• Čo sa u nás deje?

    • Virtuálna realita
     • Virtuálna realita

     • Naši žiaci teraz majú možnosť vstúpiť do fascinujúceho sveta virtuálnych skutočností priamo počas hodín informatiky. S virtuálnou realitou sme nepriniesli len zaujímavý prvok do výučby, ale otvorili sme dvere do nekonečných možností pre skúmanie nových konceptov rozvoja kreativity. Je úžasné sledovať, ako naši žiaci naplno využívajú túto technológiu na zdokonaľovanie svojich digitálnych zručností a prehlbovanie pochopenia informačných technológií. Virtuálna realita nie je len nástroj, ale skutočným mostom medzi teóriou a praxou.

    • Thanksgiving Day
     • Thanksgiving Day

     • Tento školský rok PK ANJ spolu s členkami a členmi školského parlamentu pripravili, v rámci každoročnej aktivity Deň anglicky hovoriacich kultúr, Thanksgiving Day. Žiaci a žiačky 2. stupňa ZŠ a gymnázia sa mohli popri iných aktivitách napríklad aj obliecť do kostýmov americkej kultúry, súťažiť v kvíze o histórii a súčasnosti sviatku vďakyvzdania v USA alebo si pochutnať na tzv. "Thanksgiving Lunch menu", ktorý prichystala naša školská kuchyňa. 

      Za finančnú podporu pre kúpu cien ďakujeme ZRPŠ, vážime si prácu organizátorov a blahoželáme všetkým výhercom. 

      Happy Thanksgiving ! 

    • Radosť zo sveta kníh v 2.A
     • Radosť zo sveta kníh v 2.A

     • V pondelok sme sa vydali na fascinujúcu cestu do sveta príbehov a dobrodružstva v knižnici P. O. Hviezdoslava na sídlisku Šváby. Pani knihovníčka nám pripravila úžasný zážitok, keď nám prečítala knihu s názvom "Gréta".

      "Gréta" je citlivá a krásne ilustrovaná knižka, ktorá nás zaviedla do podmorskej ríše a predstavila nám veľrybu Grétu. Gréta bola skvelá speváčka, no zo dňa na deň stratila svoj hlas, a nikto nevedel prečo. Spolu s Grétou sme prežívali napínavé chvíle a tešili sme sa, ako sa jej príbeh vyvíja.

      V knižnici si opäť raz uvedomili naši druháci, aké úžasné je, keď môžeme skočiť do rôznych svetov a objavovať nové príbehy. Pre našich žiakov je to vždy výnimočný zážitok a šanca rozšíriť svoje obzory.

      Veľké ĎAKUJEME pani knihovníčke za to, že nám otvorila dvere do sveta kníh a pomohla nám objaviť kúzlo príbehov. Tešíme sa na ďalšie dobrodružstvá v našej obľúbenej knižnici!

    • Výtvarná súťaž
     • Výtvarná súťaž

     • V Súkromná základná škola s využívaním metódy CLIL, Solivarská 28, Prešov, sa na prvom stupni v mesiaci október konala výtvarná súťaž s témou "Obrázok zvieratka"! A prečo práve v tomto mesiaci? Pretože sme tak oslavovali októbrový Svetový deň zvierat

      Musíme povedať, že naši žiaci sa do súťaže zapojili poriadne a predviedli nám skutočne úžasné práce Bolo skvelé sledovať, akým spôsobom stvárnili rôzne zvieratká. Od malých mačiatok až po exotické dravce, všetky ich kresby boli plné fantázie a kreativity.

      A to nie je všetko! Naši šikovní umelci boli za svoju prácu odmenení skvelými cenami. Každý si odniesol niečo, čo mu pripomenie jeho umelecký úspech. Sme pyšní na každého z nich! Veď posúďte…

    • Návšteva planetária
     • Návšteva planetária

     • Dnes mali naši štvrtáci príležitosť navštíviť planetárium a objaviť tak tajomstvá vesmíru. Naša trieda sa vybrala na nezabudnuteľnú výpravu do Hvezdáreň a planetárium v Prešove, kde sa žiaci na chvíľu stali skutočnými vesmírnymi dobrodruhmi.

      “Keď sme vkročili do planetária, naše oči sa rozžiarili. Obrovské projekčné plátno s hviezdami, planétami a galaxiami, až sme sa ocitli v strede nekonečného vesmíru. Boli sme fascinovaní a nadšení.”

    • Naša trieda číta
     • Naša trieda číta

     • Tretiaci našej školy sa stali súčasťou skvelého projektu OZ Krajina čitateľov "Naša trieda číta". Vďaka tomuto projektu získali 50% zľavu od Martinusu, čo je veľkou výhodou, ktorá umožňuje získať ešte viac kníh za menej peňazí do triednej knižnice. Žiaci, ktorí si knihy požičiavajú, zapisujú do preukazov a píšu čitateľské zápisníky, získavajú výborné návyky čítania a literárnej reflexie. Tieto aktivity im môžu pomôcť lepšie porozumieť knihám a rozvíjať svoje čitateľské schopnosti.

      Firma SOS electronic taktiež prispela finančným darom na zakúpenie kníh. Takáto podpora od firiem môže veľmi pomôcť pri rozširovaní knižnice a posilňovaní čitateľskej kultúry v našej škole.

      Projekty ako "Naša trieda číta" majú pozitívny vplyv na vzdelávanie a osobný rozvoj detí. Tešíme sa, že takéto projekty existujú a že prispievajú k literárnej kultúre a vzdelávaniu mladých ľudí.

    • OZNAM - konzultačné hodiny
     • OZNAM - konzultačné hodiny

     • Súkromná spojená škola European English School, Solivarská 28 v Prešove pozýva rodičov a zákonných zástupcov žiakov na KONZULTAČNÉ HODINY

      Súkromného gymnázia a Súkromnej základnej školy, ktoré sa budú konať dňa 14. novembra 2023 (utorok) od 16.00 hod. do 17.00 hod.

      Tešíme sa na Vašu účasť

    • Aký bol Halloween v škole?
     • Aký bol Halloween v škole?

     • Kým v našich končinách patrili posledné dni najmä spomienke na zosnulých, v mnohých krajinách sveta je toto obdobie plné osláv. Ešte pár rokov dozadu u nás Halloween v podstate neexistoval, dnes sa s obľubou oslavuje už aj na Slovensku. Ak ste si mysleli, že Halloween je americký sviatok, tak ste sa mýlili. Ak začnete pátrať v histórii, tak zistíte, že Halloween oslavovalo už keltské obyvateľstvo Britských ostrovov, ktoré toto označenie pripisovalo večeru pred významným sviatkom Samhain. Na našom území postupne „tradičný“ Halloween nahradil Sviatok všetkých svätých.

    • Testovanie pohybových predpokladov žiakov
     • Testovanie pohybových predpokladov žiakov

     • Testovanie pohybový predpokladov bolo oficiálne odštartované v školskom roku 2018-2019. Prvé dva roky sa testovali len prváci, od školského roka 2020-2021 sa testujú aj tretiaci. Cieľom projektu testovania pohybových predpokladov žiakov je informovať rodičov o stave pohybových predpokladov dieťaťa v porovnaní s deťmi, ktoré boli otestované v rámci celého populačného ročníka v SR. Zároveň poradiť/nasmerovať deti na športy, kde môžu uplatniť vrodené predpoklady. 

      • Pre športový výkon v dospelosti v akomkoľvek športe ako aj pre správny (zdravý) vývoj dieťaťa je rozhodujúca všestranná pohybová príprava v detskom veku a pravidelnosť pohybu.
      • Športovec sa dokáže výraznejšie uplatniť v disciplínach, v ktorých môže uplatniť vrodené predpoklady. Schopnosť uplatniť sa na základe vrodených predpokladov prináša lepšie výsledky a zároveň zvyšuje motiváciu dieťaťa.
      • Na ten „správny“ šport môže dieťa naraziť až v neskoršom veku. 
      • Testy nie je vhodné nacvičovať za účelom dosiahnutia lepších výsledkov, pretože výstupná informácia sa nezískava na základe výkonu, ale na základe vzájomného vzťahu a prepočtu výsledkov jednotlivých disciplín špecializovanej testovacej batérie. 

      Viac info o testovaní nájdete tu: https://www.testovanieziakov.sk/stranka/instruktazne-videa

    • Týždeň zdravej výživy
     • Týždeň zdravej výživy

     • Svetový deň zdravej výživy si každoročne pripomíname 16. októbra. To, aby žiaci vedeli, čo je dobré a správne pre ich zdravý vývin, ako sa majú stravovať, čomu sa majú vyhýbať, ako zdravo žiť, sa deti nenaučia z kníh ako poučky. Všetko sa ľahšie učí, ak to môžu nielen počuť a prečítať si o tom ale aj vidieť a sami si to skúsiť.

      V rámci Dňa zdravej výživy si žiaci v Súkromnom školskom klube detí spolu s pani vychovávateľkami pripravili rôzne zaujímavé aktivity, ktorými si spestrili popoludňajšiu činnosť. Jednou z nich bola príprava a ochutnávka nepečenej ovocnej torty, ktorú si pod dohľadom pripravili sami žiaci. Okrem iného mali v družinách pripravené rôzne zdravé dobroty v podobe zeleniny a ovocia

      A že sa v príspevku často opakuje slovo ZDRAVÝ? Veď sme si predsa pripomenuli SVETOVÝ DEŇ ZDRAVEJ VÝŽIVY.

    • Pasovanie prvákov
     • Pasovanie prvákov

     • Dnes sa na našej škole uskutočnila milá udalosť – pasovanie prvákov za žiakov školy. Na pasovanie prijal pozvanie aj náš pán zriaďovateľ Ing. Emil Blicha a predškoláci z materskej školy Elba. Od tohto okamihu čaká našich prváčikov dlhá cesta za poznaním, na ktorej im želáme veľa radosti, pohody a spokojnosti z dobre vykonanej práce. Nech sa vám vaše predstavy a sny o škole naplnia.

    • Šarkaniáda
     • Šarkaniáda

     • Uplynulý týždeň v našom školskom klube detí rozpútali veľkú zábavu lietajúce pestrofarebné šarkany. Októbrové počasie bolo krásne, slnečné ale hlavne veterné. Draci a dračice mali silnú podporu vo svojich fankluboch zložených z rodičov, súrodencov aj spolužiakov. Panie vychovávateľky okrem vydarenej akcie zabezpečili aj občerstvenie a "ŠARKANIÁDA" mala veľký úspech tak, ako každý rok.

    • Tradičné lisovanie hrozna
     • Tradičné lisovanie hrozna

     • Dnes sa naši žiaci spolu s pedagógmi a vedením Súkromná Spojená Škola EES stretli v školskej jedálni, kde mali možnosť byť na malý okamih súčasťou tradície škôl ELBA v podobe lisovania hrozna. Vďaka pánovi zriaďovateľovi Ing. Emilovi Blichovi a tohtoročnej bohatej úrode červeného hrozna sme sa mohli dozvedieť viac o spôsobe spracovania tohto ovocia aj my a ochutnať vitamínovú bombu v podobe hroznového muštu. 

    • Voľby do Školského parlamentu
     • Voľby do Školského parlamentu

     • Dňa 25.9. prebehli na našej škole voľby členov Školského parlamentu. Žiaci školy si tajným hlasovaním zvolili svojich zástupcov, ktorí ich budú zastupovať vo vzťahu k vedeniu školy a svojim postojom a konaním budú obhajovať záujmy žiakov a podieľať sa na vytváraní priateľskej atmosféry v škole aj navonok.  

      Za členov školského parlamentu boli zvolení títo žiaci:

      SÚKROMNÁ ZÁKLADNÁ ŠKOLA

      Adam Daňko
      Zoe Kropuch
      Liana Andrášová
      Michal Krajňák
      Kristína Čuhová
      Ella Daňková
      Barbora Šiková
      Diana Martonová

      Predseda: Zoe Kropuch
      Podpredseda: Diana Martonová

      SÚKROMNÉ GYMNÁZIUM

      Hana Slimáková
      Viliam Bartek
      Sofia Bombarová
      Dominika Paľová
      Ľuboš Karabin
      Nikita Žilková
      Katarína Minárová
      Vanesa Jankaničová
      Dominika Koščová
      Viktória Semančová
      Anna Bondarenko
      Alexandra Oľhová

      Predseda: Katarína Minárová
      Podpredseda: Hana Slimáková

      Ďakujeme všetkým za zodpovedný prístup k voľbám a zvoleným členom blahoželáme a želáme veľa úspešných aktivít. Keďže už máme voľby za sebou, tak aj touto cestou chceme všetkých podporiť a povzbudiť na spoluprácu so Školským parlamentom. Veríme, že pri plánovaní aktivít budete nápomocní a svojimi návrhmi prispejete k tomu, aby sme mali našu školu takú, aby sme sa v nej cítili dobre.

  • Kontakty

   • Súkromná spojená škola European English School, organizačná zložka Súkromná základná škola
   • Sekretariát: Pevná linka: 051/771 32 63 Mobil: +421 948 134 538 Vrátnica školy: +421 950 462 455
   • Solivarská 28, 080 05 Prešov Slovakia
   • IČO: 42384010
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje