• „Passport to the World.”

     Využívame učebný plán s rozšíreným vyučovaním anglického jazyka už od 1. ročníka našej základnej školy. Ponúkame Vášmu dieťaťu slovensko-anglické vzdelávanie, ktoré ho naučí myslieť, tvoriť a rozvíjať vlastný intelekt a vytvorí preň pevný základ v jeho ďalšom smerovaní. Sme organizačnou zložkou Súkromnej spojenej školy European English School.
  • Prečo si zvoliť nás?

    • Anglický jazyk od 1. ročníka
    • Vyvíjame u žiakov prirodzený cit pre anglický jazyk v maximálnej miere.
    • Triedy s nízkym počtom žiakov
    • Nízky počet žiakov v triede umožňuje vysokú kvalitu výchovy a vzdelávania.
    • Priateľská atmosféra
    • Snažíme sa o vzájomnú dôveru a rešpekt medzi učiteľom a žiakom.
    • Škola rodinného typu
    • Vytvárame priestor pre autentický rozvoj detí podľa ich individuálnych potrieb.
  • NOVINKY

   Zistite, čo je nové na Súkromnej spojenej škole European English School
    • Škola v prírode - Ždiar

    • 17. 5. 2022
    • Vraj je to dedinka s najkrajšími výhľadmi na Slovensku a my to môžeme len potvrdiť. Zobúdzať sa každé ráno s výhľadom na nedotknutý hrebeň Belianskych Tatier, zacvičiť si na sviežom, čistom, horskom vzduchu a vydať sa spoznávať okolitú prírodu a goralskú kultúru... aj toto sú naše plány na nasledujúce dni.

    • Škola v prírode - Ždiar: Čítať viac
    • Pošta z Anglicka

    • 9. 5. 2022
    • Dnes nám naši kamaráti a rodáci zo Slovenska žijúci v Anglicku urobili veľkú radosť... Do našej Súkromná Spojená Škola EES dorazila milá pošta s prekvapením... Balíček obsahoval nielen listy písane v slovenčine a v angličtine, ktoré si žiaci dychtivo prečítali, ale kamaráti nás veľmi potešili aj dvoma krásnymi anglickými knihami, ktoré určite využijeme na hodinách anglického jazyka.

    • Pošta z Anglicka: Čítať viac
    • Florbalový turnaj

    • 5. 5. 2022
    • Dnes naši chlapci podali maximálny výkon na florbalovom turnaji, no napokon to nestačilo na postup do finále. To nám ušlo o 1 gól ...najdôležitejší, ktorý sme nedali my ale práve naopak. Inkasovali sme ho 45 sekúnd pred koncom zápasu Chlapcom patrí ale veľké ĎAKUJEME za reprezentáciu Súkromná Spojená Škola EES. Veríme, že na ďalšom turnaji sa šťastie prikloní na našu stranu.

    • Florbalový turnaj: Čítať viac
    • Englishstar

    • 5. 5. 2022
    • ENGLISH STAR je medzinárodná súťaž v anglickom jazyku pre žiakov základných škôl. Jej hlavným poslaním je propagovať a popularizovať anglický jazyk ako vyučovací predmet, ale aj zábavnou formou motivovať žiakov k úspešnému riešeniu písomných testov a skúšok. Súťaž umožní žiakom zábavnou formou porovnávať svoje vedomosti s rovesníkmi z iných škôl, predviesť okoliu svoje schopnosti a dosiahnuť za ne uznanie a prispievať k vyhľadávaniu talentovaných žiakov. Aktuálne prebieha testovanie žiakov prvého stupňa Súkromná základná škola s využívaním metódy CLIL, Solivarská 28, Prešov

    • Englishstar: Čítať viac
    • Stavanie “Mája”

    • 29. 4. 2022
    • Posledný aprílový deň sa každoročne viaže s ľudovou tradíciou "stavania mája".

     Pestrofarebný máj ako symbol krásy, prebúdzajúceho sa života a samozrejme lásky, dnes vyrástol aj pod oknami našej školy.

     Máj je pôvodne mladý stromček, najčastejšie smrekový, jedľový alebo brezový, ktorý mal symbolický význam a bol výrazom prírodného mýtu o boji zimy s jarou, symbol na jar sa obnovujúcej prírody. Takmer u všetkých národov bolo zvykom nosiť máje na začiatku jari alebo leta v slávnostnom sprievode po dedine za spevu starodávnych obradných piesní ospevujúcich tvorivú silu prírody. Často sa máje rozlične ozdobovali, najmä pestrými stužkami, farebnými papiermi a podobne.

    • Stavanie “Mája”: Čítať viac
    • Vyhodnotenie - Pytagoriáda

    • 25. 4. 2022
    • V mesiaci marec naši žiaci v každej kategórii P3 – P8 reprezentovali seba i školu v okresnom kole matematickej súťaže Pytagoriáda. Je to súťaž, v ktorej žiaci okrem svojich matematických vedomostí musia preukázať šikovnosť v rýchlosti riešenia úloh. Body žiaci získavajú nielen za správne odpovede, ale i za čas.

    • Vyhodnotenie - Pytagoriáda: Čítať viac
    • Naša ZEM si to nezaslúži...

    • 22. 4. 2022
    • Oficiálne si Deň Zeme pripomíname 22. apríla. Tento deň vznikol ako reakcia na rozsiahle poškodzovanie životného prostredia. Jeho cieľom je pripomenutie si našej závislosti na cenných daroch, ktoré ľudstvu poskytuje Zem.

     Množstvo odpadkov, ktoré sa po nej povaľuje, je až príliš veľké. Aj keď len malilinkou troškou, aj tak sme sa rozhodli pomôcť jej v deň, kedy má svoj najkrajší sviatok

    • Naša ZEM si to nezaslúži...: Čítať viac
    • Deň Zeme a "Land art"

    • 22. 4. 2022
    • "Land artoví" umelci pracujú väčšinou s nájdeným materiálom priamo v lese. Ide predovšetkým o lístie, konáre, kamenie, sneh a ďalej z nich tvoria krásne diela. Väčšina z nich však má krátkodobú ,,životnosť“. Tvoria v prírode, s prírodou, nedehonestujú ju a neznečisťujú, presne naopak. Snažia sa z nej vytvoriť niečo ešte krajšie a pozdvihnúť ju. Aj žiaci Súkromná základná škola s využívaním metódy CLIL, Solivarská 28, Prešov sa dnes zahrali na umelcov a pri príležitosti DŇA ZEME vytvárali v blízkom parku krásne dielka... veď posúďte.

    • Deň Zeme a "Land art": Čítať viac
    • McDonald´s Cup

    • 22. 4. 2022
    • McDonald´s Cup je najväčší futbalový turnaj pre žiakov a žiačky 1. stupňa základných škôl. Tento rok sa koná na Slovensku už 23. ročník. Do turnaja nastupujú dievčatá a chlapci LEN z 1. stupňa základných škôl v rámci celého Slovenska.

     Dnes sa naši žiaci zúčastnili futbalového turnaja McDonald´s Cup v Prešove. Podmienkou účasti bolo mať v tíme minimálne jedno dievča a my sme ich mali dokonca dve a podarilo sa nám vybojovať krásne 2. miesto. Chlapci a dievčatá si z chuti zahrali, ukázali veľkú bojovnosť a nadšenie z futbalu.

    • McDonald´s Cup: Čítať viac
    • Oznam - TRIEDNY AKTÍV

    • 13. 4. 2022
    • Súkromná spojená škola European English School, Solivarská 28 v Prešove pozýva rodičov a zákonných zástupcov žiakov na triedny aktív

     • Súkromného gymnázia, 21. apríl 2022 (štvrtok),
      gymnázium: o 16:00 hod.
     • Súkromnej základnej školy, 21. apríl 2022 (štvrtok),
      1. stupeň: o 15:30 hod.
      2. stupeň:
    • Oznam - TRIEDNY AKTÍV: Čítať viac
    • Medzinárodná súťaž v anglickom jazyku

    • 13. 4. 2022
    • ENGLISH STAR je medzinárodná súťaž v anglickom jazyku pre žiakov základných škôl. Jej hlavným poslaním je propagovať a popularizovať anglický jazyk ako vyučovací predmet, ale aj zábavnou formou motivovať žiakov k úspešnému riešeniu písomných testov a skúšok.

     Súťaž umožní žiakom zábavnou formou porovnávať svoje vedomosti s rovesníkmi z iných škôl, predviesť okoliu svoje schopnosti a dosiahnuť za ne uznanie, prispievať k vyhľadávaniu talentovaných žiakov, poskytovať učiteľom anglického jazyka materiály využiteľné na zatraktívnenie a skvalitnenie vzdelávania.

    • Medzinárodná súťaž v anglickom jazyku: Čítať viac
    • Matematický klokan

    • 11. 4. 2022
    • Dňa 11. apríla sa žiaci našej školy zapojili do najväčšej medzinárodnej matematickej súťaže na svete Matematický klokan.

     Svoje vedomosti a logické myslenie si zmerali žiaci v niekoľkých kategóriách. Naši odvážni matematici sa po krátkom úvode pustili do boja o čo najväčší počet bodov.

     Po zverejnení výsledkov sa dozvieme, ako sa im v tomto roku darilo. Všetkým súťažiacim držíme palce.

    • Matematický klokan: Čítať viac
    • Ochrana života a zdravia

    • 8. 4. 2022
    • Povinné učivo „Ochrana života a zdravia“ sa v základných školách realizuje prostredníctvom samostatných organizačných foriem vyučovania - didaktických hier a účelových cvičení. Ochrana človeka a jeho zdravia integruje postoje, vedomosti a zručnosti žiakov zamerané na ochranu života a zdravia v mimoriadnych situáciách, tiež pri pobyte a pohybe v prírode, ktoré môžu vzniknúť vplyvom nepredvídaných skutočností ohrozujúcich človeka a jeho okolie. Účelové cvičenie absolvovali v priebehu tohto týždňa aj žiaci našej školy.

    • Ochrana života a zdravia: Čítať viac
    • Recykluj a vyhraj

    • 7. 4. 2022
    • Milí žiaci!

     Naša škola sa aj tento rok zapojila do súťaže „Recykluj a vyhraj“.

     Vyzbierané hliníkové viečka Sabi a tetrapakové obaly od mlieka Milk agro prineste do školy do 26. apríla.

     Prosíme označte ich menom, triedou a odovzdajte svojej triednej učiteľke.

     Ďakujeme.

    • Recykluj a vyhraj: Čítať viac
    • Okresné kolo - bedminton

    • 4. 4. 2022
    • Dnes krásne 3. miesto na okresnom kole v bedmintone žiakov základných škôl. Andrej Macek a Minh Tri Nguyen Huu ďakujeme za úspešnú reprezentáciu našej školy a srdečne blahoželáme.

    • Okresné kolo - bedminton: Čítať viac
  • Informácie pre záujemcov, rodičov a žiakov

   Pre zobrazenie Vašich známok, domácich úloh a žiackej knižky sa prosím prihláste pomocou konta, ktoré ste dostali od Súkromnej spojenej školy European English School.
  • ZÁKLADNÁ ŠKOLA & GYMNÁZIUM

   Súkromná spojená škola European English School, Solivarská 28, Prešov. Na trhu vzdelávania pôsobíme od roku 1998. Naša škola ponúka deťom možnosť bilingválne sa vzdelávať v prirodzenom slovensko – anglickom prostredí už od prvého stupňa základnej školy až po gymnaziálnu maturitu. Navštívte našu školu, stretnite sa s vyučujúcimi, obzrite si priestory, učebne, laboratóriá a získajte odpovede na všetko, čo vás v súvislosti so štúdiom zaujíma.
   • Súkromná spojená škola EES
   • Súkromné gymnázium Prešov
   • Súkromná športová hala EVA HALL
   • S CVČ Elba
   • Súkromná základná umelecká škola ELBA
   • Súkromná škola ELBA
   • EL Park
   • ŠK Slovan Solivar
   • Študentský preukaz
   • ITIC
   • INSTAGRAM
   • FACEBOOK
   • Kontakty

    • Súkromná spojená škola European English School, organizačná zložka Súkromná základná škola
    • Sekretariát: Pevná linka: 051/771 32 63 Mobil: +421 948 134 538 Vrátnica školy: +421 950 462 455
    • Solivarská 28, 080 05 Prešov Slovakia
    • IČO: 42384010
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje