• „Passport to the World.”

     Využívame učebný plán s rozšíreným vyučovaním anglického jazyka už od 1. ročníka našej základnej školy. Ponúkame Vášmu dieťaťu slovensko-anglické vzdelávanie, ktoré ho naučí myslieť, tvoriť a rozvíjať vlastný intelekt a vytvorí preň pevný základ v jeho ďalšom smerovaní. Sme organizačnou zložkou Súkromnej spojenej školy European English School.
  • Prečo si zvoliť nás?

    • Anglický jazyk od 1. ročníka
    • Vyvíjame u žiakov prirodzený cit pre anglický jazyk v maximálnej miere.
    • Triedy s nízkym počtom žiakov
    • Nízky počet žiakov v triede umožňuje vysokú kvalitu výchovy a vzdelávania.
    • Priateľská atmosféra
    • Snažíme sa o vzájomnú dôveru a rešpekt medzi učiteľom a žiakom.
    • Škola rodinného typu
    • Vytvárame priestor pre autentický rozvoj detí podľa ich individuálnych potrieb.
  • NOVINKY

   Zistite, čo je nové na Súkromnej spojenej škole European English School
    • Návrh bankovky

    • 3. 3. 2023
    • Už na 1. stupni sa žiaci stretávajú s peniazmi... či už v podobe vreckového, alebo pri nákupoch. Cieľom finančnej gramotnosti je učiť žiakov hodnote peňazí, čo si za ne môžeme alebo nemôžeme kúpiť a ako s peniazmi hospodárne narábať. Je to základ toho, aby až budú dospelí a budú sami viesť svoje financie, dokázali s nimi rozumne nakladať a vedeli sa orientovať na finančnom trhu. V posledných dňoch bol témou finančnej gramotnosti aj návrh bankovky.

    • Návrh bankovky: Čítať viac
    • Hviezdoslavov Kubín

    • 3. 3. 2023
    • V uplynulých dňoch nám žiaci prvého stupňa sprostredkovali krásny umelecký zážitok. Vďaka recitačnej súťaži Hviezdoslavov Kubín sme sa aj v tomto školskom roku mohli preniesť prostredníctvom poézie a prózy do sveta fantázie. Poctivá príprava našich žiakov sa odzrkadlila na ich skvelých umeleckých výkonoch.

    • Hviezdoslavov Kubín: Čítať viac
    • NOVINKA - športová trieda v 1. ročníku

    • 22. 2. 2023
    • V školskom roku 2023/2024 otvárame ako jediná základná škola v meste Prešov v 1. ročníku ŠPORTOVÚ TRIEDU s rozšíreným vyučovaním všeobecnej pohybovej prípravy v spolupráci s kvalifikovanými športovými trénermi AKADÉMIA SLOVAN ELBA SOLIVAR.

     Trieda s rozšíreným vyučovaním všeobecnej pohybovej prípravy bude trieda určená pre športovo talentovaných žiakov, v ktorej bude systematická športová príprava súčasťou vyučovania, ale aj mimo neho. Činnosť v takejto triede bude zameraná na optimálny rozvoj pohybových predpokladov žiakov pre rôzne druhy športov a zvyšovanie ich športovej zdatnosti a výkonnosti.

    • NOVINKA - športová trieda v 1. ročníku: Čítať viac
    • Kreatívna vlastiveda

    • 28. 2. 2023
    • Cestovali ste už po mape z plastelíny? Naši štvrtáci si spestrili hodinu vlastivedy a pomocou plastelínovej mapy Slovenska cestovali od Popradu až po Topoľčany. Úlohou žiakov bolo čo najpresnejšie umiestniť mestá, nížiny, pohoria, aj rieky, ktoré sa už na hodine vlastivedy učili. Kreativita nás jednoducho baví...

    • Kreatívna vlastiveda: Čítať viac
    • Vrabčekova básnička

    • 27. 2. 2023
    • Vrabčekova básnička patrí k súťažiam v umeleckom prednese, ktoré sa tradične organizujú v našej škole. Školské kolo súťaže, nás opäť presvedčilo, že máme šikovných a nadaných žiakov a v tomto školskom roku ich nebolo málo. Nebolo ľahké rozhodnúť sa...

     Všetkým zúčastneným a víťazom jednotlivých kategórií blahoželáme.

    • Vrabčekova básnička: Čítať viac
    • Predškoláci z MŠ ELBA vo veľkej škole

    • 27. 2. 2023
    • Ako každý rok, aj tento nás dnes navštívili predškoláci zo Súkromnej materskej školy ELBA na Smetanovej ulici, ktorí sa už nevedia dočkať veľkej školy. Prišli sa pozrieť ako to vyzerá na naozajstnom vyučovaní a spolu s našimi prvákmi zažili veľa zábavy.

    • Predškoláci z MŠ ELBA vo veľkej škole: Čítať viac
    • Keď sa učíme "písmenkovať"

    • 23. 2. 2023
    • Hra s plastelínou je nikdy nekončiaca kreatívna zábava. Vzhľadom na variabilitu, neexistujú žiadne limity, čo z nej vytvoriť. Naše prváčence si pri práci s plastelínou v dostatočnej miere namáhajú pršteky, a to prispieva k tréningu ich jemných motorických zručností a napomáha tiež rozvoju koordinácie medzi rukami a očami.

    • Keď sa učíme "písmenkovať": Čítať viac
    • Výtvarná súťaž

    • 23. 2. 2023
    • Šikovní žiaci 1. až 4. ročníka našej základnej školy sa v uplynulom týždni zapojili do výtvarnej súťaže „Podmorský svet“, ktorú zorganizovali naše panie učiteľky prvého stupňa.

     Do súťaže sa zapojilo veľa talentovaných žiakov. Po vytvorení nádherných výtvarných prác, ktorým venovali veľa úsilia, boli vybrané a ocenené tie najlepšie.

    • Výtvarná súťaž: Čítať viac
    • Návšteva Matice slovenskej

    • 20. 2. 2023
    • Cieľom Matice slovenskej je pestovať v mládeži túžbu po poznaní národných dejín, kultúru a vzťah k národným tradíciám. Rozvíja a upevňuje slovenské vlastenectvo, prebúdza a umocňuje národné povedomie Slovákov i krajanov žijúcich v zahraničí a prehlbuje vzťah občanov k slovenskej štátnosti. Žiaci 7. a 8. ročníka našej základnej školy a študenti 3. a 4. ročníka nášho gymnázia si dnes pútavou formou vypočuli prednášku vedenú predsedom Matice slovenskej JUDr. Mariánom Gešperom, zameranú na významné udalosti a osobnosti, ktoré formovali slovenskú národnú identitu v 19. storočí.

    • Návšteva Matice slovenskej: Čítať viac
    • Prihlášky na strednú školu

    • 14. 2. 2023
    • Vážení rodičia,

     dovoľte nám informovať Vás o podávaní prihlášok na stredné školy.

     V školskom roku 2022/2023 platí, že deviatak si môže podať prihlášku maximálne na štyri školy, pričom hlásiť sa môže najviac na dva odbory, kde sa vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností a nadania a najviac na dva odbory, kde sa talentové skúšky nerobia.

    • Prihlášky na strednú školu: Čítať viac
    • Denný tábor ELBA - jarné prázdniny

    • 14. 2. 2023
    • Dávame do pozornosti jednu z možností, ako tráviť voľný čas cez jarné prázdniny Scvč Elba

     SCVČ ELBA, vám ponúka možnosť prihlásiť vaše deti do denného tábora, ktorý sa uskutoční počas jarných prázdnin v dvoch oddieloch.

     Športový bude zameraný na športové činnosti. Deti sa budú venovať loptovým hrám, ale podľa účasti bude možné využívať aj ľadovú plochu.

    • Denný tábor ELBA - jarné prázdniny: Čítať viac
    • Karneval na 1. stupni

    • 7. 2. 2023
    • Mesiac február je tradične mesiacom karnevalov a zábav. Fašiangy, symbol veselosti, zábavy a hodovania,…

     K fašiangom každoročne patrí aj KARNEVAL na prvom stupni Súkromná Spojená Škola EES. Tento rok pripadol práve na včerajší deň. Deti sa naň tešili celé týždne a úporne rozmýšľali, akú masku si tento rok zvolia. Nechýbali ani vyzdobené triedy, rôzne súťaže a nápadité masky, ktoré sa snažili zaujať nielen farebnosťou ale aj originálnosťou. Deti si zatancovali, zasúťažili, spoločne sa zabavili a pohostili sa.

    • Karneval na 1. stupni: Čítať viac
    • Regionálny turnaj Challenge a festival Explore

    • 7. 2. 2023
    • FIRST® LEGO® League približuje vedu, techniku, inžinierstvo a matematiku deťom a mládeži vo veku 4 – 16 rokov prostredníctvom zábavného a vzrušujúceho praktického vzdelávania.

     Sezóna 2022/23 je SUPERPOWERED

     Od strojov, ktoré nám pomáhajú cez jedlo, ktoré nás živí, až po bezdrôtové technológie, ktoré nás spájajú, energia hrá zásadnú úlohu pri udržiavaní nášho sveta v chode. Počas tejto sezóny sa tímy v rámci FIRST LEGO League zamerali na budúcnosť udržateľnej energie, skúmali, odkiaľ energia pochádza a ako sa distribuuje, skladuje a využíva – svoju kreativitu žiaci využili na to, aby pracovali na inováciách pre lepšiu energetickú budúcnosť.

    • Regionálny turnaj Challenge a festival Explore: Čítať viac
    • Lyžiarsky kurz v Bachledovej doline

    • 7. 2. 2023
    • V dňoch 30. januára až 3. februára 2023, sa 33 žiakov našej školy zúčastnilo lyžiarskeho výchovno-výcvikového kurzu. Výber ubytovacieho zariadenia situovaného v Monkovej doline v tichom prostredí s nádherným výhľadom na hrebene Belianskych Tatier, sa ukázal ako výborný. Svoje lyžiarske schopnosti žiaci počas celého týždňa zdokonaľovali v lyžiarskom stredisku Bachledovej doliny. Okrem lyžovačky relaxovali v saune a venovali sa aj spoločenským aktivitám - zábava nesmela chýbať. V závere kurzu žiaci úspešne absolvovali preteky v slalome. Všetci žiaci Súkromnej spojenej školy European English School absolvovali kurz bez ujmy na zdraví, bez zranení, ale s dobrým pocitom, že sú bohatší o ďalšiu skúsenosť. Sami sa presvedčili, že aj pár dní stačí na to, aby v sebe objavili odvahu a húževnatosť pre zimné športy.

    • Lyžiarsky kurz v Bachledovej doline: Čítať viac
    • Zápis do 1. ročníka

    • 26. 1. 2023
    • Zákonný zástupca dieťaťa je povinný prihlásiť dieťa, ktoré k 31.8.2023 dosiahne vek šesť rokov, na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole. Zákonnú povinnosť zapísať dieťa do základnej školy na Slovensku má každý rodič, ktorý je občanom SR a aj jeho dieťa má slovenské občianstvo, bez ohľadu na to, kde žije.

    • Zápis do 1. ročníka: Čítať viac
    • Oznam pre stravníkov

    • 26. 1. 2023
    • Zmena cenových stravovacích kalkulácií a mesačných platieb:

     Na zabezpečenie výroby jedál a nápojov v zariadeniach školského stravovania je okrem plnenia odporúčaných výživových dávok, zásad pre zostavovanie jedálnych lístkov, dodržiavania materiálno - spotrebných noriem dôležité aj stanovenie výšky príspevku zákonného zástupcu dieťaťa alebo žiaka na nákup potravín na jedno jedlo.

    • Oznam pre stravníkov: Čítať viac
    • Okresné kolo Šaliansky Maťko

    • 19. 1. 2023
    • Žiaci Súkromnej spojenej školy EES sa počas včerajšieho dňa zúčastnili okresného kola recitačnej súťaže v interpretácii slovenských povestí "Šaliansky Maťko" v Centre regionálnych dokumentov Krajskej knižnice P. O. Hviezdoslava. Konkurencia bola priveľká a nám sa žiaľ, nepodarilo postúpiť na krajské kolo. Žiaci našej školy ale prejavili veľmi veľkú šikovnosť, odvahu a pekný prednes. Môžeme byt na nich právom hrdí.

    • Okresné kolo Šaliansky Maťko: Čítať viac
    • Bessenyieho kapustnica

    • 17. 1. 2023
    • Už tradične sa zamestnanci škôl stretli v mesiaci január na novoročnej kapustnici v priestoroch Elpark Elbaci. Táto akcia škôl a školských zariadení pod značkou ELBA, je pomenovaná po jednom z prvých učiteľov škôl, pána Bessenyeiho, a teda dostala pomenovanie Bessenyeiho kapustnica.

     Večer bol obohatený o krátky kultúrny program, v ktorom vystúpili deťúrence našich pedagógov, obhliadli sme sa do histórie tejto tradičnej akcie a vypočuli si veselé veršovačky na školy ELBA. Samozrejme, na stoloch nesmela chýbať novoročná kapustnica, šalát a rezne.

    • Bessenyieho kapustnica: Čítať viac
    • Dnešný deň na ľade

    • 12. 1. 2023
    • Počasie veľmi nepraje a zimu si vieme predstaviť aj o čosi lepšie... Verili by ste, že aj napriek tomu sme sa dnes vonku vybláznili na ľade? Je to tak! V areáli škôl ELBA na Smetanovej ulici máme k dispozícii krásne, nové, chladené a udržiavané exteriérové klzisko. Len pár krokov od budovy našej školy a boli sme ako v ľadovom kráľovstve

    • Dnešný deň na ľade: Čítať viac
  • Informácie pre záujemcov, rodičov a žiakov

   Pre zobrazenie Vašich známok, domácich úloh a žiackej knižky sa prosím prihláste pomocou konta, ktoré ste dostali od Súkromnej spojenej školy European English School.
  • ZÁKLADNÁ ŠKOLA & GYMNÁZIUM

   Súkromná spojená škola European English School, Solivarská 28, Prešov. Na trhu vzdelávania pôsobíme od roku 1998. Naša škola ponúka deťom možnosť bilingválne sa vzdelávať v prirodzenom slovensko – anglickom prostredí už od prvého stupňa základnej školy až po gymnaziálnu maturitu. Navštívte našu školu, stretnite sa s vyučujúcimi, obzrite si priestory, učebne, laboratóriá a získajte odpovede na všetko, čo vás v súvislosti so štúdiom zaujíma.
   • Súkromná spojená škola EES
   • Súkromné gymnázium Prešov
   • Súkromná športová hala EVA HALL
   • S CVČ Elba
   • Súkromná základná umelecká škola ELBA
   • Súkromná škola ELBA
   • EL Park
   • ŠK Slovan Solivar
   • Študentský preukaz
   • ITIC
   • INSTAGRAM
   • FACEBOOK
   • Kontakty

    • Súkromná spojená škola European English School, organizačná zložka Súkromná základná škola
    • Sekretariát: Pevná linka: 051/771 32 63 Mobil: +421 948 134 538 Vrátnica školy: +421 950 462 455
    • Solivarská 28, 080 05 Prešov Slovakia
    • IČO: 42384010
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje