• „Passport to the World.”

     Využívame učebný plán s rozšíreným vyučovaním anglického jazyka už od 1. ročníka našej základnej školy. Ponúkame Vášmu dieťaťu slovensko-anglické vzdelávanie, ktoré ho naučí myslieť, tvoriť a rozvíjať vlastný intelekt a vytvorí preň pevný základ v jeho ďalšom smerovaní. Sme organizačnou zložkou Súkromnej spojenej školy European English School.
  • Prečo si zvoliť nás?

    • Anglický jazyk od 1. ročníka
    • Vyvíjame u žiakov prirodzený cit pre anglický jazyk v maximálnej miere.
    • Triedy s nízkym počtom žiakov
    • Nízky počet žiakov v triede umožňuje vysokú kvalitu výchovy a vzdelávania.
    • Priateľská atmosféra
    • Snažíme sa o vzájomnú dôveru a rešpekt medzi učiteľom a žiakom.
    • Škola rodinného typu
    • Vytvárame priestor pre autentický rozvoj detí podľa ich individuálnych potrieb.
  • NOVINKY

   Zistite, čo je nové na Súkromnej spojenej škole European English School
    • McDonald's Cup

    • 19. 4. 2023
    • McDonald's Cup už takmer štvrťstoročie hostí na futbalových ihriskách žiakov a žiačky I. stupňa základných škôl z celého Slovenska. Tento rok sa koná na Slovensku už 24. ročník. Štvrtáci našej základnej školy, sa 18.4.2023 umiestnili na krásnom 4. mieste v školskom kole McDonald cupu, ktorý hostila Základná škola Lesnícka. Veríme, že turnaj dokáže nájsť a podporiť nové talenty a v dievčatách, samozrejme aj u chlapcov, vzbudí celoživotnú radosť a lásku k futbalu, športu a pohybu. Blahoželáme.

    • McDonald's Cup: Čítať viac
    • Triedny aktív

    • 14. 4. 2023
    • Súkromná spojená škola European English School, Solivarská 28 v Prešove pozýva rodičov a zákonných zástupcov žiakov na triedny aktív

     Súkromného gymnázia, 19. apríl 2023 (streda),
     gymnázium: o 16:00 hod.

     Súkromnej základnej školy, 19. apríl 2023 (streda),
     1. stupeň: o 15:30 hod.
     2. stupeň: o 16:00 hod.

     Tešíme sa na Vašu účasť.

    • Triedny aktív: Čítať viac
    • Hviezdoslavov Kubín - okresné kolo

    • 3. 4. 2023
    • Máme 2. miesto !
     69. ročník súťaže v prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín

     Hviezdoslavov Kubín je najstaršou recitačnou súťažou na Slovensku, ktorá si už 69 rokov nachádza priaznivcov od najmladších po najstarších recitátorov. Prešovský okres je plný malých recitátorov, ktorí sa od triednych, cez školské kolá zapájajú do tejto súťaže a najlepší z nich reprezentujú svoju školu na okresnom kole súťaže. Organizátorom tohto kola bolo aj v tomto roku Divadlo J. Záborského – útvar osvetovej činnosti, ktoré usporiadalo 28. - 29. marca 2023 okresnú súťaž.

    • Hviezdoslavov Kubín - okresné kolo: Čítať viac
    • Talent základných škôl regiónu Šariš

    • 30. 3. 2023
    • Celoslovenská iniciatíva Rozumieme nadanými vyhlásila prostredníctvom projektu Nadané dieťa súťaž Talent základných škôl regiónu Šariš. Do Talentu, ktorý svoju premiéru zažil v roku 2015, sa tentoraz zaregistrovali školy z Bardejova, Fintíc, Giraltoviec, Kapušian, Lipian, Pečovskej Novej Vsi, Prešova, Sabinova, Svidníka, Šarišských Michalian aj Širokého. Súťaž prebieha vo dvoch súťažných kategóriách: 1. stupeň ZŠ a 2. stupeň ZŠ. Celkovo sa prihlásilo 1800 detí, z toho 800 z 1. stupňa, kým z 2. stupňa ZŠ viac ako 1000 detí. Z každej základnej školy, teda zo školského kola postupujú traja víťazi v každej kategórii. Finále súťaže sa po ukončení školských kôl po prvýkrát uskutoční na Súkromnom gymnáziu DSA v Sabinove, ktorý tak vystrieda tradičný Prešov. Držme si palce!

    • Talent základných škôl regiónu Šariš: Čítať viac
    • Matematický klokan

    • 28. 3. 2023
    • Dnes našou školou preskakuje klokan. Nie však ten austrálsky, ale matematický. Matematický klokan je jedna z najpopulárnejších matematických súťaží na Slovensku. Do boja s ľahšími aj ťažšími úlohami sa práve dnes zapojili žiaci prvého stupňa. Na úlohy sa naozaj poriadne sústredili a aké budú výsledky ich snaženia sa dozvieme už čoskoro.

    • Matematický klokan: Čítať viac
    • Deň učiteľov

    • 28. 3. 2023
    • 28. marca, v deň narodenia J. A. Komenského oslavujeme na Slovensku DEŇ UČITEĽOV.

     Poslanie učiteľa v sebe zahŕňa zanietenosť a ochotu odovzdávať poznanie o tomto svete, nie len pre poznanie samotné, ale hlavne pre možnosť urobiť svet lepším a krajším.

     Deň učiteľov sa má stať v istom zmysle svedectvom, že prínos pedagógov je vo vzdelávacom procese a pre rozvoj spoločnosti nesmierne dôležitým. Práve to treba v každej spoločnosti viac pochopiť, uznať a doceniť.

    • Deň učiteľov: Čítať viac
    • Deň vody

    • 27. 3. 2023
    • Už tridsať rokov si každoročne 22. marca pripomíname dôležitosť vody v našich životoch v rámci Svetového dňa vody, ktorý sa nepretržite oslavuje od roku 1993.

     Cieľom tohto dňa je zvyšovať povedomie o skutočnosti, že stále 2,2 miliárd ľudí nemá prístup k nezávadnej pitnej vode. Voda má obrovskú hodnotu pre naše domácnosti, potraviny, kultúru, zdravie, vzdelanie, ekonomiku a integritu nášho prírodného prostredia.

    • Deň vody: Čítať viac
    • Získajte dotáciu na notebook alebo tablet v hodnote 350 eur!

    • 27. 3. 2023
    • Projekt DIGITÁLNY ŽIAK je určený pre študentov a žiakov základných a stredných škôl, ktorí sa chcú zlepšiť v oblasti digitálnych zručností a technologických schopností. Cieľom projektu je zabezpečiť, aby každý študent mal prístup k potrebným digitálnym nástrojom a zručnostiam, ktoré sú nevyhnutné pre úspech v 21. storočí.

    • Získajte dotáciu na notebook alebo tablet v hodnote 350 eur!: Čítať viac
    • Školský bedmintonový turnaj

    • 23. 3. 2023
    • Streda, 22. marca, patrila okrem testovania T9 aj žiakom druhého stupňa našej základnej školy. Pedagógovia telesnej a športovej výchovy, totiž organizovali školský bedmintonový turnaj, ktorého sa zúčastnili práve žiaci piateho, šiesteho, siedmeho a ôsmeho ročníka.

     Súťažilo sa v štvorhe. Chlapci mali 8 tímov v dvoch skupinách po 4 a následne playoff od štvťfinále. Víťazmi sa stali žiaci Samuel Hajduk a Matej Artim.

    • Školský bedmintonový turnaj: Čítať viac
    • Čitateľský maratón piatakov

    • 22. 3. 2023
    • „Knihy sú pre ľudí tým, čím sú pre vtákov krídla“, povedal John Ruskin - anglický spisovateľ a umelecký kritik. A z lásky ku knihám naši žiaci 5.A triedy usporiadali v priebehu pondelka ČITATEĽSKÝ MARATÓN.

     Vo svojej triede, presne od 08:04 rána čítali knihu Traja pátrači a šepkajúca múmia. Žiakov prišli podporiť aj pani riaditeľka Mgr. Jana Suráňová, pani zástupkyňa PaedDr. Slavka Tejbusová, triedna učiteľka Mgr. Ingrid Pružinská, pani učiteľka Mgr. Veronika Vargová, pani učiteľka Mgr. Eva Mikolaj, pani učiteľka Mgr. Jana Klocová, pán lektor Jonathan Paul Eddy, MA, pán učiteľ Mgr. Jakub Šoltés, pani kuchárka Katarína Palková, pani vrátnička Iveta Šechná a tiež starší spolužiaci nášho gymnázia z druhého a tretieho ročníka.

    • Čitateľský maratón piatakov: Čítať viac
    • Sme tu, aby sme pomohli jednorodičovským rodinám

    • 20. 3. 2023
    • Hodina deťom je celoročná verejná zbierka, ktorá už 23 rokov nepretržite podporuje projekty zamerané na pomoc deťom a mladým ľuďom v ohrození a rôznych krízových situáciách. Vo svojom 22. ročníku podporí organizácie pomáhajúce jednorodičovským rodinám, rovnako ako aj individuálnych príjemcov z radov samoživiteľov.

    • Sme tu, aby sme pomohli jednorodičovským rodinám: Čítať viac
    • Deň svätého Patrika

    • 17. 3. 2023
    • Určite ste už všetci počuli o írskom národnom sviatku DEŇ SVÄTÉHO PATRIKA.

     Deň svätého Patrika je kultúrny a náboženský sviatok, ktorý sa oslavuje 17. marca. Pripomína sv. Patrika, najobľúbenejšieho spomedzi patrónov Írska ktorý zároveň symbolizuje aj príchod kresťanstva do Írska.

     Typickým znakom tohto dňa je zelená farba a ďatelina. Ľudia sa zvyknú v tento deň obliekať do zelena, pripravujú nazeleno nafarbené pokrmy alebo sa prezliekajú za leprikónov, írskych škriatkov prinášajúcich šťastie.

    • Deň svätého Patrika: Čítať viac
    • Last wish

    • 16. 3. 2023
    • Činoherná anglicko-slovenská divadelná inscenácia, koncipovaná ako učebná pomôcka.

     LAST WISH je aj napriek pesimisticky znejúcemu názvu humorný. Keďže Divadelné centrum sa nechalo inšpirovať rozprávkou Jana Wericha Kráľ mal troch synov, môžeme len zdôrazniť, že sa nebude jednať o humor čierny, ale práve naopak. Posledné želanie Pána Kinga totiž pripraví jeho potomkom skutočný oriešok, s ktorým sa každý z nich popasuje podľa svojich schopností.

    • Last wish: Čítať viac
    • Recykluj a vyhraj

    • 4. 3. 2023
    • Milí žiaci!

     Naša škola sa v školskom roku 2022/2023 zapojila do 20. ročníka súťaže „Recykluj a vyhraj“. Súťažíme v zbere hliníkových viečok a tetrapakových obalov od mlieka (len od firmy Milk agro).

     Vyzbierané hliníkové viečka a tetrapakové obaly od mlieka Milk agro prineste do školy do 28. apríla 2023. Prosím označte ich menom, triedou a odovzdajte triednemu učiteľovi.

    • Recykluj a vyhraj: Čítať viac
  • Informácie pre záujemcov, rodičov a žiakov

   Pre zobrazenie Vašich známok, domácich úloh a žiackej knižky sa prosím prihláste pomocou konta, ktoré ste dostali od Súkromnej spojenej školy European English School.
  • ZÁKLADNÁ ŠKOLA & GYMNÁZIUM

   Súkromná spojená škola European English School, Solivarská 28, Prešov. Na trhu vzdelávania pôsobíme od roku 1998. Naša škola ponúka deťom možnosť bilingválne sa vzdelávať v prirodzenom slovensko – anglickom prostredí už od prvého stupňa základnej školy až po gymnaziálnu maturitu. Navštívte našu školu, stretnite sa s vyučujúcimi, obzrite si priestory, učebne, laboratóriá a získajte odpovede na všetko, čo vás v súvislosti so štúdiom zaujíma.
   • Súkromná spojená škola EES
   • Súkromné gymnázium Prešov
   • Súkromná športová hala EVA HALL
   • S CVČ Elba
   • Súkromná základná umelecká škola ELBA
   • Súkromná škola ELBA
   • EL Park
   • ŠK Slovan Solivar
   • Študentský preukaz
   • ITIC
   • INSTAGRAM
   • FACEBOOK
   • Kontakty

    • Súkromná spojená škola European English School, organizačná zložka Súkromná základná škola
    • Sekretariát: Pevná linka: 051/771 32 63 Mobil: +421 948 134 538 Vrátnica školy: +421 950 462 455
    • Solivarská 28, 080 05 Prešov Slovakia
    • IČO: 42384010
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje