• „Passport to the World.”

     Využívame učebný plán s rozšíreným vyučovaním anglického jazyka už od 1. ročníka našej základnej školy. Ponúkame Vášmu dieťaťu slovensko-anglické vzdelávanie, ktoré ho naučí myslieť, tvoriť a rozvíjať vlastný intelekt a vytvorí preň pevný základ v jeho ďalšom smerovaní. Sme organizačnou zložkou Súkromnej spojenej školy European English School.
  • Prečo si zvoliť nás?

    • Anglický jazyk od 1. ročníka
    • Vyvíjame u žiakov prirodzený cit pre anglický jazyk v maximálnej miere.
    • Triedy s nízkym počtom žiakov
    • Nízky počet žiakov v triede umožňuje vysokú kvalitu výchovy a vzdelávania.
    • Priateľská atmosféra
    • Snažíme sa o vzájomnú dôveru a rešpekt medzi učiteľom a žiakom.
    • Škola rodinného typu
    • Vytvárame priestor pre autentický rozvoj detí podľa ich individuálnych potrieb.
  • NOVINKY

   Zistite, čo je nové na Súkromnej spojenej škole European English School
    • ŠARKANIÁDA Súkromného školského klubu detí

    • 6. 10. 2022
    • Opäť prišiel čas šarkanov. Čas oprášiť toho starého, vyrobiť nového a tí čo neurobili ani jedno ani druhé, ostáva šarkana kúpiť, alebo pomôcť spolužiakom. Aj v tomto školskom roku je tu tradičná jesenná Šarkaniáda nášho Súkromného školského klubu detí.

    • ŠARKANIÁDA Súkromného školského klubu detí: Čítať viac
    • Tradičné lisovanie hrozna

    • 11. 10. 2022
    • Dnes sa naši žiaci spolu s pedagógmi a vedením Súkromná Spojená Škola EES stretli v školskej jedálni, kde mali možnosť byť na malý okamih súčasťou tradície škôl ELBA v podobe lisovania hrozna. Vďaka pánovi zriaďovateľovi Ing. Emilovi Blichovi a tohtoročnej bohatej úrode červeného hrozna sme sa mohli dozvedieť viac o spôsobe spracovania tohto ovocia aj my a ochutnať vitamínovú bombu v podobe hroznového muštu.

    • Tradičné lisovanie hrozna: Čítať viac
    • Deň učiteľov UNESCO - oceňovanie Emanuel

    • 11. 10. 2022
    • Deň učiteľov sa v Slovenskej republike slávi ako spomienka na narodenie Jana Amosa Komenského (28.3.1592) od roku 1955 v mesiaci marec, ale v iných krajinách sveta si pedagogickí pracovníci svoj deň pripomínajú 5. októbra.

     Výbor OSN pre vzdelanie, vedu a kultúru (UNESCO) tento deň v polovici 90. rokov minulého storočia vyhlásil za Medzinárodný deň učiteľov s cieľom pripomínať si spoločné podpísanie Odporúčania UNESCO a Svetovej organizácie práce o pracovných podmienkach vyučujúcich z 5. októbra 1966.

    • Deň učiteľov UNESCO - oceňovanie Emanuel: Čítať viac
    • Základný plavecký výcvik

    • 7. 10. 2022
    • V dňoch 26. septembra, až 7. októbra 2022 sa uskutočnil Základný plavecký výcvik pre žiakov 3. a 4. ročníka ZŠ, realizovaný na ZŠ Májové námestie v Prešove. Plavecký výcvik prebiehal pod vedením pedagógov Mgr. Miroslavy Fornadľovej a Mgr. Jakuba Šoltésa. Žiaci sa oboznámili a zdokonalili v technike plávania a plaveckých spôsoboch. Rozšírili si spektrum pohybových a športových činností a hier vo vode. Adaptáciou na vodné prostredie si upevnili zdravie a vytvorili si tak pozitívny vzťah k vodným športom.

    • Základný plavecký výcvik: Čítať viac
    • Svetový deň učiteľov - World Teachers' Day

    • 5. 10. 2022
    • Sviatok, ktorý si pripomínajú učitelia po celom svete 5. októbra.

     Svetový deň učiteľov bol vyhlásený organizáciou UNESCO v roku 1994 ako pripomienka Charty učiteľov.

     Podľa UNESCO sa Svetový deň učiteľov má stať v istom zmysle svedectvom, že prínos pedagógov vo vzdelávacom procese a pre rozvoj spoločnosti je dôležitý. Práve to treba v každej spoločnosti viac pochopiť, uznať a doceniť.

    • Svetový deň učiteľov - World Teachers' Day: Čítať viac
    • Vyhodnotenie súťaže - Európsky deň jazykov

    • 4. 10. 2022
    • Rada Európy v roku 2001 počas Európskeho roka jazykov, vyhlásila 26. september za Európsky deň jazykov, ktorý si školy v členských krajinách každoročne pripomínajú prostredníctvom rôznorodých podujatí, súťaží, kvízov, besied, školských rozhlasových vysielaní alebo športových podujatí.

     Počas uplynulého týždňa prebiehala aj v Súkromnej spojenej škole European English School súťaž na túto tému. Práve dnes organizačný tím súťaž vyhodnotil a rozdelil vecné ceny trom víťazom. Tretie vylosované miesto pripadlo študentke piateho ročníka Súkromného gymnázia - Klaudii Imrichovej, druhé miesto patrí žiačke siedmeho ročníka našej Súkromnej základnej školy - Andy Huang a najhodnotnejšiu výhru získala študentka štvrtého ročníka Súkromného gymnázia - Iryna Debnar.

    • Vyhodnotenie súťaže - Európsky deň jazykov: Čítať viac
    • Dofe Day - na našej škole?

    • 29. 9. 2022
    • Kedy: 05.10.2022 (streda)

     Kde: Aula + priestory školy

     Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu je vzdelávací program pod záštitou britskej kráľovskej rodiny. Ide o jeden z popredných programov pracujúcich s mladými ľuďmi, ktorý ich pripravuje na život a zamestnanie. V roku 2013 sa do programu zapojilo viac ako milión mladých ľudí z viac ako 140 krajín sveta. Počas takmer 60-ročnej existencie DofE inšpiroval a zmenil životy viac ako ôsmim miliónom mladých ľudí na celom svete. DofE môže hrať kľúčovú rolu v rozvoji študentov mimo vyučovania prostredníctvom vytvárania príležitostí pre mládež na rozvíjanie ich zručností, zdravého životného štýlu, pomoci druhým a prostredníctvom zážitku z Dobrodružnej expedície. Za svoje úsilie sú študenti oceňovaní prestížnym certifikátom, ktorý má celosvetovú platnosť a hodnotu. Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu ráta s tým, že každý mladý človek má pote

    • Dofe Day - na našej škole?: Čítať viac
    • DÔLEŽITÉ - Microsoft Office 365 / osobné účty žiakov

    • 28. 9. 2022
    • S príchodom pandémie COVID-19 nastala v prostredí škôl výnimočná situácia, ktorá si začala vyžadovať rýchlu a efektívnu reakciu na doposiaľ nezaužívané a pre nás nové nariadenie - dištančné vzdelávanie žiakov.

     Najefektívnejšie rozhodnutie bolo mať svoje triedy zorganizované od plánovania vyučovacích hodín, až po poskytovanie spätnej väzby žiakom a byť v neustálom spojení. Bolo preto potrebné hľadať ďalšie platformy, ktoré by svojimi funkciami doplnili informačno-komunikačný systém aSc EduPage, ktorý sme v on-line prostredí už mali rokmi zaužívaný a overený.

    • DÔLEŽITÉ - Microsoft Office 365 / osobné účty žiakov: Čítať viac
    • Voľby do školského parlamentu

    • 26. 9. 2022
    • Koordinátor žiackej školskej rady pozýva na:

     V zmysle novelizovaného zákona 596/2003 Z.z., §39hg s účinnosťou od 1.1.2022 sa dovtedy zriadená žiacka školská rada považuje za školský parlament.

    • Voľby do školského parlamentu: Čítať viac
    • DOD Vrtuľníkové krídlo Prešov

    • 23. 9. 2022
    • Dnes sme mali možnosť navštíviť Deň otvorených dverí Vrtuľníkového krídla v Prešove pri príležitosti Dňa Ozbrojených síl SR. Pripravené boli informácie o histórii a poslaní útvaru, o účasti na zahraničných misiách, aj o poskytovaní pomoci obyvateľstvu v krízových situáciách. Čo nás zaujalo asi najviac, boli statické ukážky vojenskej techniky, vojenskej výzbroje aj výstroje.

    • DOD Vrtuľníkové krídlo Prešov: Čítať viac
    • Súťaž - Európsky deň jazykov

    • 23. 9. 2022
    • Rada Európy v roku 2001 počas Európskeho roka jazykov, vyhlásila 26. september za Európsky deň jazykov, ktorý si školy v členských krajinách každoročne pripomínajú prostredníctvom rôznorodých podujatí, súťaží, kvízov, besied, školských rozhlasových vysielaní alebo športových podujatí.

     Preto Ťa aj my pozývame zapojiť sa do súťaže, ktorá sa pri tejto príležitosti koná na našej škole.

    • Súťaž - Európsky deň jazykov: Čítať viac
    • Triedne aktívy

    • 9. 9. 2022
    • Súkromná spojená škola European English School, Solivarská 28 v Prešove pozýva rodičov a zákonných zástupcov žiakov na triedne aktívy

     • Súkromnej základnej školy: 13. september 2022 (utorok),
      1. stupeň: od 15:30 hod.
      2. stupeň: od 16:00 hod.
     • Súkromného gymnázia: 13. september 2022 (utorok),
      g
    • Triedne aktívy: Čítať viac
    • Lekvárovo - chlebíkové hody "Elba Day"

    • 9. 9. 2022
    • Začiatkom nového školskom roka sa už tradične konal v škole ELBA - ELBA Day - varenie lekváru a pečenie chlebíka. Niesol sa hlavne v duchu udržiavania regionálnych tradícií. Autorom tejto myšlienky je zriaďovateľ škôl a školských zariadení ELBA a SSŠ EES, Ing. Emil Blicha.

     Lekvárovo-chlebíkové hody si medzi žiakmi získali veľkú popularitu. Nielen tým, že si môžu zamaškrtiť. V príjemnom prostredí relaxačného altánku si môžu vyskúšať aj varenie s dlhoročným a najosvedčenejším spôsobom prípravy lekváru, ktorý je typický hlavne pre východ Slovenska.

    • Lekvárovo - chlebíkové hody "Elba Day": Čítať viac
    • Školská desiata - bageta

    • 7. 9. 2022
    • Žiaci Súkromnej spojenej školy European English School majú možnosť objednať si okrem obeda aj desiatu (plnená bageta - syrová, šunková). Desiata sa z prevádzkových dôvodov objednáva deň vopred, najneskôr do 12:00 hod. prostredníctvom EduPage v sekcii "Jedálny lístok" a vydáva sa v čase od 09:40 do 10:50 hod. v školskej jedálni.

    • Školská desiata - bageta: Čítať viac
    • HRY BEZ HRANÍC / Games without Borders

    • 6. 9. 2022
    • Dňa 8.9.2022 sa v našej škole uskutoční zaujímavá akcia pod hore uvedeným názvom pre 2. stupeň základnej školy a pre gymnázium. Akcia bude trvať 5 vyučovacích hodín. Môžete prísť tematicky oblečení vo farbách slovenskej alebo britskej vlajky.

     Víťazi za základnú školu a gymnázium získajú často žiadaného školského ŽOLÍKA.

    • HRY BEZ HRANÍC / Games without Borders: Čítať viac
    • Otvorenie nového školského roka 2022/2023

    • 31. 8. 2022
    • Vážení rodičia, milí žiaci.

     Riaditeľstvo školy oznamuje, že slávnostné otvorenie školského roka 2022/2023 sa uskutoční 5.9.2022 (pondelok) o 8:30 hod. vo veľkej telocvični školy - Solivarská 28, Prešov.

     Vstup do budovy školy je možný od 8:00 hod.

     • Po slávnostnom otvorení budú triednické hodiny d
    • Otvorenie nového školského roka 2022/2023: Čítať viac
    • Slávnostné ukončenie školského roka 2021/2022

    • 30. 6. 2022
    • Pre našich žiakov, pedagógov ale i rodičov sa skončil opäť jeden netradičný školský rok. AJ tento rok sa časť školského vyučovania odohrávala v online priestore... Môžeme však konštatovať, že aj napriek všetkým ťažkostiam sme školský rok zvládli na výbornú.

     Vďaka zanietenosti všetkých, sme dosiahli krásne umiestnenia v predmetových olympiádach, zorganizovali sme niekoľko úspešných podujatí a vďaka možnostiam a podpore od pána zriaďovateľa sme opäť o čosi viac zdokonalili svoje technické zručnosti.

    • Slávnostné ukončenie školského roka 2021/2022: Čítať viac
  • Informácie pre záujemcov, rodičov a žiakov

   Pre zobrazenie Vašich známok, domácich úloh a žiackej knižky sa prosím prihláste pomocou konta, ktoré ste dostali od Súkromnej spojenej školy European English School.
  • ZÁKLADNÁ ŠKOLA & GYMNÁZIUM

   Súkromná spojená škola European English School, Solivarská 28, Prešov. Na trhu vzdelávania pôsobíme od roku 1998. Naša škola ponúka deťom možnosť bilingválne sa vzdelávať v prirodzenom slovensko – anglickom prostredí už od prvého stupňa základnej školy až po gymnaziálnu maturitu. Navštívte našu školu, stretnite sa s vyučujúcimi, obzrite si priestory, učebne, laboratóriá a získajte odpovede na všetko, čo vás v súvislosti so štúdiom zaujíma.
   • Súkromná spojená škola EES
   • Súkromné gymnázium Prešov
   • Súkromná športová hala EVA HALL
   • S CVČ Elba
   • Súkromná základná umelecká škola ELBA
   • Súkromná škola ELBA
   • EL Park
   • ŠK Slovan Solivar
   • Študentský preukaz
   • ITIC
   • INSTAGRAM
   • FACEBOOK
   • Kontakty

    • Súkromná spojená škola European English School, organizačná zložka Súkromná základná škola
    • Sekretariát: Pevná linka: 051/771 32 63 Mobil: +421 948 134 538 Vrátnica školy: +421 950 462 455
    • Solivarská 28, 080 05 Prešov Slovakia
    • IČO: 42384010
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje