zubov.

      Keďže je mlieko bielej farby, aj outfity našich žiakov sa budú zajtra niesť v jej znamení. Zapoj sa aj TY :)

     • Medzinárodný deň hrania v S ŠKD

     • Svetový deň hrania vznikol v USA pred deviatimi rokmi a jeho zámerom bolo podnietiť deti a rodičov, aby vypli televízory a hrali sa, hlavne vonku. Na Slovensku sa po prvý raz tento deň oslavoval v roku 2010 a jeho cieľom je propagovať význam hrania a hier v živote detí i dospelých.

    • Triedny aktív
     • Triedny aktív

     • Súkromná spojená škola European English School, Solivarská 28 v Prešove pozýva rodičov a zákonných zástupcov žiakov na triedny aktív

      Súkromného gymnázia: 12. september 2023 (utorok) o 16:00 hod.

      Súkromnej základnej školy: 12. september 2023 (utorok),1. stupeň: o 15:30 hod., 2. stupeň: o 16:00 hod.

      Tešíme sa na Vašu účasť

    • Didaktické hry v prírode
     • Didaktické hry v prírode

     • Každoročne sa na našej škole konajú didaktické hry v prírode pre žiakov prvého stupňa. Inak tomu nebolo ani tohto roku. Za krásneho slnečného počasia sa žiaci vybrali do prírody, kde boli žiakom podané názorné ukážky ako poskytnúť prvú pomoc, prípadne ošetriť povrchové poranenia kože. V závere si žiaci zasúťažili a zahrali si rôzne hry. 

    • Lekvárovo - chlebíkové hody "Elba Day"
     • Lekvárovo - chlebíkové hody "Elba Day"

     • Začiatkom nového školskom roka sa už tradične konal v škole ELBA - ELBA Day - varenie lekváru a pečenie chlebíka. Niesol sa hlavne v duchu udržiavania regionálnych tradícií. Autorom tejto myšlienky je zriaďovateľ škôl a školských zariadení ELBA a SSŠ EES, Ing. Emil Blicha.

      Lekvárovo-chlebíkové hody si medzi žiakmi získali veľkú popularitu. Nielen tým, že si môžu zamaškrtiť. V príjemnom prostredí relaxačného altánku si môžu vyskúšať aj varenie s dlhoročným a najosvedčenejším spôsobom prípravy lekváru, ktorý je typický hlavne pre východ Slovenska.

    • Študuj v Akadémii veľkých diel!
     • Študuj v Akadémii veľkých diel!

     • Dobre využi svoj čas a vstúp do diskusie s veľkými autormi literatúry, hudby, filmu a výtvarného umenia. Odhaľ nový pohľad na seba a svet a poď diskutovať so svojimi spolužiakmi. Lepšie ich spoznaj a zaži pohodové debaty o večných témach. Nauč sa lepšie sústrediť a rozumne argumentovať.

      • Preberáme kratšie, zaujímavé diela a hovoríme o témach, ktoré tieto diela otvárajú.
      • Všetky diela máš v online knižnici priamo vo svojom mobile alebo PC.
      • Po absolvovaní Akadémie veľkých diel získaš certifikát.

      Klub Akadémie sme prvýkrát otvorili minulého roku na našom gymnáziu. Tento rok ho otvárame aj na ZŠ pre 13 – 15 ročných žiakov (7. a 8. ročník).

      Ak máš záujem, prihlás sa u svojej učiteľky Mgr. M. Kovalčíkovej.

    • Otvorenie školského roka 2023/2024
     • Otvorenie školského roka 2023/2024

     • Vážení rodičia, milí žiaci.

      Riaditeľstvo školy oznamuje, že slávnostné otvorenie školského roka 2023/2024 sa uskutoční

      4.9.2023 (pondelok) o 8:15 hod. vo veľkej telocvični školy - Solivarská 28, Prešov.

      Vstup do budovy školy je možný od 7:45 hod.

       

      • Po slávnostnom otvorení budú triednické hodiny do 10:00 hod.
      • Školské stravovanie je zabezpečené od 5.9.2023 (utorok) - nutné prihlásiť sa na stravu prostredníctvom EduPage najneskôr do 15:00 hod. deň vopred, pre nasledujúci deň. (Noví žiaci dostanú prihlasovacie údaje do EduPage aplikácie 1. školský deň). Prihlasovanie na stravu bude možné od nedele, 4.9.2023.
      • Činnosť školského klubu detí (družina) bude v prevádzke od 5.9.2023 (utorok).
        

      DOKUMENTY NA ODOVZDANIE (odovzdať triednemu učiteľovi 4.9.2023):


      Tešíme sa na vás.

    • "Obedy zadarmo" - NÁVRATKA do 21.7.2023
     • "Obedy zadarmo" - NÁVRATKA do 21.7.2023

     • V zmysle § 4 ods. 3 písm. a) zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov, je možné dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa (ďalej len „dotácia na stravu“) poskytnúť na dieťa, ktoré navštevuje základnú školu (ďalej len „ZŠ“), ak rodič dieťaťa alebo fyzická osoba, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti rozhodnutím súdu požiada o poskytnutie dotácie na stravu.

      Dotácia na stravu sa poskytuje v sume:
      2,10 eur za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo vyučovania v ZŠ na prvom stupni a odobralo obed,
      2,30 eur za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo vyučovania v ZŠ na druhom stupni a odobralo obed.

      Ak máte záujem o poskytovanie dotácie na stravu na žiaka pre školský rok 2023/2024, je nevyhnutné POŽIADAŤ O DOTÁCIU na stravu formou EDUPAGE do 21.7.2023 (štvrtok) a poslať elektronicky ZÁPISNÝ LÍSTOK NA STRAVU S NÁVRATKOU – obedy.


      NÁVOD NA PODANIE NÁVRATKY V EDUPAGE https://help.edupage.org/?lang_id=2&id=u4774

      • Na úvodnej obrazovke kliknite na „červené plus“ alebo na tehličku „Žiadosti/Vyhlásenia“
      • Kliknite na „Žiadosť/Vyhlásenia“ a vyberte Zápisný lístok na stravovanie s Návratkou.
      • Zvoľte školský rok, pre ktorý Zápisný lístok s Návratkou podávate.
      • Ak si chcete požiadať o dotáciu na stravovanie formou Návratky, zvoľte možnosť 'žiadam o poskytnutie dotácie na stravu na dieťa.
      • Vyplňte ročník, ktorý bude Vaše dieťa v školskom roku, ku ktorému Zápisný lístok podávate, navštevovať. (Ak podávate Zápisný lístok na budúci školský rok napr. v júni, kedy dieťa navštevuje 4. ročník, potom zvoľte 5. ročník)
      • Zadajte číslo účtu.
      • V hornej časti obrazovky stlačte "Podať novú žiadosť/vyhlásenie".
      • Vaša žiadosť bude odoslaná škole.


      ŽIACI PRIJATÍ DO 1. ROČNÍKA ZÁKLADNEJ ŠKOLY V ŠK. ROKU 2023/2024 a NOVÍ ŽIACI NASTUPUJÚCI V ŠKOLSKOM ROKU 2023/2024 NA SZŠ EES:

      • v prípade záujmu o dotáciu na stravu odošle zákonny zástupca žiaka vyplnenú návratku/žiadosť (stiahnuť tu: NAVRATKA_ZIADOST_23_24.docx) na email: simona.ponikova@elbaci.sk rovnako do 21.7.2023 v písomnej podobe, keďže zatial nie je držiteľom rodičovského školekého konta na EduPage.

      V prípade, AK NEDORUČÍTE TÚTO ELEKTRONICKÚ NÁVRATKU v stanovenom termíne, na žiaka nebude možné poskytovať dotáciu na stravu, až kým v priebehu školského polroka o dotáciu na stravu nepožiadate.

    • Slávnostné ukončenie školského roka 2022/2023
     • Slávnostné ukončenie školského roka 2022/2023

     • Pre našich žiakov, pedagógov ale i rodičov sa skončil opäť ďalší školský rok. 

      Čísla v kalendári neúprosne odkrajovali deň za dňom, až nastal deň, keď sme slávnostne oblečení a nastúpení v areáli škôl Elba ocenili najlepších žiakov či už v súťažiach alebo olympiádach. Vďaka zanietenosti všetkých, sme dosiahli krásne úspechy a zorganizovali niekoľko úspešných podujatí. Chceme sa poďakovať všetkým, ktorí sa podieľali na živote našej školy v školskom roku 2022/2023. Ďakujeme učiteľom za ich trpezlivosť a podporu, rodičom za ich motiváciu a žiakom za skvelé spomienky. 

      Milí naši študenti, prajeme vám krásne prázdniny, veľa slnečných lúčov a nezabudnuteľných zážitkov. Tešíme sa na vás opäť v septembri - zdraví, oddýchnutí a plní entuziazmu.

    • Rozlúčka s ôsmakmi
     • Rozlúčka s ôsmakmi

     • Opäť nastal čas, kedy naši ôsmaci opúšťajú brány školy a odovzdávajú žezlo svojim nasledovníkom. Nikdy nezabudnú ako prvýkrát prekročili prah školy plní očakávania, čo všetko sa naučia a zažijú. Všetky veľké kroky v živote sa skladajú z malých krokov a aj oni sa malými krôčikmi dostali k tomu poslednému, v ich životoch dosiaľ najdôležitejšiemu - odchádzajú zo základnej školy.

      Však každý koniec nesie v sebe nový začiatok a s väčšinou sa uvidíme opäť v novom školskom roku na našom Súkromné bilingválne gymnázium, Solivarská 28, Prešov, kde sa žiaci rozhodli pokračovať v bilingválnom vzdelávaní. Prajeme veľa úspechov a ďakujeme.

    • “Spelling Bee”
     • “Spelling Bee”

     • Hláskovanie slov v anglickom jazyku je v našej škole veľmi obľúbenou súťažou. Ani tento školský rok preto nesmela chýbať naša tradičná súťaž pod názvom “Spelling Bee”.

      Súťaž „Spelling Bee“ je národnou súťažou v USA od roku 1925. Každoročne sa približne 11 miliónov študentov zapojí do súťaže, aby získali titul „Majster v hláskovaní.“ Táto súťaž sa stala inšpiráciou aj pre našu školu. Čo je vlastne „Spelling Bee“? Spelovanie je hláskovanie jednotlivých slov po písmenách. Súťaž sa zameriava na správne vyslovenú hlásku a rýchlosť. Vedieť „spellovať" je nevyhnutnou súčasťou v anglicky hovoriacich krajinách. Táto súťaž je medzi žiakmi veľmi populárna a to, že toľko žiakov našlo odvahu zúčastniť sa tejto súťaže aj v našej škole nás veľmi teší. 

      Aj tento rok žiaci podali excelentné výkony. Víťazmi sa stali: 

      1. miesto - Adriana Martonová
      2. miesto - Veronika Olearníková
      3. miesto - Valentína Balčáková

      Blahoželáme 

    • Ukončenie školského roka 2022/2023
     • Ukončenie školského roka 2022/2023

     • Vážení rodičia, milí žiaci.

      Riaditeľstvo školy oznamuje, že slávnostné ukončenie školského roka 2022/2023 sa uskutoční 30.6.2023 (piatok), na nádvorí škôl ELBA (Smetanova 2, Prešov) - spoločný odchod zo SSŠ EES.

      ČASOVÝ HARMONOGRAM

      • 08:00              Spoločný odchod zo Súkromnej spojenej školy EES, Solivarská 28, Prešov
      • cca 08:45       Spoločný návrat do Súkromnej spojenej školy EES, Solivarská 28, Prešov
      • do 10:00         Slávnostná triednická hodina, odovzdávanie vysvedčení
      • od 10:00         Školské stravovanie
      • do 12:30         Činnosť Súkromného školského klubu detí - družiny

       

    • Olympijský deň
     • Olympijský deň

     • Olympijský deň je celosvetová oslava športu. Na základe olympijských hodnôt „Uč sa, hýb sa, objavuj! Spoločne pre lepší život!“ sa žiaci Súkromnej základnej školy EES zapojili do športových atletických aktivít.

      Triednym a školským kolom bolo za 1. stupeň vybraných spolu 12 žiakov od 1. do 4. ročníka. Preteky boli náročné, keďže najväčší počet účastníkov aj z iných škôl bol v kategórii Nádeje II. – chlapci 2014, 2015 a Nádeje II. - dievčatá 2014, 2015. Pretekalo sa v atletickom areály Fakulty športu PU v Prešove na 300m okruhu.

      Víťazkou v druhom rozstrelovom kole vyhrala Kristínka Cuperová, ktorá avšak skončila po spočítaní časov a vyhodnotení na 4. mieste. Tretie miesto v kategórií získal žiak 4.B triedy Janík Cuper, ktorý v prvom rozstrelovom kole bol na prvom mieste, a po sčítaní všetkých časov bol nakoniec vyhodnotený na krásnom 3. mieste a pre našu školu vybojoval medailové 3. miesto.

      Všetci účastníci dostali malú pozornosť od organizátorov podujatia. Tešíme sa na ďalších atlétov na budúci Olympijský deň.

  • Kontakty

   • Súkromná spojená škola European English School, organizačná zložka Súkromná základná škola
   • Sekretariát: Pevná linka: 051/771 32 63 Mobil: +421 948 134 538 Vrátnica školy: +421 950 462 455
   • Solivarská 28, 080 05 Prešov Slovakia
   • IČO: 42384010
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje